İşletme Çözümleri - Sistem Global

Bültenler

Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 2. dönem başvurular
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
TÜBİTAK ve TAGEM iş birliği ile “Tarımsal Araştırmalar” başlığı altında, ekosi
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Türkiye’nin teknoloji düzeyi yüksek alanlarda cari açık verdiği ürünleri yerlileştirme hedefiyle yola &cced
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Son günlerde yüksek enflasyon rakamları nedeniyle konut sahiplerinin kira bedellerine uyguladığı fahiş artışlar uzu
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
İstanbul Finans Merkezi ile ilgili 4478 Esas Nolu Kanun teklifi hazırlanarak TBMM Komisyonuna sunulmuştur. Halı hazırda kanun ile ilgil
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Tematik alanda açılan 2. BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı olma özelliğine sahip olan çağrı
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Çağrı kapsamında, ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katk&#
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
31 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 538 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile birlikte E-Ticaret sitelerinde yer alan il
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 31.05.2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararında imzalı bordroya
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
28 Mayıs 2022 Tarihli 31849 nolu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7407 Sayılı BANKACILIK KANUNU İLE BAZI
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Katma Değer Vergisi Uygulamalarında yapılacak değişiklikler ile ilgili daha önce bültenlerimiz ile bilgilendirme yapmı&#
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
14.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanu
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Bildiğiniz üzere önceki bültenlerimizde Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çal&
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
27.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAAL
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Sistem Global olarak, “KOBİ’lerin katma değer üretmesine katkı” inanışımıza bir yenisini ekleyerek; An
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Tur
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Veri sorumlusu E-ticaret şirketi tarafından internet sitesinde/mobil uygulamalarında kullanılan çerezler aracılığı
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Malum karayollarında her gün yüzlerce trafik kazası yaşanmakta, bu kazalar sonucu araçlarda oluşan hasara bağlı o
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Türkiye’nin teknoloji düzeyi yüksek alanlarda cari açık verdiği ürünleri yerlileştirme hedefiyle yola &cced
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanu
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimizi Diğer Hizmet Sektörlerine yönelik İhracat Destekleri ile sonland&
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimize Gayrimenkul Hizmetleri Sektörü İhracat Destekleri ile devam ediyoruz. 
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimize Fuarcılık Hizmeti İhracat Destekleri ile devam ediyoruz. T.C. Ticaret Bakan
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimize Yeşil Hizmetlere yönelik İhracat Destekleri ile devam ediyoruz. “Hizmet İh
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimize Lojistik ve Taşımacılık Sektörü İhracat Destekleri ile devam ediy
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Ülkemizde ve tüm dünyada yüksek enflasyon yaşanırken, yeni yatırımların Kredi imkanları ile yapılabilmesi
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimizin beşincisi Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Sektörü 
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hukukçular tarafından hazırlanan ve mevzuat değişikliklerine göre düzenlenen, cevaplarınızla kişiselleş
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ihracat yapan imalatçılar
31 Mayıs 2022

İMZALI BORDRODAKİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞACAK ŞEKİLDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİASI ANCAK YAZILI BİR DELİL İLE İSPATLANABİLİR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 31.05.2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararında imzalı bordroya karşı fazla çalışma yapıldığı yönündeki iddianın nasıl kabul göreceği açıklanmıştır. Yargı konusu olan olayda işçi (davacı), işverenin (davalı) yanında çalıştığını, fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek anılan alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, davalı taraf davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, tanık anlatımları ile bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Yargıtay, bilirkişi raporunda tanık anlatımlarına göre yapılan ücret hesaplamalarında imzalı ücret bordrolarının dikkate alınmamasını hatalı bulmuştur. Söz konusu Yargıtay kararının gerekçe kısmı şu şekildedir; “Mahkemece 27.10.2020 tarihli bilirkişi ek raporundaki hesaplamalara itibar edilerek fazla çalışma ücreti hüküm altına alınmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, tanık anlatımlarına göre davacının son brüt ücretinin 2.475,84 TL olduğu ve haftada 28 saat fazla çalışma yaptığı belirlenmiş, bu verilere göre hesaplama yapılmış ise de imzalı ücret bordrolarının dikkate alınmaması hatalı olmuştur. İsçinin gerçek ücretinin bordroda [?]
29 Nisan 2022

2022/MART AYI SİGORTA PRİMLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ

30.04.2022 tarihinde ödenmesi gereken 2022 yılı Mart ayı primleri ile 30.04.2022 tarihine denk gelen yapılandırma taksitleri 30.04.2022 tarihinin Cumartesi gününe (hafta sonu) denk gelmesi; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinin de Ramazan Bayramı olmasından ötürü tatil sonrası ilk iş günü olan 05.05.2022 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir. Mart ayına ait prim ödemelerinin 05.05.2022 Perşembe günü sonuna kadar yapılması nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Nisan 2022

