MART 2023 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Beyanname/Bi̇ldi̇ri̇m Süreleri̇ Uzatildi
BEYANNAME/BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI
1 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ İlleri̇ Cazi̇be Merkezi̇ Programina Alindi!
DEPREM BÖLGESİ İLLERİ CAZİBE MERKEZİ PROGRAMINA ALINDI!
5 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Beyanname/Bi̇ldi̇ri̇m Süreleri̇ Uzatildi
BEYANNAME/BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI
1 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ İlleri̇ Cazi̇be Merkezi̇ Programina Alindi!
DEPREM BÖLGESİ İLLERİ CAZİBE MERKEZİ PROGRAMINA ALINDI!
5 Nisan 2023

MART 2023 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Mart 2023 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝
KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDI
01/03/2023 tarihli düzenleme ile 1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde sermaye artırımında indirim, sermaye azaltımında vergileme, İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim uygulamalarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
DEPREM BÖLGELERİ İÇİN VERGİSEL AVANTAJLAR GELİYOR
08.03.2023 tarihli TBMM Genel Kurulunda görüşülen Yeni Af ve Yapılandırma Kanunu teklifinin 12 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik düzenlemeler meclisten geçmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
YENİ AF KANUNU YASALAŞTI
08.03.2023 ve 09.03.2023 tarihlerinde mecliste kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yasalaşmıştır. Bu düzenleme bir Af Kanunu olarak nitelendirilse de Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik ek veriler de barındırmaktadır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
DEPREM VERGİSİ DETAYLARI BELLİ OLDU
Şirketlerin 2022 yılı gelirleri için verecekleri beyannamelerinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden %10 oranında ek vergi -deprem vergisi- tahsil edileceğini daha önceki bültenlerimizde duyurmuştuk. Detayları belli olan deprem vergisiyle alakalı yazımıza bültenimizden ulaşabilirsiniz.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Af kanununda yer alan tüm içeriklere, bir bülten dizisinde sizlere bilgilendirme yapmak üzere yer veriyor olacağız. 
Matrah ve Vergi Artırımı başlıklı ilk yazı dizimize ulaşmak için; 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Affı Yasası özelinde hazırladığımız İşletme Kayıtlarının Fiili Durumlarına Uygun Hale Getirilmesi başlıklı ikinci yazı dizimize ulaşmak için;
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
İHTİLAFLI YA DA İNCELEME VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLAR İÇİN YAPILANDIRMA
Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Affı Yasası özelinde hazırladığımız İhtilaflı ya da İnceleme ve Takdir İşlemleri Devam Eden Alacaklar için Yapılandırma başlıklı üçüncü yazı dizimize ulaşmak için; 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
SGK ALACAKLARI, BAZI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ODALARINA OLAN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR DA DAHİL YENİDEN YAPILANDIRMA VE DİĞER DÜZENLEMELER
 
Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Affı Yasası özelinde hazırladığımız SGK Alacakları, Bazı Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Odalarına Olan Kesinleşmiş Alacaklar da Dahil Yeniden Yapılandırma ve Diğer Düzenlemeler başlıklı dördüncü ve son yazı dizimize ulaşmak için;
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31 MART! 
Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıklarını 31 Mart 2023 tarihine kadar bildirmek ve beyan etmek suretiyle Varlık Barışı uygulamasından yararlanabileceklerdir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
2022 YILI GELİRLERİ İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANININ SON GÜNÜ 31 MART!
Gelir Vergisi Kanunu’na göre mükellefler, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlara ilişkin gelir unsurlarından kaynaklanan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için yıllık beyanname vermek zorundadırlar. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>

TCMB 5 MİLYON KREDİ BAKİYESİ OLAN FİRMALARA YENİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRDİ!
TCMB’nin 20 Mart 2023 tarihli Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşları haricindeki tüzel kişi firmaların döviz pozisyon raporlarını her ayın ilk 10 iş günü içerisinde TCMB’ye bildirmesi gerekmektedir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
DEPREM BÖLGESİNDEKİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %100 OLARAK UYGULANACAK!
OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki Teknokent, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi işletmeler için 06.02.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere uzaktan çalışma olanağı %100 olarak değiştirildi.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
BEYANNAME/BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI!
31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi geren 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar,
 
