Vergi - Sistem Global

Bültenler

Sistem Global Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Yapilan Deği̇şi̇kli̇k Ve İlaveler
18/01/2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 40 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmas&
Sistem Global Si̇stem Global Şi̇mdi̇ De Karadeni̇z’de!
Çeyrek asırlık tecrübemiz ve yenilikçi global yaklaşımımızla şimdi de 9. ofisimiz Samsun ile Karadeniz b&o
Sistem Global Tübi̇tak, 1501 Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi 2021-2 Çağrisi Sonuçlarini Webi̇nar İle Açiklayacak
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021-2 Çağrısı kapsamında proje değerlendirme süreci ve sonuçları, 19.01
Sistem Global Dövi̇z Ve Altindan Tl Mevduata Dönüşümde Kur Farki Kazançlarina Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇nasi
Geçtiğimiz son birkaç ay içerisinde, Döviz kurlarında meydana gelen aşırı yükselmeleri engellemek ad
Sistem Global Tarim Ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (Tkdk) Ipard Programi 11. Başvuru Çağri İlanina Çikmiştir!
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 14 Ocak 2022 tarihinde 11. Başvuru Çağrı İlanına &ccedi
Sistem Global Sosyal İçeri̇k Üreti̇ci̇li̇ği̇ İle Mobi̇l Ci̇hazlar İçi̇n Uygulama Geli̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇nde Kazanç İsti̇snasi Tebli̇ği̇ Yayimlandi
Bu tebliğ ile, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi
Sistem Global 2022 Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Y&
Sistem Global ​Mi̇kro Ve Küçük İşletmelere Hizli Destek Programi!
KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı – JICA işbirliğinde başlattığ&#
Sistem Global Beş Puanlik İndi̇ri̇mde Türki̇ye Geneli̇ Borç Sorgusu Başladi
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanabilmek i
Sistem Global İhracat Bedelleri̇ni̇n %25'İni̇n Merkez Bankasina Satiş Zorunluluğuna İli̇şki̇n Yeni̇ Düzenleme Yayimlandi
T.C. Merkez bankası tarafından 03.01.2022 tarihinde yayımlanan “İhracat Genelgesinin” Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Tür
Sistem Global Varlik Barişi 30.06.2022 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!
31.12.2021 tarih ve 31706 (6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 s
Sistem Global Altin Ci̇nsi̇nden Mevduat Ve Katilma Fonu Hesaplarinda Stopaj Oranlarina Dai̇r Düzenleme Yapildi!
31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Or
Sistem Global Merkez Bankasi Tarafindan Uygulanacak Reeskont Ve Avans İşlemleri̇ne İli̇şki̇n Fai̇z Oranlari Güncellendi̇!
2 Ocak 2022 tarihli 31707 nolu Resmi Gazete yayımlanan karar ile birlikte ; Merkez Bankasınca Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karş
Sistem Global Bazi Kdv Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Süreleri̇ Uzatildi!
31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
Sistem Global 1501 Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi Ve 1507 Kobi̇ Ar-Ge Başlangiç Destek Programi 2022 Yili 1. Çağrilari Açiliyor!
TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. dönem baş
Sistem Global 319 Seri̇ Nolu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇ Taslaği Yayinlandi
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/12/2021 tarihli
Sistem Global Bankacilikta Di̇ji̇tal Yeni̇ Dönem
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mart 2021’de açıklanan Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda ü
Sistem Global Otomati̇k Bes Si̇stemi̇nde Deği̇şi̇kli̇k
29.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olar
Sistem Global Sistem Global'Den 2021 Yılsonu Hatırlatmaları
Sistem Global olarak, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerin büyüme yolculuklarına eşlik etmekten gurur
Sistem Global Kur Korumali Vadeli̇ Mevduat Ve Katilma Hesaplarindan Elde Edi̇len Fai̇z Ve Kâr Paylarinda Stopaj Orani %0 Olarak Beli̇rlendi̇
25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu&rsquo
Sistem Global Tüm Çalişanlara Geli̇r Ve Damga Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geti̇ren Kanun Tekli̇fi̇ Yasalaşti
Tüm çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücrete kadar olan tutarını gelir ve damga vergisinden
Sistem Global Ipard Programi Onbi̇ri̇nci̇ Çağri Ön İlan Duyurusu
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2022 yı
Sistem Global Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Tgb Fi̇rmalarinda 7263 Sayili Kanun Kapsamindaki̇ &Quot;Uzaktan Çalişma&Quot; Uygulamasi Güncellendi̇!
Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile TGB Firmaları için 7263 sayılı Kanun Kapsamında getirilen Dışarıda Süre
Sistem Global Fi̇nansman Bonolari Ve Varlik Ki̇ralama Şi̇rketleri̇ Tarafindan İhraç Edi̇len Ki̇ra Serti̇fi̇kalarinda Tevki̇fat Orani Yeni̇den Beli̇rlendi̇!
2569 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci f
Sistem Global Kar Paylarindaki̇ Tevki̇fat Orani %10 Düşürüldü!
21/12/2021 tarihli ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında yap&#
Sistem Global Yeni̇den Değerleme Orani Üzeri̇nden Artirilan Vergi̇ler İçi̇n Yayinlanan Bazi Tebli̇ğler Hakkinda!
21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
Sistem Global Vergi̇ Usul Kanunu Kapsaminda 2022 Yilinda Uygulanacak Had Ve Tutarlar Beli̇rlendi̇!
Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirleyen 534 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 21.12.
Sistem Global Asgari̇ Geçi̇m İndi̇ri̇mi̇nde Son Durum
Asgari ücret tutarı üzerinden tüm çalışanlara gelir ve damga vergisi muafiyeti getiren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı K
Sistem Global Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu Kapsaminda 2022 Yilinda Uygulanacak Had Ve Tutarlar Beli̇rlendi̇!
Gelir Vergisi kanununda yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan ve 2022 yılı için uygulanacak maktu had ve tutarla
19 Ocak 2022
Sistem Global Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Yapilan Deği̇şi̇kli̇k Ve İlaveler