SGK İŞVEREN TEMSİLCİLİĞİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yüksek istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinde iş ve işlemlerini takip etmek ve geciktirmeden sonuçlandırmak için “SGK İşveren Temsilcisi” uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulama ilk olarak Gaziantep ve İzmir’de başlatılacak, sonuçlarına göre diğer iller de uygulamaya dahil edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Uygulama ile hitap edilen kesimler ve paydaşların talepleri dikkate alınarak çok sayıda işçi istihdam eden işverenlerin ve işyerlerinin başvurularını en kısa süre içerisinde almak, takip ederek sorunları hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile sonuçlandırmak amacıyla, taşra teşkilatındaki personellerin arasından “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilecek. Uygulama İlk Olarak Gaziantep ve İzmir’de Başlayacak Bakanlığın sosyal güvenlik alanında yürüttüğü iş ve işlemler, SGK merkez teşkilatı ile birlikte 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve ilçelerde kurulu Sosyal Güvenlik Merkezleri aracılığıyla yürütülüyor. Talep ve başvuruların alınmasından sonuçlandırılmasına kadar işlemlerin tamamına yakını [?]
22 Nisan 2022

İŞKUR TARAFINDAN İŞVERENLER İÇİN İEP BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU YAYIMLANDI

İŞKUR tarafından 21.04.2022 tarihinde “İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu” yayımlandı. Kılavuz ile İşbaşı Eğitim Programı (İEP) başvurularının İŞKUR internet sayfası üzerinden yapılmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Bilindiği üzere 08.04.2022 tarihinde Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği yayımlanmış ve İşbaşı Eğitim Programı’na (İEP) dair bazı değişikliklere gidilmişti. Yapılan değişiklikler için İŞKUR tarafından yeni “İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu” yayımlanmıştır. Kılavuzun içerisinde “İEP Başvuru İşlemleri Ekranı”nda; başvuru oluşturma, silme, gönderme, takip ve güncelleme ve katılımcı işlemlerinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. İşverenler İçin İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu’nu incelemek için tıklayın>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
20 Nisan 2022

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANAN YABANCILAR İÇİN PROGRAM SÜRESİNCE ÇALIŞMA İZNİ ALINMASINA GEREK BULUNMAMAKTADIR

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince hazırlanan işbaşı eğitim programlarından yararlanan yabancılar için verilen 05.04.2022 tarihli ve E-39351623-556-00011218832 sayılı görüş yazısında; işbaşı eğitim programından yararlanan yabancılar için program süresince çalışma izni alınmasına gerek bulunmadığı, ancak eğitim süresi sonunda istihdam edilecek olan yabancı için ilgili işveren tarafından Bakanlığa çalışma izni başvurusunda bulunulması gerektiği belirtildi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün 05.04.2022 tarihli ve E-39351623-556-00011218832 sayılı görüş yazısı:İlgi yazınızda (Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün görüş talep yazısı); adına çalışma izni düzenlenen yabancıların çalışmaya başlaması, sigortalılık süreci ve işbaşı eğitim programından yararlanan yabancıların sigorta ve işe başlama tarihlerine ilişkin bilgi talep edilmiştir. Yabancılara verilecek çalışma izinlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 2/2/2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu [?]
14 Nisan 2022

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI İSTİHDAM DESTEĞİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı istihdam desteğinin tüm detayları belli oldu. Buna göre istihdam desteği verilecek işbaşı eğitim programları kapsamında işverenlerin en az 5 sigortalı çalışana sahip olmaları, programa katılanların en az yüzde 70’ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etme taahhüdünde bulunması gerekecek. Yenilenen Aktif İşgücü Yönetmeliğine göre İşbaşı Eğitim Programı için işçi ve işyeri için aranan şartlar şu şekildedir; İşçi için aranan şartlar İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak, Emekli olmamak, Programa başladığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak İşyeri için aranan şartlar En az 5 sigortalı çalışanı olmak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, Katılımcıların en az yüzde 70’inin 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı [?]
13 Nisan 2022

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İSTİHDAMA DESTEK AÇIKLAMASI: ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE PRİMLERİNİ BAKANLIK KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; “İşbaşı Eğitim Programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sigorta primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında; “Böylece bu kapsamda işe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni iş başı eğitim programımızdan istifade etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Yeni Destek Programını Bakan Vedat Bilgin Duyurmuştu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mart ayında yaptığı açıklamada yeni destek programını duyurmuştu. Bakan Bilgin, yeni destek programında işverenlerin hem nitelikli eleman temin etmesinin sağlanacağını hem de bu kapsamda istihdam edilen işçinin 3 ay ücret ve primlerini devletin karşılayacağını belirtmişti. Gaziantep’in pilot il olarak belirlendiğini söyleyen Bakan Bilgin, İŞKUR’un önereceği elemanı istihdam eden sanayiciye 1 yıl istihdam şartıyla 3 ay boyunca primler dahil ücret desteği verileceğini, uygulamanın istihdama olumlu katkı sağlaması halinde [?]
6 Nisan 2022

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN KISITLAMA

İŞKUR’un 05.04.2022 tarihli ve “İşbaşı Eğitim Programları Hakkında” konulu duyurusunda; “Sözleşmeleri imzalanmış olsa bile 06.04.2022 Çarşamba günü (bugün) saat 17:30’a kadar fiili olarak başlatılmayan işbaşı eğitim programlarının (İSDEP ve SES Projesi kapsamında düzenlenen programlar hariç) ve mesleki eğitim kurslarının başlatılmaması gerekmektedir” denilmiştir. Duyurunun devamında 06.04.2022 Çarşamba günü saat 17:30 itibariyle program düzenlenmemesi için sistemin kapatılacağı, daha önce sözleşmeleri imzalanmış olsa dahi bu tarihe kadar fiili olarak başlatılmamış kurs veya programların başlatılmaması gerektiği hatırlatılmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
1 Nisan 2022

