Vergi - Sistem Global

Bültenler

Sistem Global Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Yapilan Deği̇şi̇kli̇k Ve İlaveler
18/01/2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 40 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmas&
Sistem Global Si̇stem Global Şi̇mdi̇ De Karadeni̇z’de!
Çeyrek asırlık tecrübemiz ve yenilikçi global yaklaşımımızla şimdi de 9. ofisimiz Samsun ile Karadeniz b&o
Sistem Global Tübi̇tak, 1501 Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi 2021-2 Çağrisi Sonuçlarini Webi̇nar İle Açiklayacak
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021-2 Çağrısı kapsamında proje değerlendirme süreci ve sonuçları, 19.01
Sistem Global Dövi̇z Ve Altindan Tl Mevduata Dönüşümde Kur Farki Kazançlarina Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇nasi
Geçtiğimiz son birkaç ay içerisinde, Döviz kurlarında meydana gelen aşırı yükselmeleri engellemek ad
Sistem Global Tarim Ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (Tkdk) Ipard Programi 11. Başvuru Çağri İlanina Çikmiştir!
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 14 Ocak 2022 tarihinde 11. Başvuru Çağrı İlanına &ccedi
Sistem Global Sosyal İçeri̇k Üreti̇ci̇li̇ği̇ İle Mobi̇l Ci̇hazlar İçi̇n Uygulama Geli̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇nde Kazanç İsti̇snasi Tebli̇ği̇ Yayimlandi
Bu tebliğ ile, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi
Sistem Global 2022 Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Y&
Sistem Global ​Mi̇kro Ve Küçük İşletmelere Hizli Destek Programi!
KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı – JICA işbirliğinde başlattığ&#
Sistem Global Beş Puanlik İndi̇ri̇mde Türki̇ye Geneli̇ Borç Sorgusu Başladi
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanabilmek i
Sistem Global İhracat Bedelleri̇ni̇n %25'İni̇n Merkez Bankasina Satiş Zorunluluğuna İli̇şki̇n Yeni̇ Düzenleme Yayimlandi
T.C. Merkez bankası tarafından 03.01.2022 tarihinde yayımlanan “İhracat Genelgesinin” Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Tür
Sistem Global Varlik Barişi 30.06.2022 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!
31.12.2021 tarih ve 31706 (6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 s
Sistem Global Altin Ci̇nsi̇nden Mevduat Ve Katilma Fonu Hesaplarinda Stopaj Oranlarina Dai̇r Düzenleme Yapildi!
31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Or
Sistem Global Merkez Bankasi Tarafindan Uygulanacak Reeskont Ve Avans İşlemleri̇ne İli̇şki̇n Fai̇z Oranlari Güncellendi̇!
2 Ocak 2022 tarihli 31707 nolu Resmi Gazete yayımlanan karar ile birlikte ; Merkez Bankasınca Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karş
Sistem Global Bazi Kdv Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Süreleri̇ Uzatildi!
31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
Sistem Global 1501 Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi Ve 1507 Kobi̇ Ar-Ge Başlangiç Destek Programi 2022 Yili 1. Çağrilari Açiliyor!
TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. dönem baş
Sistem Global 319 Seri̇ Nolu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇ Taslaği Yayinlandi
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/12/2021 tarihli
Sistem Global Bankacilikta Di̇ji̇tal Yeni̇ Dönem
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mart 2021’de açıklanan Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda ü
Sistem Global Otomati̇k Bes Si̇stemi̇nde Deği̇şi̇kli̇k
29.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olar
Sistem Global Sistem Global'Den 2021 Yılsonu Hatırlatmaları
Sistem Global olarak, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerin büyüme yolculuklarına eşlik etmekten gurur
Sistem Global Kur Korumali Vadeli̇ Mevduat Ve Katilma Hesaplarindan Elde Edi̇len Fai̇z Ve Kâr Paylarinda Stopaj Orani %0 Olarak Beli̇rlendi̇
25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu&rsquo
Sistem Global Tüm Çalişanlara Geli̇r Ve Damga Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geti̇ren Kanun Tekli̇fi̇ Yasalaşti
Tüm çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücrete kadar olan tutarını gelir ve damga vergisinden
Sistem Global Ipard Programi Onbi̇ri̇nci̇ Çağri Ön İlan Duyurusu
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2022 yı
Sistem Global Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Tgb Fi̇rmalarinda 7263 Sayili Kanun Kapsamindaki̇ &Quot;Uzaktan Çalişma&Quot; Uygulamasi Güncellendi̇!
Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile TGB Firmaları için 7263 sayılı Kanun Kapsamında getirilen Dışarıda Süre
Sistem Global Fi̇nansman Bonolari Ve Varlik Ki̇ralama Şi̇rketleri̇ Tarafindan İhraç Edi̇len Ki̇ra Serti̇fi̇kalarinda Tevki̇fat Orani Yeni̇den Beli̇rlendi̇!
2569 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci f
Sistem Global Kar Paylarindaki̇ Tevki̇fat Orani %10 Düşürüldü!
21/12/2021 tarihli ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında yap&#
Sistem Global Yeni̇den Değerleme Orani Üzeri̇nden Artirilan Vergi̇ler İçi̇n Yayinlanan Bazi Tebli̇ğler Hakkinda!
21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
Sistem Global Vergi̇ Usul Kanunu Kapsaminda 2022 Yilinda Uygulanacak Had Ve Tutarlar Beli̇rlendi̇!
Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirleyen 534 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 21.12.
Sistem Global Asgari̇ Geçi̇m İndi̇ri̇mi̇nde Son Durum
Asgari ücret tutarı üzerinden tüm çalışanlara gelir ve damga vergisi muafiyeti getiren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı K
Sistem Global Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu Kapsaminda 2022 Yilinda Uygulanacak Had Ve Tutarlar Beli̇rlendi̇!
Gelir Vergisi kanununda yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan ve 2022 yılı için uygulanacak maktu had ve tutarla
9 Aralık 2021
Sistem Global “Ar-Ge Harcamalarini” Yeni̇den Değerleme Yaparak Kurumlar Vergi̇si̇ Avantaji Yaratabli̇rsi̇ni̇z!