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER

18/01/2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 40 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Söz konusu yapılan ekleme ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Başlığında Yapılan Değişiklikler 40.Seri No.lu tebliğ ile birlikte istisna kapsamına ‘Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler’ ilave edilmiştir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ifadesi Savunma Sanayii Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca ilgili maddenin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25/12/2021 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir. Bu kapsamdaki istisna uygulaması Tebliğin (II/B-7.2.), istisnaya ilişkin bildirim zorunluluğu Tebliğin (II/B-7.3.), istisna işlemin beyanı Tebliğin (II/B-7.4.), bu kapsamdaki işlemlere ilişkin […]
14 Ocak 2022
Sistem Global Dövi̇z Ve Altindan Tl Mevduata Dönüşümde Kur Farki Kazançlarina Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇nasi

DÖVİZ VE ALTINDAN TL MEVDUATA DÖNÜŞÜMDE KUR FARKI KAZANÇLARINA KURUMLAR VERGİSİ İSTİNASI

Geçtiğimiz son birkaç ay içerisinde, Döviz kurlarında meydana gelen aşırı yükselmeleri engellemek adına Hazine ve Maliye bakanlığı; bazı müdahaleler, önlemler ve istisnalar ile TL’nin kullanılmasının özendirilmesi ve TL’ ye dönüşüm ile finansal istikrarın desteklenmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı; Tüzel kişilikler nezdinde bazı düzenlemeler planlamakta olup, konuya ilişkin tasarı 13.01.2022’de meclise sunulmuştur. Meclise sunulan tasarıda; Kurumlar vergisi mükellefleri için, 31.12.2021 Tarihi Milad kabul edilmiş, bu tarih öncesinde kayıtlarda yer alıp, 2022 ye sarkan Döviz ve Altın hesaplarının TL’ ye dönüştürülmesi için istisna öngörülmüştür. Bu doğrultuda; Kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve Altın cinsi hesaplarını 2021 yılı 4.ncü dönem Geçici vergi beyannamesinin verilme süresine kadar, en az 3 ay vadeli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemeleri çerçevesinde banka hesaplarında Türk lirasına dönüştürmeleri şartıyla, bu hesaplar ilişkin 2021 yılı son çeyreğinde elde edilecek kur farkı gelirleri kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Yukarıdaki kapsamda dönüştürülen hesapların 2022 yılına tekabül […]
13 Ocak 2022
Sistem Global Sosyal İçeri̇k Üreti̇ci̇li̇ği̇ İle Mobi̇l Ci̇hazlar İçi̇n Uygulama Geli̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇nde Kazanç İsti̇snasi Tebli̇ği̇ Yayimlandi

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Bu tebliğ ile, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası: İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için; Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya […]
4 Ocak 2022
Sistem Global İhracat Bedelleri̇ni̇n %25'İni̇n Merkez Bankasina Satiş Zorunluluğuna İli̇şki̇n Yeni̇ Düzenleme Yayimlandi

İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI

T.C. Merkez bankası tarafından 03.01.2022 tarihinde yayımlanan “İhracat Genelgesinin” Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” ile birlikte daha önce yayımlanan 16.01.2020 tarihli “İhracat Genelgesi” kapsamında getirilen İhracat Bedeli Dövizin Merkez Bankasına satılması zorunluluğu  ile ilgili yeni düzenlemeler belirlenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden ihracat yapan firmaların, ihracat bedellerinin %25’ini Türk Lirasına çevirme zorunluluğu yeniden getirilmiştir. Öte yandan 16.01.2020 tarihli İhracat Genelgesi ile birlikte aşağıda ki ihracat işlemleri bu uygulamadan istisna edilmiştir. Hizmet İhracatı Transit Ticaret Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, Türkiye’de ikamet  etmeyenlere KDV Hesaplanarak yapılan satışlar, Mikro ihracatlar, Serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 USD veya karşılığı döviz yada TL geçmeyen  tutardaki ihracatlar Yeni düzenleme ile ilgili uygulama detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İhracat Genelgesine göre İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine(DAB) bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İBKB veya DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden […]
3 Ocak 2022
Sistem Global Varlik Barişi 30.06.2022 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!

VARLIK BARIŞI 30.06.2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

31.12.2021 tarih ve 31706 (6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında getirilen varlık barışı uygulamasının süresi 30.06.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı. Varlık barışı ile birlikte gerek yurtiçi gerek yurtdışı varlıkları herhangi bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmadan kayıt altına alabilirsiniz. Varlık Barışı kapsamına giren varlıklar; Gerçek ve tüzel kişilerin Yurtiçi ve Yurtdışında bulunan; Para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve yurtiçinde bulunan taşınmazları kapsama giren varlıklar olarak belirlenmiştir. Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (taşınmazlar) 30.06.2022 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara (Para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları) dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür. Yurt dışında bulunan varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) 30.06.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) idarenin paylaşmış olduğu Ek-1 Formu ile Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi […]
3 Ocak 2022
Sistem Global Altin Ci̇nsi̇nden Mevduat Ve Katilma Fonu Hesaplarinda Stopaj Oranlarina Dai̇r Düzenleme Yapildi!

ALTIN CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA FONU HESAPLARINDA STOPAJ ORANLARINA DAİR DÜZENLEME YAPILDI!

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (CB Karar Sayısı: 5046)” yayımlandı. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir. Yeni tevkifat oranı 28/12/2021 tarihi itibariyle mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanabilecek olup, 31.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
3 Ocak 2022
Sistem Global Merkez Bankasi Tarafindan Uygulanacak Reeskont Ve Avans İşlemleri̇ne İli̇şki̇n Fai̇z Oranlari Güncellendi̇!

MERKEZ BANKASI TARAFINDAN UYGULANACAK REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ!

2 Ocak 2022 tarihli 31707 nolu Resmi Gazete yayımlanan karar ile birlikte ; Merkez Bankasınca Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak olan reeskont  işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15,75 olarak belirlenmiştir. T.C. Merkez Bankasının 02/01/2022 tarihli ve Z-TCMB.70476003-365.01-3 sayılı yazısına istinaden “Belirlenen bu oranlar 31/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
3 Ocak 2022
Sistem Global Bazi Kdv Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Süreleri̇ Uzatildi!

BAZI KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK SÜRELERİ UZATILDI!

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047) yayımlandı.Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde 31/12/2021 tarihine kadar uygulanması öngörülen KDV oran indirimi 31/12/2022 tarihine kadar, KDV Kanununun geçici 37’nci maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin 31/12/2021 tarihinde sonra erecek uygulamanın süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
28 Aralık 2021
Sistem Global Kur Korumali Vadeli̇ Mevduat Ve Katilma Hesaplarindan Elde Edi̇len Fai̇z Ve Kâr Paylarinda Stopaj Orani %0 Olarak Beli̇rlendi̇

KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN FAİZ VE KÂR PAYLARINDA STOPAJ ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ

25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından elde edilen faizlerden yapılması gereken tevkifatın oranı %0 (sıfır) olarak belirlendi. Aynı şekilde kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından elde edilen kâr payları da %0 (sıfır) oranında tevkifata tabi olacaktır. Bu Karar, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu […]
26 Aralık 2021
Sistem Global Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Tgb Fi̇rmalarinda 7263 Sayili Kanun Kapsamindaki̇ &Quot;Uzaktan Çalişma&Quot; Uygulamasi Güncellendi̇!

AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TGB FİRMALARINDA 7263 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ “UZAKTAN ÇALIŞMA” UYGULAMASI GÜNCELLENDİ!

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile TGB Firmaları için 7263 sayılı Kanun Kapsamında getirilen Dışarıda Süre Geçirme hakkının uygulaması ile ilgili pratikte bazı tereddütler mevcuttu. 25.12.2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yer alan 7346 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. Ve 28.Maddesi ” ile birlikte 7263 Sayılı Kanun kapsamındaki “Uzaktan Çalışma” uygulamasına ilişkin tereddütler giderilmiştir. Resmi Gazetede  yayımlanan 7346 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. Ve 28.Maddesi ” ile birlikte, 7263 Sayılı kanun Kapsamındaki “Uzaktan Çalışma” uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılacağı anlaşılmıştır; Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile Teknopark firmalarında çalışan personeller toplam çalışma süresinin %50’sini doğrudan uzaktan çalışabilecek. Bu %50 Uzaktan Çalışmanın uygulanabilmesi için ilgili personelin bölgeye gelme zorunluluğu olmayacaktır. Ör; 50 Personeli bulunan bir ar-ge merkezinde aylık çalışma saati 180 saat olduğu düşünüldüğünde 4.500 Saat ( 50*180*%50) uzaktan çalışma direkt olarak teşviklere konu edilebilecektir. Kalan %50’nin teşvike konu edilebilmesi için bölgede süre geçirmek gerekecektir. Uzaktan Çalışma saatleri her bir personel için ayrı […]
23 Aralık 2021
Sistem Global Fi̇nansman Bonolari Ve Varlik Ki̇ralama Şi̇rketleri̇ Tarafindan İhraç Edi̇len Ki̇ra Serti̇fi̇kalarinda Tevki̇fat Orani Yeni̇den Beli̇rlendi̇!

FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA TEVKİFAT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ!

2569 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklikle, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopaj oranı %10’dan %15’e çıkarılmıştı. 22.12.2021 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte ilgili oranlar %0 olarak belirlenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır. Her türlü soru ve […]
23 Aralık 2021
Sistem Global Kar Paylarindaki̇ Tevki̇fat Orani %10 Düşürüldü!

KAR PAYLARINDAKİ TEVKİFAT ORANI %10 DÜŞÜRÜLDÜ!

21/12/2021 tarihli ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında yapılan değişikler; 3 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 12/01/2009 tarihli 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Ve 30. Maddelerinde yer alan kar paylarına (karın sermayeye eklenmesi kar payı sayılmaz) uygulanan %15 tevkifat oranı %10 ‘a düşürülmüştür. İlgili kanunlar kapsamında; 12/01/2009 tarihli 2009/14592 saylı kararda düzenlenen, Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından yapılacak %15 oranındaki tevkifat tutarı %10 olarak değiştirilmiştir. Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından yapılacak %15 oranındaki tevkifat tutarı %10 olarak değiştirilmiştir. 12/01/2009 tarihli 2009/14594 sayılı kararda düzenlenen, Vergiden […]
22 Aralık 2021
Sistem Global Yeni̇den Değerleme Orani Üzeri̇nden Artirilan Vergi̇ler İçi̇n Yayinlanan Bazi Tebli̇ğler Hakkinda!

YENİDEN DEĞERLEME ORANI ÜZERİNDEN ARTIRILAN VERGİLER İÇİN YAYINLANAN BAZI TEBLİĞLER HAKKINDA!