SGK YURTDIŞI YOKLAMA UYGULAMASI KULLANIMA AÇILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan “Yurtdışı Yoklama Uygulaması” konulu genel yazı ile 25/03/2022 tarihi itibariyle Yurtdışı Yoklama Programının hizmete açılmış olduğu duyurulmuş olup uygulamaya dair esaslara yer verilmiştir. Bilindiği üzere 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”un 6’ncı maddesine göre yurt dışı borçlanma yaparak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların, yurt dışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya veya ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlaması itibariyle aylıkları kesilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl yurt dışı borçlanma yaparak aylık bağlanmış kişilerin aylık alma şartlarına uyup uymadığını araştırmaktadır. Bu doğrultuda aylık bağlandıktan sonra altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunan sigortalılar, altı aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi”ni Kurumun söz konusu aylık dosyasının bulunduğu ilgili ünitesine ibraz etmek zorundadır. Sosyal [?]
24 Mart 2022

ASGARİ ÜCRET VE TEŞVİKLERDE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son günlerde sıklıkla dile getirilen asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağı yönündeki iddialara açıklık getirirken, 6486 bölgesel teşvik ve ‘yeni istihdam modeli’ olarak adlandırılan, işe yeni alınan çalışanların 3 ay boyunca tüm giderlerini karşılayacak destek hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gaziantep’te düzenlenen Üretim Sürecine Katılım Yeni Bir İstihdam Modeli programı tanıtım toplantısına katılan Bakan Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zamma vurgu yaparak; “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı” ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılacağı yönündeki iddialara son noktayı koymuş oldu. 6486 Bölgesel Teşvik Uzatılmadı İlave 6 puanlık teşvik olarak da adlandırılan bölgesel teşvik 31/12/2021 tarihinde [?]
18 Mart 2022

KOBİ STATÜSÜ SINIRLARI DEĞİŞTİ!

Türkiye’deki işletmelerin %99,8’ini 1 ile 249 çalışan sayısı olan işletmeler oluşturmaktadır. Bu işletmeler mikro, küçük ve orta ölçekli işletme olarak kabul edilmekte ve KOBİ olmaları dolayısıyla pek çok devlet teşvik ve destek mekanizmalarından faydalanabilmektedirler. KOBİ statüsünü kazanabilmek için gerekli şartlarda 17 Mart 2022 tarih ve 5315 sayılı yönetmelikte değişiklikler yapılmış, teşvik ve destek mekanizmalarından teknoloji altyapısı iyi olan ve katma değerli üretim yapma potansiyeli yüksek firmaların faydalanabilmesini sağlamak için sınırlar genişletilmiştir. Böylelikle bir işletmenin KOBİ statüsünü kazanabilmesi için aşmaması gereken yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı için 125 Milyon TL’lik limit 250 Milyon TL’ye çıkartılmıştır. KOBİ statüsünde değişiklik yapan yönetmelikle birlikte uygulamada yaşanacak diğer farklılıklar aşağıdaki gibidir: 1.Tanımlardaki Değişiklik Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 Milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan [?]
10 Şubat 2022

SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASINA ESKİŞEHİR’DE BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruda şimdilik sadece Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacağı açıklandı. SGK E-Tebligat uygulaması için pilot il Eskişehir seçilirken sonrasında tüm Türkiye çapında uygulanmaya başlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 09.02.2022 tarihli ve “Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması” konulu duyurusu şu şekildedir; “Bilindiği üzere 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri Kurum tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapılacak olup elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esaslar 2021-38 sayılı Genelge ile açıklanmış ve www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerine başlanılmıştır. Bu defa, elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel [?]
31 Ocak 2022

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DUYURU

22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 319 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenmiştir. Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) yapılacak yeni düzenlemeler hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyuru yayınlanmıştır. Beyannamede SGK bildirimleri kısmında yapılacak düzenlemeler içerisinde öne çıkanlar şu şekildedir; “Hesaplanan Gelir Vergisi”, “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı”, “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” ve “Damga Vergisi Kesintisi” alanları eklenmiştir. “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna tutar toplamı (Ocak/2022 dönemi için en fazla 638,01 TL) içermelidir. “Hesaplanan Gelir Vergisi” tutarı ilgili ayda vergi dışı tutulan tutardan (Ocak döneminde 638,01 TL) küçükse, “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” alanına “Hesaplanan Gelir Vergisi” tutarı yazılmalıdır. Bu durumda Gelir Vergisi Kesintisi olmayacağı için bu [?]
25 Ocak 2022

KDV, MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN SÜRELERİ 31 OCAK’A UZATILDI

26 Ocak Çarşamba gün sonuna kadar verilmesi geren KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Ocak 2022 tarihine uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Bakan Nebati, yaptığı açıklamada; “Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Ocak 2022

