EKİM 2022 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 1707 Si̇pari̇ş Ar-Ge 2022 Yili 1.Dönem Çağrilarinin Sonuçlari Açiklandi!
1707 SİPARİŞ AR-GE 2022 YILI 1.DÖNEM ÇAĞRILARININ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
1 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Şirket Değerleme Süreçlerine Ilişkin Sık Sorulan Sorular
Şirket Değerleme Süreçlerine ilişkin sık sorulan sorular
6 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık 1707 Si̇pari̇ş Ar-Ge 2022 Yili 1.Dönem Çağrilarinin Sonuçlari Açiklandi!
1707 SİPARİŞ AR-GE 2022 YILI 1.DÖNEM ÇAĞRILARININ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
1 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Şirket Değerleme Süreçlerine Ilişkin Sık Sorulan Sorular
Şirket Değerleme Süreçlerine ilişkin sık sorulan sorular
6 Kasım 2022

EKİM 2022 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Eki̇m 2022 Geli̇şmeler
VERGİ – DANIŞMANLIK 📝
KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER! 
25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) yayımlandı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

YENİ TORBA YASA İLE GELEN BAŞLICA DÜZENLEMELER 
07/10/2022 tarihinde 2/4618 esas numaralı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
Program kapsamında destek üst limitlerinde ve proje uygulama esaslarında birtakım değişiklikler yapılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE İNOVASYON PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
Program kapsamında destek üst limitlerinde ve proje uygulama esaslarında birtakım değişiklikler yapılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

YATIRIM TEŞVİK PROJE SÜREÇLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER! 
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 01.10.2022 tarih ve 31970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

E-İHRACAT DESTEKLERİ GENELGESİ YAYIMLANDI!
5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar’a ilişkin Genelge yayımlanmıştır. Genelge’de desteklerden faydalanabilecek tüm taraflar için kapsama alınma başvurularında sağlanması gereken ön şartlar detaylarıyla açıklanmıştır. Toplam satışlardaki çevrim içi satış oranı, genel beyannamede beyan edilen ihracat tutarı gibi birçok kriter sunulmuştur.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

TÜBİTAK TEYDEB 1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!
Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 2022 yılı 2. dönem itibariyle sürekli başvuruya açık olacak şekilde 2 adet çağrı açılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI SAVUNMA VE ELEKTRİKLİ/HİBRİT OTOMOTİV SANAYİ İHTİYAÇLARININ MİLLİLEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI AÇILDI!
Çağrı kapsamında dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ile otomotiv sektöründe olmak üzere elektrikli/hibrit kara araçları için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konulup kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesi amaçlanmaktadır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASI 25 İLDE DAHA BAŞLADI!
Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat uygulaması; Eskişehir, Bursa, Konya, Gaziantep ve Ankara illerinin ardından 07.10.2022 tarihi itibariyle İstanbul’un da aralarında bulunduğu 25 ilde daha başladı. 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” kapsamında Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulaması hayata geçirilmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI!
26 Ekim 2022 tarihinde gün sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Ekim 2022 Cuma gün sonuna kadar uzatılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER KASIM AYI TAKVİMİ 
Kasım ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

Z KUŞAĞINA GENEL BAKIŞ: İŞ HAYATINDAN BEKLENTİLERİ VE SATIN ALMA TERCİHLERİ RAPORUMUZ YAYIMLANDI!
Raporumuzda Z kuşağının iş yerindeki tutumları, çalışma sistemi tercihleri gibi iş yaşamına dair özellikleri ve finansal özgürlüklerini kazanmasıyla da şekillenen satın alma tercihlerine odaklanılıyor. Bununla birlikte daha önceki kuşaklarla olan farklarını ve benzerliklerini görebilmek adına önceki kuşaklar hakkında bilgilendirmeler de raporumuzda yer alıyor.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız