Vergi - Sistem Global Danışmanlık

Bültenler

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 1831 Yeşi̇l İnovasyon Teknoloji̇ Mentorluk Çağrisi Açildi!
Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) yeşil dönüşüm mevzuatlarına uyum sağlamak için gerek
Sistem Global Danışmanlık Kota Gözetim Belgesi, Tarife Kontenjanı Ve İthal Lisansı Nedir?
Kota Gözetim Belgesi Nedir? Bir ülkenin belirli bir ürün için belirlediği ithalat kotasını veya kontenjanını denetlemek ve yönetmek için verilen bir
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Destekleri̇ Güncellendi̇!
KOSGEB, Girişimcilik Destekleri’ni günümüz şartlarına göre tekrar güncelledi. Desteğin üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı. De
Sistem Global Danışmanlık Ni̇san 2024 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝 2024 BİRİNCİ DÖNEMDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAK!30.04.2024 tarihinde yayımlanan 560 Sıra No&
Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu'Nda Bazi Stopaj Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇!
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434) Gelir Vergisi Kan
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇'Lere 20 Mi̇lyonluk Fi̇nansmana Eri̇şi̇m İmkani!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “KOBİ Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı” lansmanında, program kapsamında imalat sanayinde
Sistem Global Danışmanlık Sgk Deprem Bölgesi̇nde Mücbi̇r Sebep Hali̇ni̇n Uzatildiğini Duyurdu!
SGK’nın 30/04/2024 tarihli duyurusuna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/04/
Sistem Global Danışmanlık 2024 Bi̇ri̇nci̇ Dönemde Enflasyon Düzeltmesi̇ Yapilmayacak!
30.04.2024 tarihinde yayımlanan 560 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ kapsamında 2024 hesap dönemi birinci geçici vergi döneminde 213 sayılı kanunun m
Sistem Global Danışmanlık Yeme İçme Hi̇zmetleri̇nde Kdv Oranlarinda Sui̇sti̇mal Ve Beli̇rsi̇zli̇kleri̇ Ortadan Kaldiran Tebli̇ğ Yayimlandi!
Bilindiği üzere 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mevcut %18 uygulanan KDV oranları %20’y
Sistem Global Danışmanlık Yillik İşletme Cetveli̇ni̇ Vermek İçi̇n Son Gün 30 Ni̇san!
Sanayi sicil belgesi olan firmalar, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme
Sistem Global Danışmanlık Mart 2024 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝 HALKA ARZDA YENİ DÖNEM:AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİ, PETROKİMYA, TARIM VE SA
Sistem Global Danışmanlık Halka Arzda Yeni̇ Dönem: Ar-Ge Ve Di̇ji̇tal Dönüşüm, Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇, Petroki̇mya, Tarim Ve Savunma Sanayi̇ Sektörleri̇ne Yöneli̇k Fi̇nansal Kri̇terlerde Önemli̇ Firsatlar!
Ülkemiz ekonomisinin ve sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunma vizyonuyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı son kararları sizl
Sistem Global Danışmanlık Tarim Ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (Tkdk) Ipard Iii Dönemi̇ 1. Başvuru Çağri İlanini Yayinladi!
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Mart 2024 tarihinde Birinci Başvuru Çağrı İlanı
Sistem Global Danışmanlık Orta Karadeni̇z Kalkinma Ajansi (Oka) 2024 Yilinda Uygulayacaği Fi̇zi̇bi̇li̇te Desteği̇ Ve Tekni̇k Destek Programlarini İlan Etti̇!
1. Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2024 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere&n
Sistem Global Danışmanlık Anayasa Mahkemesi̇'Nden Geçi̇ci̇ İş Göremezli̇k Hesaplamasi İçi̇n İptal Karari
21.03.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2024 tarihli K.2024/31 karar no’lu Anayasa Mahkemesi kararı ile 5510 sayılı kanunun 17’inc
Sistem Global Danışmanlık Bi̇rleşi̇k Krallik İle Türki̇ye, Moderni̇ze Edi̇lmi̇ş Bi̇r Ti̇caret Anlaşmasina İli̇şki̇n Görüşmelere Başladi!