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 06.01.2022 tarihli 2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ile kıdem tazminatı tavanı 2022 yılı için 10.596,74 TL olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz günlerde Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.Memurların aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 döneminde uygulanacak artış oranı %5’ten %7,5’a yükseltildi. Artan katsayılardan ötürü 22.01.2022 tarihli Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ile 1 Ocak – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 10.848,59 olarak belirlenmiştir. 1 Ocak – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 10.596,74 TL’den 10.848,59 TL’ye yükseltilmiştir. Ocak ayında tavandan kıdem tazminatı ödemesi yapılmış ise aradaki farkın ödenmesi gerekecektir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
6 Ocak 2022

2022 KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayınlandı. Genelgenin 2’nci maddesinde “1/1/2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 10.596,74 TL’dir.” ifadesi yer almaktadır. Genelgeye istinaden 2022/1. Dönem kıdem tazminatı tavanı 10.596,74 TL’dir. Genelgeyi görüntülemek için tıklayın… Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Ocak 2022

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU BAŞLADI

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanabilmek için borç sorgulamasında yapılan değişiklik 2021/26 sayılı SGK Genelgesi’nde açıklanmış, uygulamanın başlangıç tarihinin değişikliği ise 2021/30 sayılı SGK Genelgesi ile duyurulmuştu. Beş puanlık indirimde Türkiye geneli borç sorgulaması söz konusu genelgeye istinaden 2022 Ocak dönemi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda işverenin aynı vergi numarası altında bulunan tüm iş yerlerinde borç sorgulaması yapılacaktır. Tüzel kişiliğe ait iş yerlerinin birinde kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması halinde diğer iş yerleri için de beş puanlık indirimden (5510 indirimi) yararlanılamayacaktır. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda, teşvikli belge ile bildirim yapacak işverenler için dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde açıklanmıştır: Türkiye genelinde herhangi bir işyerinden yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli sorgulamaların yapılması, Yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunduğunun anlaşılması [?]
30 Aralık 2021

319 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI YAYINLANDI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenleyecek Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin taslağı yayınlandı. 7349 sayılı Kanuna göre istisnalar şu şekildedir;Hizmet erbabının 1/1/2022 tarihi itibariyle ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağında öne çıkan hususlar şunlardır; SGDP’li hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının %7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir. (Brüt asgari ücretle çalışan emekli çalışanın [?]
29 Aralık 2021

OTOMATİK BES SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

29.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile otomatik BES sisteminden caymış veya ayrılmış çalışanların otomatik olarak sisteme tekrar dahil edilmesi ile ilgili madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8/C maddesi şu şekildedir: Çalışanların emeklilik planına yeniden dahil edilmesi (1)  Daha önce işverenleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilir. Bakanlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkilidir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Aralık 2021

TÜM ÇALIŞANLARA GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

Tüm çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücrete kadar olan tutarını gelir ve damga vergisinden istisna tutan ve asgari geçim indirimi uygulamasını ortadan kaldıran 22.12.2021 tarihinde kabul edilen 7349 nolu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 13 maddeden oluşan kanunun 2’nci ve 4’üncü maddeleri ile çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmı gelir ve damga vergisinden istisna tutulurken kanunun 3’üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 32’nci maddesinde belirtilen asgari geçim indirimi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre ücretlere uygulanacak gelir vergisi muafiyeti şu şekilde olacaktır: Ücretlilere brüt asgari ücretin (SGK/işsizlik primi çıkarıldıktan sonra kalanı) üzerinden Gelir Vergisi muafiyeti getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunun 32’nci maddesinde açıklanan asgari geçim indirimine ilişkin hükümler kaldırılmıştır. Kümülatif vergi matrahı hesabında, asgari ücretten terkini yapılan gelir vergisi matrahı dikkate alınacaktır. İlgili ayda ödenecek vergi, gelir vergisi dilimlerine göre hesaplanacak olan vergiden istisna kapsamındaki vergi tutarı düşülerek hesaplanacaktır. [?]
22 Aralık 2021

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE SON DURUM

Asgari ücret tutarı üzerinden tüm çalışanlara gelir ve damga vergisi muafiyeti getiren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesi ile düzenlenen asgari geçim indiriminin yasadan tamamen kaldırılması öngörülmüştür. Buna istinaden 2022 bordro parametreleri hazırlıkları asgari geçim indirimi olmadan hazırlanmıştır. Kanun teklifinin ardından geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı “Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir” şeklindeki açıklaması gündeme gelmiş olup, kamuoyunda teklifin henüz yasalaşmadığı için revize edilip edilmeyeceği tartışılmaya başlanmıştır. Yeni bir düzenleme olursa duyurulacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
22 Aralık 2021

2022 BORDRO PARAMETRELERİ

Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanması ve Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi ile 2022 yılına ait bordro parametreleri ve uygulama şekilleri netleşmiştir. 2022 yılında uygulanacak önemli değişiklikler şu şekildedir; Tüm çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücrete kadar olan tutarı, gelir ve damga vergisinden istisna tutulacaktır. Kümülatif vergi matrahı hesabında, asgari ücretten terkini yapılan gelir vergisi matrahı dikkate alınarak ilerlenecektir. 2022 yılında asgari geçim indirimi uygulaması kaldırılmıştır. 2022 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET 2022 166,80 TL AYLIK ASGARİ ÜCRET 2022 5.004,00 TL İŞÇİ SİGORTA PRİMİ %14 700,56 tl İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI %1 50,04 TL GELİR VERGİSİ %15 0 TL DAMGA VERGİSİ %0,759 0 TL KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 TL NET ELE GEÇEN TUTAR 2022 4.253,40 TL İŞVEREN SGK PRİMİ %20,5 1.025,82 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA %2 100,08 İŞVERENE MALİYET 2022 6.129,90 TL İŞVERENE MALİYET %5 İNDİRİM İLE 5.879,70 TL VERGİ DİLİMLERİ 32.000 [?]
21 Aralık 2021

TÜM ÇALIŞANLARA GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN TEKLİF KABUL EDİLDİ

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen önergeyle birlikte kanun teklifinin kapsamı genişlerken vergi istisnası 18 buçuk milyon işçi ve memuru kapsadı. Gelir vergisi ve damga vergisi istisnası, maaşların brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için uygulanacak olup kanun teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından kapsamlı bilgilendirme yapılacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
20 Aralık 2021

ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI BIRAKILMASINI İÇEREN KANUN TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SUNULDU

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesilmemesini içeren 13 maddelik Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifine göre asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Vergi istisnası sadece asgari ücretliye uygulanacakTeklifin ikinci maddesine göre hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabından ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunun 23’üncü maddesinde sayılan istisna ücretler damga vergisinden de istisna olduğu için Damga Vergisi Kanununda ayrıca bir değişiklik yapılmamıştır. Böylece asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmayacaktır. Daha önce Bakanlık tarafından yapılan duyuruda ve çok sayıda ekonomist görüşünde tüm çalışanların ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmının vergiden muaf olacağı belirtilse de kanun teklifine göre sadece asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi kaldırılmıştır. İlave AGİ uygulamasıKanun Teklifinin 3. maddesine [?]
17 Aralık 2021

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu” kararı 17 Aralık 2021 tarih ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı günlük brüt 166,80 TL, aylık brüt 5.004 TL olarak açıklanmıştır. Ayrıca dün yapılan açıklamalara göre asgari ücret tutarı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır. Bu doğrultuda asgari ücret tutarı 2021 yılına göre %50,5 oranında artarken işverene maliyetinde artış oranı %39,9 oldu. 5 puanlık indirim ile 2021 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 4.203,60 TL iken 5 puanlık indirim ile 2022 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 5.879,70 TL oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 yılında aşağıdaki gibidir:  GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET 2022 166,80 TL AYLIK ASGARİ ÜCRET 2022 5.004,00 TL AYLIK SGK TAVAN MATRAHI 37.530,00 TL İŞÇİ SİGORTA PRİMİ %14 700,56 tl İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI %1 50,04 TL KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 TL NET ELE GEÇEN TUTAR 2022 4.253,40 TL İŞVEREN SGK PRİMİ %20,5 1.025,82 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA %2 100,08 İŞVERENE MALİYET 2022 [?]
16 Aralık 2021

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2022 ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarını açıkladı. 2021 yılında 2 bin 825,90 TL olan en düşük asgari ücret tutarı 2022 yılında yüzde 50 civarı artışla 4 bin 250 TL (4.253 TL olarak düşünülüyor) oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisinin de kaldırıldığını, bu şekilde işverenlere 450 TL’lik fayda sağlanacağını duyurdu. Hesaplama detayları hakkında bilgiler önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
13 Aralık 2021

SGK E-TEBLİGAT BAŞVURUSU EKRANI AÇILDI

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yönetmelik 01.10.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar belirlenmiş olup önceki bültenlerimizde söz konusu usul ve esaslar paylaşılmıştır. 10.12.2021 Cuma günü itibariyle SGK E-Tebligat Başvurusu ekranı E-Devlet üzerinde hizmete girmiştir. Kayıt işlemleri tüzel kişiler için MERSİS veya SGK tescil kaydındaki kanuni temsilci tarafından E-Devlet üzerinden “SGK e-Tebligat Başvurusu” ekranına giriş yapılarak yapılacaktır. Başvurunuzu aşağıdaki adımları takip ederek kolayca yapabilirsiniz: E-Devlet üzerinden SGK E-Tebligat Başvurusu ekranına giriş için tıklayın Başvuru Tercih Listesi’nde başvuru yapılacak kurumun yanında “İşlem” menüsü altında çıkan “Başvur” butonuna tıklayın. Açılan sayfada T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Cep Telefonu ve E-Posta Adresi kısımlarını doldurarak “Başvur” butonuna tıklayın. Yeşil şekilde “Başvuru başarılı bir şekilde eklenmiştir” sonucuna ulaşınca “Başvuru Listesi” butonuna tıklayarak kayıtlı başvuru listesine ulaşabilirsiniz. “Kayıtlı Başvuru Listesi” kısmında “Hesap Ekleme ve Kaydetme” işlemini [?]
12 Kasım 2021