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği , 66 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ve 80 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile 2021 yeniden değerleme oranı olan %36,20  üzerinden yapılan ve 2022 yılında uygulanacak hadler yeniden belirlenmiştir.   Söz konusu Tebliğler ile yapılan yukarıdaki düzenlemeler, 01 Ocak 2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Söz konusu , Özel İletişim Vergisi Kanunu Genel Tebliği değişikliğine ulaşmak için tıklayınız>> Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği değişikliğine ulaşmak için tıklayınız>> Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği değişikliğine ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
22 Aralık 2021
Sistem Global Vergi̇ Usul Kanunu Kapsaminda 2022 Yilinda Uygulanacak Had Ve Tutarlar Beli̇rlendi̇!

VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA 2022 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ!

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirleyen 534 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 21.12. 2021 tairhli resmi gazetede yayımlanmıştır Söz konusu tebliğde ; Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” İfadelerine yer verilmiştir. Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 2021 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması belirlenen ve 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler için tıklayınız. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. […]
22 Aralık 2021
Sistem Global Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu Kapsaminda 2022 Yilinda Uygulanacak Had Ve Tutarlar Beli̇rlendi̇!

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2022 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ!

Gelir Vergisi kanununda yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan ve 2022 yılı için uygulanacak maktu had ve tutarlar 317 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında yeniden belirlenmiş olup, özet bilgiler aşağıdaki bilgilerinize sunulmuştur. 1.YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLAR Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5‘ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür. Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanunu’nun maddelerinde yer alıp, 2021 yılında uygulanan had ve tutarların 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2021 takvim yılında uygulanacak olan […]
21 Aralık 2021
Sistem Global Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler!

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler!

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 38 ve 39 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler ile birlikte KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 38 Seri No.lu Tebliğle KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan yukarıdaki düzenlemeler, 21 Aralık 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler özetle aşağıda bilgilerinize sunulmuştur; 1- Avukatlar tarafından verilen hizmetlerde tevkifat uygulaması ( 38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ) 38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile birlikte KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I-C/2.1.3.2.2.2.) bölümünde yer alan etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalarda, avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin “prensip olarak tevkifat kapsamına girmediği” ifadesi, “bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. 2- Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği istisnası ( 38 Seri […]
21 Aralık 2021
Sistem Global Engelli̇ Otomobi̇l Alimlarinda Ötv İsti̇snasina İli̇şki̇n Üst Li̇mi̇ti̇ Deği̇şti̇ri̇ldi̇!

ENGELLİ OTOMOBİL ALIMLARINDA ÖTV İSTİSNASINA İLİŞKİN ÜST LİMİTİ DEĞİŞTİRİLDİ!

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  (II) Sayılı ÖTV Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ ile birlikte, engellilerin ÖTV’siz binek otomobili alımında ve ithalinde uygulanan üst limitin 450.500 lira olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Limit değişikliğine ilişkin tebliğe ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
16 Aralık 2021
Sistem Global 7326 Sayili Matrah Artirimi Ve İşletme Kayitlarinin Düzelti̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Yapilandirmada Tahakkuk Eden Vergi̇leri̇ni̇ Yasal Süresi̇nde Ödeyemeyenler İçi̇n Firsat!

7326 SAYILI MATRAH ARTIRIMI VE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YAPILANDIRMADA TAHAKKUK EDEN VERGİLERİNİ YASAL SÜRESİNDE ÖDEYEMEYENLER İÇİN FIRSAT!

Bilindiği üzere, 11/05/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı ve 03/06/2021 Tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunlar” sırasıyla 18/05/2018 Tarihli 30425 Sayılı ve 09/06/2021 Tarihli 31506 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunların 5 inci maddelerinde “Matrah ve Vergi Artırımı” ile 6’ncı maddelerinde ise “İşletme Kayıtları ile Kasa Mevcutları ve Ortaklardan Alacaklar hesabı kayıtlarını düzeltilmesi” düzenlenerek bu kapsamlarda mükelleflerin yapılandırmadan faydalanmaları amaçlanmıştır. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında, 13/12/2021 Tarihinde 2021/01 Seri no’lu  Tahsilat İç Genelgesi yayınlanmış olup; yayınlanan genelge ile, yukarıda bahsi geçen 7143 ve 7326 Sayılı kanunların ilgili maddeler kapsamında yapılandırmaya giren mükelleflerden, bu işlemlerden dolayı tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü sebebiyle kanunda belirtilen süre ve şekillerde ödeyemeyenlerin; bu borçlarını, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesi kapsamında Tecil ederek Taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 Taksitte) uygun görülmüştür. […]
13 Aralık 2021
Sistem Global Tarimsal Destek Ödemeleri̇ Üzeri̇nden Tevki̇f Edi̇len Geli̇r Vergi̇leri̇ni̇n İadeleri̇ İle İlgi̇li̇ 316 Seri̇ Nolu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇ Yayimlandi!

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİNİN İADELERİ İLE İLGİLİ 316 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI!

10 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 316 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile birlikte, Tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif yoluyla tahsil edilen gelir verilerinin dava safhasında olma yada olmama durumların göre  iade süreçlerini açıklamaktadır. İlgili tebliğin hükümleri aşağıdadır; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici 92. Madde Eklenmiştir; “GEÇİCİ MADDE 92 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren aynı Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmüne göre hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmaz, idarece de açılmış davalar sürdürülmez, faiz, yargılama giderleri […]
9 Aralık 2021
Sistem Global Varlik Barişi İçi̇n Son Tari̇h 31.12.2021!

VARLIK BARIŞI İÇİN SON TARİH 31.12.2021!

7256 Sayılı kanun ile birlikte 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren Varlık Barışı uygulaması, 30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Varlık barışı kapsamında aşağıda ki varlıklar tasarrufta bulunulabilir. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 31/12/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, […]
8 Aralık 2021
Sistem Global Kdv İade Talepleri̇nde Zamanaşimi

KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

Bilindiği üzere; 7104 Sayılı Kanunla, 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;  “Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” şeklinde değişiklik yapılmıştı. Böylelikle; Kanun’un 32’nci maddesine istinaden yapılacak KDV iade taleplerine yeni bir zamanaşımı süresi getirilerek, istisnai işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade işlemlerinin yapılabileceği aksi halde bu süre içerisinde talep edilmemesi halinde iade talep edilemeyeceği yönünde, iade talep süresini kısıtlayıcı önemli bir düzenleme yapılmış oldu. Yapılan bu düzenlemenin hangi yılları kapsadığı ve diğer iade hakkı doğuran işlemler için de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda oluşan tereddütler, 15.02.2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile giderilmiş oldu. Yapılan düzenlemeye göre; 2019 ve sonraki yıllara ilişkin iade hakkı […]
8 Aralık 2021
Sistem Global 7326 Sayili Kanun Kapsaminda Taşinmazlar İle Amorti̇smana Tabi̇ Di̇ğer İkti̇sadi̇ Kiymetler İçi̇n Yeni̇den Değerlemek İçi̇n Son Gün 31.12.2021

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEMEK İÇİN SON GÜN 31.12.2021

9.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmiştir. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutanların aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar aşağıdaki şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmesi imkanı getirilmiştir. Bu mevzuatla uygulanan yeniden değerleme sonucu oluşacak olan değer artışı ile mükellefler aktif ve öz kaynaklarını arttırma imkanına sahip olacaktır. Yine arazi ve arsalar dışında kalan Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Net bilanço aktif değeri arttığı için daha çok amortisman gideri ayırabilecektir. Düzenlemeye dair detaylar şu şekildedir. Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı taşınmazları, kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar. Aşağıda sıralanan mükellefler 213 sayılı Kanunun geçici 31 […]
7 Aralık 2021
Sistem Global Muhsgk, Muhsgk2, Muhgvk Sgk Beyannameleri̇ne İli̇şki̇n Ekler Bölümünde Bazi Deği̇şi̇kli̇klere Gi̇di̇ldi̇!

MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVK SGK BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN EKLER BÖLÜMÜNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.12.2021 tarihinde yapılan duyuru ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Ekler” kulakçığında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim/Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Ruhsat No” sütunu ile “İstisna Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” alanına “Serbest Bölge ve Ruhsat No” sütunu, “4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Proje Kodu” ile “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” alanına “İşyerinin Bulunduğu Bölge ve “Proje Kodu” sütunu, “Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Proje No” sütunu, “Kültür Yatırım ve Girişimlerine İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Mükellef Bilgileri” alanına “Terkin Edilecek Tutar Toplamı” sütunu, “GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” tablosuna “Terkin Edilecek Tutar Toplamı” sütunu eklenmiştir. Yapılan değişiklikler sonrasında […]
30 Kasım 2021
Sistem Global 2021 Yili Yeni̇den Değerleme Orani %36,20 Olarak Beli̇rlendi̇!

2021 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %36,20 OLARAK BELİRLENDİ!