Birleşik Krallık’ın Brexit süreci dolayısıyla Türkiye arasında yürütülen müzakereler sonucunda Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaş
Sistem Global Danışmanlık Şubat 2024 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝 BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDA (BDP) BAZI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR! 28/12/2023 tarihli
Sistem Global Danışmanlık Dövi̇zle Ödeme Yasağina Bazi İsti̇snalar Geti̇ri̇ldi̇!
28 Şubat 2024 tarih ve 32474 sayılı Resmî Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığından, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişk
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 1832 Ve 1833 Çağrilari Yeni̇den Açiliyor!
Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çerçevesinde, 2023 yılında başlatılan 1832-Sanayide Yeşil Dönüşüm ve 1833-SAYEM Yeşil Dönüşüm ça
Sistem Global Danışmanlık Değerli̇ Konut Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermek İçi̇n Son Gün 20 Şubat!
Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 2024 yılı için 12.880.000,00 TL üzerinde olan
30 Nisan 2024
YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANLARINDA SUİSTİMAL VE BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRAN TEBLİĞ YAYIMLANDI!
Bilindiği üzere 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mevcut %18 uygulanan KDV oranları %20’ye, %8 KDV’ye tabi teslim […]
29 Mart 2024
HALKA ARZDA YENİ DÖNEM: AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİ, PETROKİMYA, TARIM VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK FİNANSAL KRİTERLERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR!
Ülkemiz ekonomisinin ve sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunma vizyonuyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı son kararları sizlerle paylaşmak istiyoruz. SPK’nın 128.22 sayılı ve 28/03/2024 tarihli […]
15 Şubat 2024
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT!
Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 2024 yılı için 12.880.000,00 TL üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. 2024 yılında değerli konut vergisine tabi olacak gayrimenkullerin […]
13 Şubat 2024
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ
10/2/2024 tarih  ve VUK -164/2024- 2  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu  Sirküleri ile  vergi  kesintisi yapmakla  sorumlu  tutulanlar  tarafından  verilmesi  gereken  Katma  Değer  Vergisi Beyannameleri  bakımından  […]
2 Ocak 2024
ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI!
Enflasyon Muhasebesi uygulamasına ilişkin VUK Genel Tebliği 30.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce kamuoyu görüşüne de açılan enflasyon muhasebesi taslak tebliğ 30.12.2023 […]
28 Aralık 2023
İTHALATTA GÖZETİM VE KORUMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA KASIM 2023 DÖNEMİ İÇİN İNDİRİM HAKKINIZI KAÇIRMAYIN!
24.11.2024 tarihinden önce ithalat bedeli ödenen, 1.4.2024 öncesi ithal edilecek eşya ile ilgili gözetim uygulamasındaki KDV’nin indirim hakkı getirildi. 23.11.2023 tarih 7846 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı […]
28 Aralık 2023
TEKNOPARK VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA 2024 YILI SONUNA KADAR UZATILDI!
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan bilişim personelleri için %100 bunların dışında kalan personeller için %75 uzaktan çalışma, 2024 yılı sonuna kadar […]
19 Aralık 2023
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA YER ALAN FİRMALARIN %2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMAN DARALIYOR!
Bilindiği üzere Şubat/2021’de yayımlanan 7263 Sayılı mevzuat ile Teknoparklarda faaliyet gösteren ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde beyan ettiği TGB Kazanç İstisna tutarı 1 Milyon TL’yi geçen […]
18 Aralık 2023
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA YER ALAN FİRMALARIN YATIRIM YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE UYGULANAN ORAN VE HADLER ARTIRILDI!