2022 YILI ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ VE BORDRO PARAMETRELERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanacağını duyururken, anket ve araştırma sonuçlarının öncesinde ellerinde olacağını ve sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. Bakanın açıklamasının ardından gözler 2022 yılı asgari ücret zammına çevrildi. Geçen yıl Kasım ayında enflasyon yüzde 14 olarak açıklanırken asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl Ekim ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 19,89 olurken Kasım ayında artışın sürmesi bekleniyor. Sendikaların talepleri ve geçen yıl yapılan zam miktarı düşünüldüğünde bu yıl asgari ücrete yapılacak zam oranının en az yüzde 25 olması beklenmektedir. Ekonomistlerin de yaptıkları açıklamalar zam oranının yüzde 25’in biraz üzerinde olabileceği yönündedir. Ayrıca asgari ücretin net tutarının da AGİ dahil 3.500 TL’nin üzerinde olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda asgari ücrette yüzde 27 artış oranı ile hazırlanmış bordro parametreleri şu şekildedir;  Asgari Ücret Tahmini Tutar Not 2021 Asgari Ücret 3577,5   Beklenen Artış Oranı 0,27   2022 Asgari Ücret 4543,425   Aylık Asgari Ücret [?]
12 Kasım 2021

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDAN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarının olduğu şeklinde son günlerde basında yer alan haberlere açıklık getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta olduğu belirtilirken öncelikli gündemlerinde EYT ile ilgili bir çalışma olmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; “Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” denildi. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
2 Kasım 2021

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Sosyal güvenlik sistemine göre bir sigortalının emekli olabilmesi için sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş koşullarını sağlaması gerekmektedir. Emeklilik; yaşlılık sigortasının bir parçası olup, çalışma hayatında belirli bir süre geçiren tüm sigortalıların amaçladığı bir durumdur. Emeklilik açısından üç farklı milat olarak kabul edilen dönem bulunmakta olup ilk defa uzun vadeli sigorta kolları primi ödeme günü açısından bu tarihler şu şekildedir; 8 Eylül 1999 ve öncesi 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası 1 Mayıs 2008 sonrası Bu tarihler sigortalıların emeklilik açısından yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısında değişiklik göstermesine neden olan kriterlerdir. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Nedir? 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl ve prim  ödeme (5000 gün) şartlarının yanına üçüncü bir şart olarak kadın için 58 yaş, erkek için 60 yaş şartı getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli [?]
25 Ekim 2021

İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİNDE BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA EKLENEBİLECEK

21.10.2021 tarih ve “2020/20 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması” konulu 2021/36 sayılı Genelge ile işyeri tescil işlemlerinde birtakım kolaylıklar sağlanmıştır. Bilindiği üzere işyeri tescil işlemi, E-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsünde yapılmaktadır. Genelgede yapılan değişiklik ile işyeri tescili sırasında sisteme belge ekleme özelliği getirilmiştir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde; İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin, Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin, İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının, İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin, elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.” Hükmü yer almaktadır. Söz konusu madde hükmüne göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ünitece istenen diğer belgeler, işyeri tescili sırasında E-Devlet üzerinden elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilebilecektir. Söz konusu belge ekleme [?]
5 Ekim 2021

YEME VE İÇME HİZMETLERİ İÇİN UYGULANAN KDV İNDİRİMİ SONA ERDİ

Pandemi sebebiyle yeme ve içme hizmetleri için uygulanan KDV oranının %8 yerine %1 olarak uygulanması 30.09.2021 tarihinde sona ermiştir. Bu sebeple 01.10.2021 tarihi itibariyle bordro parametrelerindeki vergiden istisna rakamının güncellenmesi gerekmektedir. 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2021 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli tutarı pandemi sebebiyle 30.09.2021 tarihine kadar KDV dahil 25,25 TL olarak uygulanmıştı. 01.10.2021 tarihi itibariyle istisna tutar KDV dahil 27 TL (25 TL + %8 KDV) olarak uygulanacaktır. Ayrıca yemek kartlarına yapılan ödemeler ayni yardım olarak kabul edildiği için bu tutardan SGK primi kesilmeme uygulaması devam etmektedir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Ekim 2021

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİM ZORUNLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğlerin yayından kaldırılması, sigortalıların çalışmadığına dair bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırmamış olup, mevcut yasal bildirim zorunluluğu aynı şekilde devam etmektedir. Bildirimleri, E-Vizite ekranından (Çalışmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi) veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlerken BDP’de istirahat süresinde çalışmamıştır kısmından “Evet” yaparak yapabilirsiniz. İlerleyen dönemde E-Vizite ekranının kapatılması halinde ise bildirimler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden yapılacak olup, bildirim yapmayanlar için idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
30 Eylül 2021

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİME AİT TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği 30.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tebliğ ile “İstirahatlı Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” bugün itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 30.09.2021 tarihi itibariyle yapılacak işlemlerde sigortalının istirahatli olduğu dönemde çalışmadığına dair bildirim girişi, https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do internet adresinde yer alan “Çalışmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi” üzerinden yapılmayacaktır. Yeni uygulamada istirahatli günlerde çalışılmadığına dair bildirim, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde eksik gün nedeni “01- istirahat” seçilerek” ve Beyanname Düzenleme Programında (BDP’de) istirahat süresinde çalışmamıştır kısmından “Evet” seçilerek yapılacaktır. 30.09.2021 tarihli Resmi Gazete’yi okumak için tıklayın! Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Eylül 2021

SGK’DA ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik, 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre; Kurum tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar muhataplara, Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilir. Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (1 Ekim) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür. Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür. Anonim [?]
20 Eylül 2021

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı işe giriş bildirgesi sisteminde önem arz eden bir değişiklik yaptı. İşe giriş bildirgesinde “Sigorta Kolu” kısmına “12- U. Söz. Olmayan Yab. Uyrk. Sigortalı” seçeneği eklendi. Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülke vatandaşları için düzenlenecek işe giriş bildirgelerinde artık sigorta kolu seçeneği olarak “12- U. Söz. Olmayan Yab. Uyrk. Sigortalı” işaretlenecektir. Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olan; İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Fransa, Danimarka, Libya, İsveç, Norveç, K.K.T.C., Kanada, Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Kebek, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Lüksemburg, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, İtalya, Kore, Karadağ, Tunus, Macaristan, Moldova, Kırgızistan, Moğolistan ülke vatandaşları için ise “0 – Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” işaretlenmeye devam edilecektir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
10 Eylül 2021

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ DEĞİŞTİ!