“AR-GE HARCAMALARINI” YENİDEN DEĞERLEME YAPARAK KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI YARATABLİRSİNİZ!

Bilindiği üzere 7326 Sayılı Kanun ile birlikte Taşınmazlar ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerleme yapılmasına imkanı sağlanmıştı. Bu makale ile Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknopark firmalarının Yeniden Değerlemeyi nasıl avantaj haline getirebileceklerine dikkat çekmeye çalışacağım. Keyifli okumalar dilerim. 9.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmiştir. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutanların aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar aşağıdaki şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmesi imkanı getirilmiştir. Bu mevzuatla uygulanan yeniden değerleme sonucu oluşacak olan değer artışı ile mükellefler aktif ve öz kaynaklarını arttırma imkanına sahip olacaktır. Yine arazi ve arsalar dışında kalan Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Net bilanço aktif değeri arttığı için daha çok amortisman gideri ayırabilecektir. Bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar ile yerinde ar-ge/tasarım yapan Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin aktifleştirdiği ve amortisman […]
17 Ağustos 2021
Sistem Global Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknopark’larda Dişarida Geçi̇ri̇len Süreleri̇n Uygulamasi

AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK’LARDA DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERİN UYGULAMASI

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların yürütmekte oldukları projelerde görevli Ar-Ge ve Tasarım personelleri, AGTM ile TGB sınırları içerisinde geçirmiş oldukları sürelere ek olarak ilgili mevzuat uyarınca ve ilgili projelerle doğrudan ilişkili olmak kaydıyla AGTM ile TGB sınırları dışında  gerçekleştirilen; Laboratuvar, Test ve Deney Çalışmaları, Diğer AGTM’lerde Yapılan Çalışmalar, Saha Araştırması, Prototip Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar ve Bilimsel İçerikli Etkinlik faaliyetleri ile projelerle ilişkili olması durumu gözetilmeksizin personellerin lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimleri için AGTM ve TGB sınırları dışında geçirdikleri süreler de AGTM yetkilisinin onayı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirimlerin yapılması şartı ile teşvik ve istisnalara tabii tutulabilmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu’na 2016 yılında dahil edilen uzaktan çalışma yöntemi, pandemi sürecinin de etkisi ile sık başvurulan bir çalışma modeli olmuş ve bu çalışma modelinin kurumlar arasında gerek […]
21 Nisan 2021
Sistem Global Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları!

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları!

Son zamanlarda adını sıkça duyar olduk. Kamunun bu oluşumlara vermiş olduğu destek ve etkileşim her geçen gün daha fazla artıyor. GSYF ve GSYO’na ilişkin vergi avantajlarını bir sonraki makalemizde ele alıyor olacağız. Bugünkü yazımızda ise, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren Girişimci firmalar ile, Yerinde Ar-Ge/Tasarım yapan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine bu oluşumlara ilişkin getirilen yatırım yapma zorunluluğunu ele alacağız. Bilindiği üzere  3 Şubat 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “7263  Sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile birlikte;  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimci firmalar ile 5746 Sayılı Kanun kapsamında yerinde ar-ge/tasarım faaliyetlerini yürüten Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin, yararlanmış oldukları istisna kazanç tutarlarının yada ar-ge(tasarım) indirimi tutarlarının %2’sini Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları yada  TGB’lerde faaliyet gösteren kuluçka merkezlerine yatırım yapma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mevzuata ilişkin usul ve esasların belirlendiği uygulama yönetmeliği henüz yayınlanmadığı için, uygulamaya ilişkin detay hükümler netleşmemiştir. Bununla birlikte kanun ile […]
9 Mart 2021
Sistem Global Patente Dayali Vergi̇ İsti̇snasi

PATENTE DAYALI VERGİ İSTİSNASI

1. GİRİŞ Sınai Mülkiyet Haklarını da içeren Gayri Maddi Haklar, artık teşebbüslerin en değerli varlıkları arasında gösterilmektedir. Sınai Mülkiyet Hakları içerisinde en geniş ve güçlü korumayı sağlayan hak ise Patent ya da Faydalı modellerdir. Bu noktada birçok ülkede patent ya da faydalı model üreten teşebbüsler, çeşitli hibe ve/veya teşviklerden yararlandırılmaktadır. Ülkemizde de gerek hibe, gerekse vergi teşviki noktasında Patent ve Faydalı Model ihtiva eden çalışmalara çeşitli destekler mevcuttur. Bunlardan birisi de,  dünyada 15’ten fazla ülkede “Patent Box” adı altında inovasyonu ve patent üretmeyi teşvik etmek adına uygulanan ve ülkemizde de 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 5/B  Maddesi ile 1.1.2015 yılından itibaren uygulamaya giren “Sınai Mülkiyet Haklarına Dayalı Kurumlar Vergisi İstisnası” dır. Özellikle yerli ar-ge ve buna dayalı teknolojik üretimi desteklemek ve geliştirmek amacıyla getirilmiş olan bu istisna uygulaması, sağladığı haklar ve vergisel imkanlar açısından çok önemli olmakla birlikte, uygulamada ise bir o kadar az bilinen ve gereğinden çok daha az istifade edilen […]
3 Şubat 2021
Sistem Global Si̇stem Global İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ (Teknopark) Hakkinda 5 Soru - 5 Cevap

SİSTEM GLOBAL İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARK) HAKKINDA 5 SORU – 5 CEVAP