Bilindiği üzere, 01/01/2022 tarihinden itibaren beyan edilen yıllık beyanname üzerinde yararlanılan istisna/indirim tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmaları ile Ar-Ge/Tasarım […]
28 Kasım 2023
İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN EŞYA İLE İLGİLİ HESAPLANAN KDV’NİN İNDİRİM HAKKI KALDIRILDI
24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, yürürlülük tarihi olan  24.11.2023 tarihinden itibaren, ithalatta gözetim ve korunma önlemi […]
8 Kasım 2023
TCMB ÖZET DÖVİZ POZİSYONU FORMU YÜKÜMLÜLÜĞÜ, KAPSAMA GİREN TÜM FİRMALAR İÇİN GÜNCELLENDİ
8 Kasım 2023 tarih ve 32363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında […]
28 Ekim 2023
YENİDEN DEĞERLEME İLE HAK KAYBINA UĞRAMADAN DAHA AZ KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON GÜN 31.10.2023! ​
4.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde kapsama giren mükelleflerce amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanmak üzere; imkanı […]
1 Eylül 2023
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan “Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması” 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere imzalandı. İmzalanan anlaşma ile mal […]
21 Temmuz 2023
GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN BİRTAKIM DÜZENLEMELER
15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete ile önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Söz konusu değişiklikler, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpların […]
18 Temmuz 2023
7412 SAYILI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU’NA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
Katılımcılarına önemli muafiyet ve istisnalar tanıyan 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu 22.06.2022 tarihinde yayımlanmış, kapsamını ise sizlere daha önceki bültenlerimizde duyurmuştuk. Kanun yayımlanmakla birlikte, uygulama için […]
1 Haziran 2023
KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN!
Kurumlar/Gelir Vergisi Beyanından Sonra Bu Raporları Hazırlamayı Unutmayın! 2022 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyanları gerçekleştirildi. Ancak beyanı yapılan yıllık beyannamelerde yer alan ”Ar-Ge/Tasarım […]
31 Mayıs 2023
TÜBİTAK-TEYDEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DESTEK PROGRAMLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
31.05.2023 tarihli Tübitak’ ın yaptığı duyuruyla TEYDEB tarafından yürütülen pek çok destek programını kapsayacak şekilde bazı güncellemeler yapılmıştır. Güncellenen değişikliklerden bir kısmı aşağıdaki gibidir; Her […]
31 Mart 2023
DEPREM BÖLGESİNDEKİ TEKNOKENTLER VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %100 OLARAK UYGULANACAK!
Resmi Gazete‘de 12 Mart 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı kanun” kapsamında Teknokent ve Ar-Ge Merkezlerinde uygulanan uzaktan çalışma […]
14 Mart 2023
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 4 “SGK ALACAKLARI, BAZI   KAMU   KURUMU NİTELİĞİNDEKİ   MESLEK   ODALARINA OLAN   KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR DA DAHİL YENİDEN YAPILANDIRMA VE DİĞER DÜZENLEMELER”
SGK Alacakları, Bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma düzenlemesi gibi yasada yer alan diğer düzenlemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde […]
14 Mart 2023
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 3 “İHTİLAFLI YA DA İNCELEME VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLAR İÇİN YAPILANDIRMA”
Yürürlüğe giren Kanun ile kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren yeni bir af yasası gündeme gelmiş oldu. Bu gündeme dair tüm yapılandırma şartları için bülten […]
13 Mart 2023
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 2 “İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ”
İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Kanunda bundan önceki af kanunlarında da yer alan 6. Maddeye göre, işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân tanındığını görmekteyiz. […]
14 Şubat 2023
ÜSTYAPILARIN TAHLİYESİ VE MALLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Serbest bölgeler uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle üstyapıların tahliyesi ve malların tasfiyesine ilişkin çeşitli hükümlerde değişiklikler yapılmış, Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkiler Cumhurbaşkanlığı’na devredilmiş, Yurt Dışı Yatırım […]
30 Ocak 2023
YENİDEN DEĞERLEME İLE DAHA AZ KURUMLAR/GELİR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON 2 GÜN!