19/07/2021 tarihli 2021/26 SGK Genelgesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanabilmek için Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartının 1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül döneminden) itibaren iş yeri (dosya) bazlı olmayacağı, işverenden Türkiye genelinde borçsuzluk aranacağı belirtilmişti. 09/09/2021 tarihli ve 2021/30 sayılı Genelge ile söz konusu değişikliğin 1/1/2022 tarihine ertelendiği duyuruldu. SGK’nın 09/09/2021 tarihli ve 2021/30 sayılı Genelgesini okumak için tıklayınız! Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
6 Eylül 2021

ÇALIŞANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli “İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri” başlıklı genel yazıyı 81 il valiliğine gönderdi. Bakanlıktan genel yazı hakkında yapılan açıklamada; işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınması hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatıldı. İşverenlerin, Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak bilgilendirmesinin istendiği açıklamada; “Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.” ifadelerine yer verildi. İŞVEREN, İŞÇİDEN HAFTA BİR KEZ PCR TESTİ İSTEYEBİLECEK! Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından tartışma konularından olan [?]
2 Eylül 2021

Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu

2021 yılı Ocak – Haziran dönemlerine ait asgari ücret destekleri (6661) Ağustos ayı itibariyle İşveren Sistemi’ne yansıtılmış ve altı dönemlik destek 2021 Temmuz dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin onayının ardından oluşan prim borcundan mahsup edilmiştir.  Desteğin mahsup edilmesi sonrası kalan tutarlar işverenler tarafından ödenmesine rağmen bazı işverenlerin sistemde prim borcu gözükmektedir. Bunun nedeni ise asgari ücret desteği tutarlarının sisteme hatalı yansıtılmasıdır. Bilindiği üzere, asgari ücret desteğinden yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ile Aralık ayları arasında (dahil) APHB / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen en düşük uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. Düşmesi halinde söz konusu destek uygulanmayacaktır. Bazı işyerleri için bu şartın sağlanmadığı ay veya aylarda destek sisteme yansıtılmış olup durum fark edilince bu tutarlar güncellenmiştir. Kurum tarafından yapılan hatalı işlem neticesinde hem söz konusu dönem veya dönemlerde asgari ücret desteği (6661) tutarları, hem de bu hatadan kaynaklı olarak bakiye borcu bulunduğu için ilgili dönem veya [?]
27 Ağustos 2021

ÇALIŞANLAR İÇİN COVİD-19 AŞISI ZORUNLU MU?

Ülkemizde tüm sigortalı çalışanlara aşı yaptırma hakkının tanınmasının ardından, birçok işveren çalışanlarından Covid-19 aşısı yaptırmalarını istemektedir. Bu durum akıllara; “çalışanlara Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getirilebilir mi?” ve “Covid-19 aşısı yaptırmayan çalışan işten çıkarılabilir mi?” sorularını getirmektedir. Facebook, Google, CNN International, United Airlines gibi dev şirketlerin çalışanlarını aşı olma yönünde zorlamalarının ve bazı dev şirketlerin aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracağını duyurmalarının ardından ülkemizde de bazı şirketler bu yönde karar aldığını açıkladı. Ülkemizde aşı zorunluluğu getiren bir kanun veya yönetmelik hükmü olmadığı için gözler geçtiğimiz hafta yapılacak kabine toplantısına çevrilmişti. 19 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından aşı zorunluluğu hakkında bazı kararlar açıklandı. Yapılan açıklamada; 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmak zorunda olduğu belirtildi. Aşı yaptırmayan vatandaşlar için uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğunun yanı sıra konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu şekilde bulunduğu [?]
23 Ağustos 2021

VERGİ BARIŞI İÇİN SON 9 GÜN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AGUSTOS 2021

Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu yasa ile aşağıdaki üç ana başlıkta vergi barışı kapsamında imkanlar getirilmiştir. Alacakların Yapılandırılması Matrah ve Vergi Artırımı İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. 1. ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI Alacakların Yapılandırılması konusunda Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi, Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun [?]
20 Ağustos 2021

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

18/07/2021 tarihinde TBMM’de kanunlaşan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16’ıncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 85’inci madde eklenmiştir. 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi, 2019 yılı ve 2020 yılında uygulanan asgari ücret desteği, 2021 yılında da devam edecektir. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin detayları ise 16.08.2021 tarihli 2021/28 sayılı “Asgari Ücret Desteği” konulu genelgede açıklanmıştır. Buna göre; 2020 yılında faaliyet gösteren iş yerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 392 TL ve altında olan, 2021 yılında tescil edilen (yeni) iş yerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır. Destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ile [?]
18 Ağustos 2021

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.08.2021 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlandı. 37 maddeden oluşan yönetmelik sonrası önem arz eden değişiklik ve bilgilendirmeler aşağıda belirtilmiştir. Arıza halinde belge ve beyanname verme süresi ertelenecek Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile Kurumdan kaynaklı olmayan, işverenin iş yeri dosyasının bulunduğu yerde veya sigortalının ikametgahının bulunduğu bölgede yaşanan arızalar, yangın, sel, su baskını, terör saldırısı gibi durumlarda Kuruma verilmesi gereken tüm belge, bildirge ve beyannamelerin son günü, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sona ertelenmiştir. “Kurumun bilgi işlem sistemlerinde bir arıza olmamasına rağmen, işverenin işyeri dosyasının veya sigortalının ikametgahının bulunduğu il, ilçe, mahalle veya sokakta; Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar, Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar, Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar, Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, [?]
6 Ağustos 2021

İlave İstihdama Kredi Faiz & Kar Payı Desteği Başladı

2021/24 Sayılı ve 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31’inci Maddesinde yer alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği konulu Genelge geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanırken, destekten yararlanacak çalışanların teşvik kayıtları Temmuz ayı itibariyle yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu teşvik/destek, diğer istihdam teşviklerinden farklı olup yararlanılan destek tutarı işverenin sigorta prim borçlarından mahsup edilmeyecektir. Aşağıda yer alan şartları sağlayan işverenlerin yararlanacağı destek tutarı, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/05/2021 tarihinden sonra 30/06/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde, kredi faizi veya kar payı bakiyesinden düşülecektir. 7319 Sayılı Teşvikten/Destekten Yararlanma Şartları İşverenin 2021/Mart dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması, İşverenin özel sektör işvereni olması, Destekten yararlanılacak sigortalıların 1/7/2021 ila 30/06/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması, İşe yeni giren sigortalıların, işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla [?]
4 Ağustos 2021

ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN BÖLGELER İÇİN SGK PRİM BORCU ERTELENİYOR

Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerinde çıkan ve ülkemizi büyük bir üzüntüye boğan orman yangınları sonrası beş ilimizde birçok yer doğal afet bölgesi ilan edilmiştir. Orman yangınının şehir merkezlerine kadar ulaşması sonucu birçok iş yeri faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış, çok sayıda çalışanın evi yangında zarar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Sosyal Güvenlik Prim Borcu Ödemeleri Ertelenecek! 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 91. Maddesinde; “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar [?]
30 Temmuz 2021

YENİ İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ YOLDA!

Pandemi sürecinde özel sektör için teşvikler tüm hızıyla devam etti. 2020 ve 2021’de kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği sona eren işçiler için 7252 sayılı Normalleşme Teşvik uygulamasının yanı sıra 7256 sayılı Kanun ile gelen İstihdama Dönüş Prim Desteği ve İlave İstihdam Prim Desteği sağlandı. 7252 sayılı Normalleşme Teşviki kapsamında kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği sona eren çalışanlar için günlük 44,718 TL (Günlük brüt asgari ücret x 0,375) aylık 1.341 TL prim desteği sağlandı. 7256 sayılı Kanun ile gelen prim desteği ise 2021 yılında günlük 53,67 olurken, 30 gün bildirilen bir çalışan için 1.610 TL prim desteği verildi. Pandemi sürecinden en çok etkilenen restoran, kafe ve eğlence sektörü için ayrıca 2021/04 ve 2021/05 dönemlerinde 7316 sayılı Kanun ile prim desteği sağlandı. 2020-2021 yıllarında önceki yıllarda olduğu gibi beş puanlık indirim (5510), Kadın, Genç ve Engelli İstihdam Teşviki (6111), İlave İstihdam Teşviki (7103), Bölgesel İndirim Teşviki (6468), Arge Teşviki (5746), Engelli İstihdam Teşviki [?]
29 Temmuz 2021

2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA AYLIK 75 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK!

18/07/2021 tarihinde TBMM’de kanunlaşan 7333 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 85’inci madde eklendi. Söz konusu değişiklik 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete ‘de yayımlandı. 2016, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi, 2019 ve 2020 yılında uygulanan asgari ücret desteği, 2021 yılında da devam edilmesine ilişkin karar alındı. 2021 yılında Asgari Ücret Desteği uygulaması şu şekilde olacaktır: 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı [?]
28 Temmuz 2021

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanmanın önemli şartlarından olan; işverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunup bulunmadığı hususu 1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül döneminden) itibaren değişecektir. 19.07.2021 tarihli 2021/26 SGK Genelgesi ile beş puanlık indirimden yararlanabilmek için Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartı ilgili tarihten itibaren iş yeri (dosya) bazlı olmayacak, işverenden Türkiye genelinde borçsuzluk aranacaktır. Genelge ile, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim uygulamasına ilişkin sadece borç sorgusunun Türkiye geneli yapılacağı hususu ilave edilmiş olup, beş puanlık indirime ilişkin diğer tüm şartlar daha önceden yayınlanan 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 sayılı Genelgelerde açıklandığı şekilde uygulanmaya devam edecektir. Örnek 1- (X) işvereninin Ceyhan Sosyal Güvenlik Merkezi’nde işlem gören iş yeri için yasal süresi geçmiş sigorta primi borcunun bulunması [?]