2023/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi ve “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
DESTEKLENECEK PROGRAMLARDA YENİ GELİŞME
Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından yararlanılan “Temel Bilimler” desteği daha 2021 yılında yapılan değişiklik ile birlikte “Desteklenecek Programlar” olarak genişletilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan görüşler doğrultusunda; Desteklenecek Programlar kapsamına matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine ilave olarak bazı programların daha eklenmesine karar verilmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN YATIRIM TEŞVİK BELGELİ BAZI YATIRIMLAR TAMAMLANMIŞ SAYILACAK
12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma İle Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayımlandı. 
Yayımlanan kararnameye göre deprem bölgesinde bulunan şehirlerdeki yatırım teşvik belgeli bazı yatırımlar tamamlanmış sayılacaktır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
KOSGEB’TEN ANKARA’DAKİ GİRİŞİMCİLERE 1.000.000 TL’YE VARAN DESTEK!
KOSGEB, savunma ve havacılık, tıbbi cihaz, bilişim/dijitalleşme ve finans gibi stratejik sektörlere yönelik yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla Ankara’da yeni girişimlere yönelik destek programı yayınladı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
KOSGEB SANAYİDE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ ÜST LİMİTİNİ ARTIRDI!
KOSGEB ”Nitelikli Eleman Desteği” ile verdiği desteğin ismini ”Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” olarak yeniledi ve desteği 50.000 TL’den 100.000 TL’ye artırdı. 
Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin üst limiti ise 150.000 TL oldu.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
EYT YASALAŞTI, BAŞVURULAR BAŞLADI
Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası olarak bilinen, 01.03.2023 tarihinde mecliste kabul edilen 7438 no’lu kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
“EMEKLİ OLUR” YAZISI İÇİN SGK’YA GİTMEYE GEREK YOK!
Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası olarak bilinen 7438 no’lu kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı ve emeklilik başvuruları başladı. İşverenler sigortalıları, işten ayrılış öncesi kuruma yönlendirmiş, “Emekli Olur” yazısı almalarını istemişti. SGK, oluşan yoğunluk nedeniyle bir duyuru yayımladı. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
SGK İŞVEREN SİSTEMİNE “7440 SAYILI YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ” EKRANI AÇILDI!
7440 sayılı kanun uyarınca Alacakların Yapılandırılması konulu 2013/14 SGK genelgesinin yayımlanmasının akabinde SGK İşveren Sistemi’ne “7440 Sayılı Yapılandırma İşlemleri” menüsü eklenmiştir.
Aktif borçlu sicili bulunan işverenler, SGK İşveren Sistemi’nde bulunan Yapılandırma menüsüne eklenen 7440 Sayılı Yapılandırma İşlemleri kısmından müracaatlarını gerçekleştirebilecektir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
ÇALIŞANLARA YAPILACAK DEPREM YARDIMLARI İSTİSNA KAPSAMINDA!
7440 sayılı kanunda yer alan, çalışanlara yapılacak 50.000 TL’ye kadar deprem yardımının prime esas kazançtan istisna tutulmasına ilişkin usul ve esaslar 2023/15 SGK Genelgesi ile netleşmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
ŞUBAT AYI MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI
Muhtasar ve prim hizmet, konaklama vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mart 2023 Cuma gün sonuna kadar uzatılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
EYT DESTEK PAKETİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! 
7438 sayılı Kanun çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı ödeyecek firmaların finansman ihtiyacını sağlaması amacıyla Kredi Garanti Fonu EYT Destek Paketi hizmetinin ayrıntıları netleşmiş olup bankalara başvurular başlamıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
RİSK VE MEVZUAT YÖNETİMİ ⚖️
BİREYSEL KREDİLERDE VAZGEÇİLEN ALACAK LİMİTİ GÜNCELLENDİ
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ uyarınca, alacakların tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar 03.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir.
Feragat öncesi yapılacak işlemler ile ödeme, bakanlık ve TMSF tarafından yürütülecek işlemler, icra dosyalarına ilişkin işlemler hakkındaki usul ve esaslar belirtilmiştir. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINIZI GERÇEKLEŞTİRDİNİZ Mİ?
İlgili kanun maddeleri uyarınca anonim şirketlerin ve limited şirketlerin her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç (3) ay içinde (en geç 31 Mart) olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İHRACAT VE ULUSLARARASI BÜYÜME 🌍
TÜRKİYE – SİNGAPUR ARASINDAKİ TİCARİ ANLAŞMALAR VE İHRACATA ETKİSİ
 
Küreselleşmenin etkisi ve artarak devam eden ticaretle beraber ülkeler bölgesel ve ikili olmak üzere çeşitli anlaşmalar yapmaya yönelmişlerdir. Dünyanın önemli finans ve liman ülkelerinden olan Singapur aynı zamanda Asya Pasifik bölgesindeki pazarlara giriş aşamasında köprü görevi görmektedir. Bu bağlamda Türkiye ile Singapur arasında çeşitli ikili anlaşmalar yapılarak dış ticaret ivmesi artırılmak istenmiştir. 
 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER NİSAN AYI TAKVİMİ 
Nisan ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>