4.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde kapsama giren mükelleflerce amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanmak üzere; imkanı […]
10 Ocak 2023
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN İLAVE İNDİRİM KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ!
6652 sayılı 09/01/2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde İlave Ar-Ge/Tasarım İndirimi kriterleri yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile birlikte; İlave Ar-Ge/Tasarım İndirimi kriterlerinde […]
30 Aralık 2022
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE ÇALIŞAN BİLİŞİM PERSONELLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %100 OLARAK UYGULANACAK!
Bilindiği üzere, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknokentlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan personeller, toplam çalışma sürelerinin %75’ini uzaktan çalışma olarak yapabilmekte ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri […]
21 Aralık 2022
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FİRMALARININ %2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMAN DARALIYOR!
Bilindiği üzere Şubat/2021 yılında yayımlanan 7263 Sayılı mevzuat ile Teknoparkta faaliyet gösteren ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde beyan ettiği TGB Kazanç İstisna tutarı 1 Milyon TL’yi […]
28 Kasım 2022
İSTANBUL FİNANS MERKEZİNDE YÜRÜTÜLECEK TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİNDE %50 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GELİYOR
7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nun getirmiş olduğu istisna ve muafiyetleri daha önce yayımlamış olduğumuz bültenler ile sizlere duyurmuştuk. 26 Kasım 2022 tarihli 32025 sayılı […]
24 Kasım 2022
YEMEK YARDIMI SİGORTA İSTİSNA TUTARINA İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI!
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2022/20 sayılı Genelgesiyle 01/12/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedelinin oranı açıklanmıştır. Genelgeye göre; yemek […]
16 Kasım 2022
KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
Program kapsamında yapılan değişikliklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz; ESKİ YENİ Tanımlar b) Bağımsız değerlendirici: Asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olan; yükseköğretim kurumları […]
26 Eylül 2022
NAKDİ YEMEK YARDIMI İLE 1000₺’YE KADAR ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ VERGİDEN MUAF TUTULACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri Programı’nda işveren ve çalışanları ilgilendiren haberleri duyurdu. Buna göre çalışanlara yapılacak nakdi yemek yardımı, […]
31 Ağustos 2022
5746 SAYILI AR-GE/ TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ
25 Ağustos 2022 tarihinde 31934 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına […]
25 Ağustos 2022
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İÇİN ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ – 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ağustos 2022 tarihli, 31934 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak […]
18 Ağustos 2022
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLDULAR
18 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri […]
21 Temmuz 2022
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %75’E ÇIKARTILDI
Bilindiği üzere Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalarda personeller toplam zamanının %50’sini bölgede, %50’sini uzaktan çalışabilmekteydi. 21.07.2022 tarihli resmi gazete […]
5 Temmuz 2022
NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLI FAİZ İNDİRİMİNE SÜRE SINIRI GETİRİLDİ
Bilindiği üzere 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-I bendinde düzenlenen “Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklı Faiz İndirimi” uygulaması ile birlikte; nakit yapılan sermaye artışlarında, artırılan sermaye […]
28 Haziran 2022
İSTANBUL FİNANS MERKEZİNE KANUNU İLE BİRLİKTE FİNANS SEKTÖRÜNE YENİ TEŞVİK VE İSTİSNA İMKANLARI SUNULUYOR
İstanbul Finans Merkezi ile ilgili kanun teklifinin meclise sunulduğunu ve mecliste görüşüldüğünü önceki bültenlerimiz ile birlikte duyurmuştuk. 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu 28 Haziran […]
27 Haziran 2022
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULUNDA TL TİCARİ KREDİ KULLANIMINA SINIRLAMA GETİRİLDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24.06.2022 Tarih ve 10250 Sayılı Kararı ile;  şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif […]
27 Haziran 2022
2022/MAYIS AYI SİGORTA PRİMİ, KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE 27.07.2022 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLECEK
SGK tarafından yapılan duyuruda” 2022/Temmuz ayının ikinci haftasına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle, KDV iade alacaklarının 2022/Mayıs dönemine ilişkin SGK prim borcuna 20.7.2022 tarihine kadar […]
31 Mayıs 2022
SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEMEYE YÖNELİK 537 SERİ NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ UYGULAMASININ DETAYLARI
14.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Maddeye eklenen “Ç” fıkrası […]
27 Mayıs 2022
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN RESMİ TEBLİĞ YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bildiğiniz üzere önceki bültenlerimizde Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esaslarına ilişkin 9 Seri Nolu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme […]
16 Mayıs 2022
İHRACAT YAPAN KURUMLAR İLE ÜRETİM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN KURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULAMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI
19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun […]
9 Mayıs 2022
KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN!