1.TEKNOPARK NEDİR? Kısaca Teknopark olarak ifade edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip alanlardır. 1950’li yıllarda ABD’de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çıkan Teknoparklar, dünyada üniversite sanayi iş birliğini sağlama konusundaki en başarılı model olarak öne çıkmıştır. Günümüzde ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Kore, Hindistan, İsrail, Finlandiya başta olmak üzere birçok ülke üretim ve hizmet sektörlerinde ürettikleri katma değerin önemli bir bölümünü teknoparklar bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile sürdürmektedir. Ülkemizde ise; 2001 yılından beri yürürlükte olan ve yakın zamanda geçerliliği 31.12.2028’e kadar uzatılan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile: Teknolojik bilginin üretilmesi, Üretilen bilginin ticarileştirilmesi, Üründe ve üretim yöntemlerinde […]
1 Şubat 2021
Sistem Global Genç Gi̇ri̇şi̇mci̇lere İş Hayatina Açilan Kapida Vergi̇sel Destekler

GENÇ GİRİŞİMCİLERE İŞ HAYATINA AÇILAN KAPIDA VERGİSEL DESTEKLER

Türkiye gibi büyük oranda genç nüfusa sahip ülkelerde, genç girişimcilerin ekonomik büyüme ve kalkınmada büyük bir öneme sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bunun yanında aktif bir şekilde ekonomik sistemin içerisinde yer almaları kendi gelişimleri ile birlikte ülke ekonomisinin gelişimi içinde büyük önem arz ediyor. Genç girişimci desteği, değer üretip sisteme dahil olmak, kendi potansiyelini iş hayatında göstermek isteyen ancak iş kurmak için birikimi ya da cesareti olmayan gençlerin de oyuna dahil olması için teşvik edici bir motivasyon sağlıyor. Bu destekler ile genç girişimciler aradıkları cesareti ve adım atma motivasyonunu buluyor. Siz de henüz 29 yaşını doldurmamış iseniz hayallerinizi hayata geçirmek için bu teşviklerden yararlanabilirsiniz. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 20.Maddesinde Genç Girişimciler Desteğinden yararlanabilmek için gerekli koşullara sahip olmanın şartları açıklanmıştır. Peki Bu Destekten Kimler Yararlanabilir? Kendi şirketinizi kurmanız ve ilk defa gelir vergisi mükellefi olmanız durumunda, faaliyete başladığınız tarih itibariyle yirmi dokuz yaşını doldurmamış iseniz işe başlanan takvim yılından itibaren üç […]
28 Aralık 2020
Sistem Global Sermaye Kaybı Ve Borca Batıklık Hali ( Teknik Iflas )

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hali ( Teknik iflas )

Sermaye şirketlerinde finansal durumların bozulması, faaliyetlerin zararla sonuçlanması şirketlerin özkaynak pozisyonunu aşağıya çekerek negatif yönde etkilemektedir. Faaliyet zararlarının uzun dönemlere yayılması şirket sermayelerinin belirli ölçüde karşılıksız kalmasına hatta zaman zaman tamamen karşılıksız kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum şirket aktiflerininin borç ve yükümlülüklerini karşılayamaması, diğer bir ifadeyle borca batıklık halini doğurabilir. Peki, Sermaye kaybı ve borca batıklık hali nedir? Sermaye kaybı ve borca batıklık hallerinin sermaye şirketlerine sonuçları nelerdir? Sermaye kaybı ve borca batıklık hali nasıl hesaplanır? Bu hususlarda Mevzuatımızdaki düzenlemeler nelerdir? Makalemizin konusu özü itibariyle ticaret hukuku konusu olsa da mali ve vergisel sonuçları itibariyle özellikle özkaynak sıkıntısı çeken şirketlerde muhasebe ve vergi ekiplerinin sık sık gündemini meşgul etmektedir. Bu makalemizde yukarıda yer alan soru işaretlerine cevap bulmaya çalışacağız. Sermaye kaybı ve borca batıklık hali nedir? Sonuçları nelerdir? Sermaye şirketlerinde sermaye kaybı ve borca batıklık hali temel olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesinde açıklanmıştır. Söz konusu kanun maddesinde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir; […]
26 Ekim 2020
Sistem Global Medi̇kal Fi̇rmalarinin Üni̇versi̇te Hastaneleri̇ndeki̇ Alacaklarindan Beli̇rlenen Oranda Feragat Etmeleri̇ Hali̇nde, Vazgeçi̇len Alacağin Vergi̇sel Durumu

MEDİKAL FİRMALARININ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEKİ ALACAKLARINDAN BELİRLENEN ORANDA FERAGAT ETMELERİ HALİNDE, VAZGEÇİLEN ALACAĞIN VERGİSEL DURUMU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin 2017, 2018, 2019 ve 31/08/2020 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer alım bedellerinin ödenmesi konusunda yapılacak işlemleri, 07.10.2020 tarih ve 563478 sayılı yazısı ile duyurmuştur. Yazıya göre, 2017, 2018, 2019 ve 31/08/2020 tarihi itibarıyla işletmelerin bahsi geçen kurumlardan bulunan alacaklarından, ilaçlarda %18, tıbbi malzeme ve diğer borçlarda %25 oranında feragat etmeleri halinde bu alacaklarına ilişkin ödemeleri, ilaç alımlarında tutarın %40’ı 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %60’lık tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, tıbbi malzeme ve diğer alımlarda tutarın %50’si 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %50 tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde ödeneceği belirtilmiştir. Alacaklarından feragat eden işletmeler için, tahsilinden vazgeçilen faturalandırılmış alacağın ve satış neticesinde hesaplanıp beyan edilmiş ancak tahsil edilmemiş olan KDV’nin vergi kanunları […]
29 Eylül 2020
Sistem Global Finansal Bilgilerin Karşılıklı Değişimi

Finansal Bilgilerin Karşılıklı Değişimi

Vergilemede uluslararası ekonomik ilişkilerden doğan gelirlerin çifte vergilenmesini önlemek amacıyla devletler öteden beri uluslararası anlaşmalar yapmaktadırlar. Bu anlaşmaların kendilerine sağladığı sınırlar dâhilinde talep üzerine bilgi değişimini uzun yıllardır yürütmekteydiler. Vergi alanında uluslararası işbirliği, pek çok ülkenin katılımıyla sürdürülen ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin de bir parçası olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 gibi uluslararası kuruluş ve oluşumlarca da takip edilen bir süreçtir. Vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek üzere OECD tarafından Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi oluşturulmuştur. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamının yanı sıra İsviçre, Norveç, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler de dahil bugün itibarıyla 136 ülkenin taraf olduğu Sözleşme, uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığın bir gereği olarak 2011 yılında Türkiye tarafından da imzalanmıştır. Bu tarihten 6 yıl sonra, uygulamayı düzenleyen ve sayıları her yıl artmakla birlikte bugün itibarıyla 107 ülkenin taraf olduğu “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı da Türkiye 21.04.2017 tarihinde imzalamış ve […]
29 Eylül 2020
Sistem Global Gayrimenkulde Rant Vergisi Dönemi Başladı

Gayrimenkulde Rant Vergisi Dönemi Başladı

İmar planı değişikliği sayesinde değeri artan gayrimenkullerden artık rant vergisi alınacak. Vergi, taşınmazın artan değerinin tamamı olarak alınacak olup, değer artışından sahipleri pay alamayacak. Türkiye’de yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen rant vergisi nihayet uygulanmaya başlandı. İmar planı değişikliğine dair değer artış payı hakkında yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak 15 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi ama uygulama Kanunun yürürlüğe girdiği 20/2/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Söz konusu yönetmelikle; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında, bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin esasları belirledi. Buna göre bir şahıs veya şirket sahip olduğu arsanın imar planının değiştirilmesini isterse, yani planda kat izni 5 iken 15’e çıkarılmasını ya da konutken hastane, otel, üniversite, iş yeri gibi fonksiyon değişikliği yapmak isterse devlete değer artış payı ödemesi gerekecek. İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışından veya […]
7 Eylül 2020
Sistem Global Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler

Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karar ile mevcut teşvik sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı halen yürürlükte. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlükte olan karar 26. defa değiştirildi. Teşvik mevzuatı zaten yeterince karışık bir mevzuat. Bir de sürekli değişiklikler yapılarak, mevzuatın daha da karmaşık ve anlaşılmaz bir hal almasına yol açılıyor. Bir an önce hem teşvik sisteminin hem de mevzuatının sadeleştirilmesinde ve anlaşılabilir bir hale getirilmesinde yarar var. Son yapılan düzenleme ile yatırım teşvik uygulamasında önemli gördüğüm değişiklikleri aşağıda açıklamaya çalışacağım. Yatırım Teşvik Uygulamasında Bazı İllerin Bölgeleri Değiştirildi; Yatırım teşvikinin uygulanmasında Adana ve Adıyaman bir alt bölgeye düşürülürken, bazı illerde bir üst bölgeye çıkarıldı. İller Eski Bölge Yeni Bölge Tekirdağ 2 1 Adana 2 3 Balıkesir 3 2 Bilecik 3 2 Karabük 3 2 […]
6 Mayıs 2020
Sistem Global Sgk Teşvi̇kleri̇ Ve Geri̇ye Dönük Sgk Ödemeleri̇ Hakkinda

SGK TEŞVİKLERİ VE GERİYE DÖNÜK SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA

SGK Teşviği Ne Demek? SGK Teşvikleri; Yatırımların, İstihdamın, Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin arttırılması için işverenlere tanınan Sigorta Prim İndirimlerine verilen ortak isimdir. Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın ülkemizde faaliyet gösteren tüm özel sektör işletmeleri, sigorta primlerini yasal süreler içinde ödemesi ve idari para ceza borcunun bulunmaması durumunda bu teşviklerden faydalanabilmektedir. Kurumlar Hangi SGK Teşviklerinden Yararlanabilir? Hali hazırda uygulaması devam eden ve 5510 sayılı Kanunda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda, 4857 sayılı İş Kanununda, 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda belirtilen teşvik uygulamaları bulunmaktadır. Sizler için yönelik 18 temel SGK teşviğini aşağıdaki tabloda bir araya getirdik. SGK Teşvikleri Tanımı 5510 5 Puanlık İndirim 6111 İlave İstihdam (Genç İstihdam) 7103 Yeni Nesil İlave İstihdam Teşviki 6645 İşbaşı Eğitim Programı 5746 Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki 4857 Engelli Sigortalı İndirimi 46486-56486-66486 İlave 6 puanlık indirim […]
6 Nisan 2020
Sistem Global Patente Dayali Vergi̇ İsti̇snasi

PATENTE DAYALI VERGİ İSTİSNASI

2015 [1] ve 2016 [2] yıllarında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan değişikliklerle patent sahiplerine kurumlar vergisi noktasında önemli muafiyet imkanları sağlanmış durumda. Daha detaylı anlatımla aşağıdaki durumlarda elde edeceğiniz gelir, yine yazının devamında anlatacağım tebliğdeki temel şartları karşılamanız durumunda %50 oranında Kurumlar Vergisinden muaf tutulacaktır: a) Patentin kiralanması neticesinde elde edilen kazanç b) Patentin devri veya satışı neticesinde elde edilen kazanç c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak satılması halinde elde edilen kazanç d) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazanç e) Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar Özellikle (c) ve (d) maddeleri gerçekten büyük bir vergi avantajını patent sahibi şirketlere getirebilir. Zira ülkemizde patentini satan ya da kiralayan şirket az olsa da çok sayıda şirket patent ya da faydalı model belgesi aldığı ürünü pazara sürmekte ve bu ürünlerinde satışından da bir gelir elde etmekte. Aynı şekilde, diyelim […]
Online Randevu