Tüm vergi mükelleflerince 5 Mayıs 2022 itibariyle 2021 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyanları gerçekleştirilmiş durumdadır. Beyanı yapılan yıllık beyannamelerde yer alan AR-GE/TASARIM […]
25 Nisan 2022
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER’DE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI TEKRAR YAYIMLANDI
 
21.12.2021 Tarihinde 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda teşvikleri ilgilendiren değişikliğin uygulamasına ilişkin tebliğ […]
16 Nisan 2022
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER
5.04.2022 Tarihinde yayımlanan “7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde […]
29 Mart 2022
BAZI MAL VE HİZMETLERİN TESLİMİNDE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR
Bazı mal ve hizmetlerde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi, oto galericiler ile yat, tekne gibi deniz araçlarında KDV’nin yüzde 1’den yüzde 18’e çıkartılmasını içeren Mal […]
16 Mart 2022
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER’DE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI
7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu ile  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri […]
14 Mart 2022
TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 3
TÜBİTAK’ta yürürlükte projesi olan ve proje kapsamında yaptıkları harcamalarını sunacak firmaların dönem raporlarını programa göre değişkenlik göstermesi sebebiyle mart ayının sonuna kadar TÜBİTAK’a çevrimiçi ve […]
8 Mart 2022
2020 YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE OLUŞAN %5 VERGİ İNDİRİMİNİN MAHSUP VE İADESİNİ UNUTMAYIN! 
Bilindiği üzere 193 sayılı GVK’nın mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden […]
8 Mart 2022
TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 2
TÜBİTAK’ta yürürlükte projesi olan ve proje kapsamında yaptıkları harcamalarını sunacak firmaların dönem raporlarını programa göre değişkenlik göstermesi sebebiyle mart ayının sonuna kadar TÜBİTAK’a çevrimiçi ve […]
3 Mart 2022
TÜBİTAK MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ!
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu güncellendi! TÜBİTAK’tan desteklenen firmaların projeleri kapsamında yaptıkları harcamalar ve […]
1 Mart 2022
MESKEN VE TARIMSAL SULAMA ABONE GRUPLARINA YAPILAN ELEKTRİK TESLİMLERİNDE KDV ORANI %8’E İNDİRİLDİ!
5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılanelektrik teslimlerin de KDV oranı %8’e indirildi. Karar, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen […]
14 Şubat 2022
KUR KORUMALI MEVDUATA DÖNÜŞÜMDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na geçici 14’üncü madde eklenerek; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını TL’ye çevirmelerinden elde edecekleri kur farkı kazançlarını ve vade […]
14 Şubat 2022
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖGELERİNDE YENİ DESTEK VE TEŞVİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Bilindiği üzere 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde […]
14 Şubat 2022
TEKNOPARKLARDA PERSONEL GELİR VERGİSİ TERKİN HESAPLAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ
Bilindiği üzere Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan personeller için Gelir Vergisi ve Damga Vergisi teşviki uygulanmaktaydı. 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olan bu teşvikler 3 […]
11 Şubat 2022
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ FİRMALARI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEK
3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Kanun ile birlikte Teknoparklarda faaliyet gösteren ve TGB Kurumlar Vergisi Kazanç istisnası uygulayan mükelleflere hesapladıkları KV Kazanç İstisna […]
11 Şubat 2022
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KURUMLAR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI 31/12/2028 TARİHİNE KADAR UYGULANABİLECEK
10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri […]
10 Şubat 2022
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İÇİN BEYANNAME VERME SÜRESİ 21 ŞUBAT 2022
Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6.173.000 TL üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. İlgili vergi için beyanname taşınmazın değerinin 6.173.000 TL’yi aştığı yılı takip eden […]
4 Şubat 2022
AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE ÇALIŞAN PERSONELLERE TANINAN UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
25.12.2021 tarihinde Resmî Gazetede yer alan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. ve 28. Maddesi ile birlikte, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme […]
1 Şubat 2022
TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na geçici 14’üncü madde eklenerek; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını TL’ye çevirmelerinden elde edecekleri kur […]
23 Ocak 2022
DİĞER YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR KV İSTİSNASI KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ!
Bilindiği üzere kurumların aşağıda ki kazançlarına, 5520 Sayılı KV Kanununun 5. Maddesinin 1/a bedine göre  Kurumlar Vergisi istisnası uygulanmaktaydı. 1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun […]
14 Ocak 2022
DÖVİZ VE ALTINDAN TL MEVDUATA DÖNÜŞÜMDE KUR FARKI KAZANÇLARINA KURUMLAR VERGİSİ İSTİNASI
Geçtiğimiz son birkaç ay içerisinde, Döviz kurlarında meydana gelen aşırı yükselmeleri engellemek adına Hazine ve Maliye bakanlığı; bazı müdahaleler, önlemler ve istisnalar ile TL’nin kullanılmasının […]
13 Ocak 2022
SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI
Bu tebliğ ile, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer […]
4 Ocak 2022
İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI
T.C. Merkez bankası tarafından 03.01.2022 tarihinde yayımlanan “İhracat Genelgesinin” Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” ile […]
28 Aralık 2021
KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN FAİZ VE KÂR PAYLARINDA STOPAJ ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ
25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı […]
26 Aralık 2021
AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TGB FİRMALARINDA 7263 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ “UZAKTAN ÇALIŞMA” UYGULAMASI GÜNCELLENDİ!
Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile TGB Firmaları için 7263 sayılı Kanun Kapsamında getirilen Dışarıda Süre Geçirme hakkının uygulaması ile ilgili pratikte bazı tereddütler mevcuttu. 25.12.2021 tarihinde […]
23 Aralık 2021
FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA TEVKİFAT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ!
2569 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde […]
16 Aralık 2021
7326 SAYILI MATRAH ARTIRIMI VE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YAPILANDIRMADA TAHAKKUK EDEN VERGİLERİNİ YASAL SÜRESİNDE ÖDEYEMEYENLER İÇİN FIRSAT!
Bilindiği üzere, 11/05/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı ve 03/06/2021 Tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunlar” sırasıyla […]
13 Aralık 2021
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİNİN İADELERİ İLE İLGİLİ 316 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI!
10 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 316 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile birlikte, Tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif yoluyla tahsil edilen gelir verilerinin dava […]
8 Aralık 2021
7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEMEK İÇİN SON GÜN 31.12.2021
9.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmiştir. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına […]
7 Aralık 2021
MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVK SGK BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN EKLER BÖLÜMÜNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ!
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.12.2021 tarihinde yapılan duyuru ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Ekler” kulakçığında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi […]
18 Kasım 2021
DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE KİMLİK TESPİTİ ZORUNLULUĞUNDA ALT LİMİT 100 DOLAR OLARAK BELİRLENDİ!
18.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan,  32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64) uyarınca aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Döviz alım-satım işlemlerinde […]
3 Kasım 2021
ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER İÇİN UYGULANACAK ASGARİ %15 KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ KARARI
İtalya’nın Roma şehrinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi kapsamında görüşmeler 31.10.2021 tarihinde tamamlanmış olup; kararlar içerisinde çok uluslu şirketler için alınan küresel vergi kararı da sonuca bağlanmıştır. […]