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oran her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmektedir. Bu hüküm uyarınca 27.11.2021 tarih ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu 533 Sıra Numaralı Genel Tebliği ile 2021 Yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2021 Yılı 4. Kurum Geçici Vergi döneminde uygulanacaktır. Söz konusu tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
29 Kasım 2021
Sistem Global Bazi Avukatlik Hi̇zmetleri̇nde Kdv Orani Yüzde 8’E İndi̇ri̇ldi̇

BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI YÜZDE 8’E İNDİRİLDİ

16.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4862 Sayılı  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Avukatlık Hizmetlerinin KDV oranında indirim yapıldı. Karara göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinin KDV oranı  %18’den % 8 oranına indirilmektedir. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası (II) Sayılı Liste (II) Sayılı Liste B) DİĞER MAL VE HİZMETLER B) DİĞER MAL VE HİZMETLER 32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri, 32- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri […]
18 Kasım 2021
Sistem Global Dövi̇z Alim-Satim İşlemleri̇nde Ki̇mli̇k Tespi̇ti̇ Zorunluluğunda Alt Li̇mi̇t 100 Dolar Olarak Beli̇rlendi̇!

DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE KİMLİK TESPİTİ ZORUNLULUĞUNDA ALT LİMİT 100 DOLAR OLARAK BELİRLENDİ!

18.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan,  32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64) uyarınca aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Döviz alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunluluğu için 100 DOLAR ALT LİMİT  belirlendi. Eski hali: Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır. Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik Numaraları/Pasaport Numaraları vezne görevlileri tarafından kişinin fotoğrafının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Pasaport üzerinden, Vergi Kimlik Numarası ise bunlara ek olarak kişinin söz konusu şirket adına işlem yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeler üzerinden kontrol edilerek kayıt altına alınır. Söz konusu bilgiler, ilgisine göre düzenlenen belgeler üzerine kayıt edilir.” Yeni Hali: Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır. Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik Numaraları/Pasaport […]
3 Kasım 2021
Sistem Global Çok Uluslu Şi̇rketler İçi̇n Uygulanacak Asgari̇ %15 Küresel Kurumlar Vergi̇si̇ Karari

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER İÇİN UYGULANACAK ASGARİ %15 KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ KARARI

İtalya’nın Roma şehrinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi kapsamında görüşmeler 31.10.2021 tarihinde tamamlanmış olup; kararlar içerisinde çok uluslu şirketler için alınan küresel vergi kararı da sonuca bağlanmıştır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023’ten itibaren en az %15 oranında vergilendirilmesine yönelik geçmişte birçok görüşmelerde bulunmuş, 08.10.2021 tarihinde uluslararası vergi reformu kapsamında bu uygulamanın 136 ülke tarafından kabul edilerek 2023’ten itibaren en az %15 oranında vergilendirilmesine yönelik anlaşmaya varıldığını duyurmuştur. Ayrıca OECD küresel vergi oranı kapsamındaki açıklamalarında, küresel satışları 20 milyar euronun ve karlılığı %10’un üzerinde olan çok uluslu şirketlerin yeni kurallar kapsamında olacağı belirtilmiş, %15 olarak belirlenmiş küresel asgari kurumlar vergisi oranının ise geliri 750 milyon euronun üzerinde olan şirketler için geçerli olacağı ve yıllık yaklaşık 150 milyar dolar ek küresel vergi gelirinin elde edileceğinin tahmin edildiği ifade edilmişti. 31.10.2021 tarihinde Roma’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi kapsamında alınan kararlar ile OECD tarafından anlaşmaya varılan küresel vergi oranı da karara bağlanmıştır. Bu doğrultuda çok uluslu […]
27 Ekim 2021
Sistem Global 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Neler Var?

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

Bülten Seri No: 6/6 Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren 26 EKİM 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun düzenlemesine ilişkin oluşturduğumuz bülten serimize devam ediyoruz. YILLIK GELİR VERGİSİ ÜZERİNDEN TAHAKKUK ETTİRİLEN GELİR VERGİSİ BİRER AY ÖTELENEREK MART VE TEMMUZ AYLARINDA İKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR. GİDER PUSULASI YERİNE GEÇEBİLECEK BELGELERE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR. Öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı v.b.) gider pusulası yerine kabul edilecektir. YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT SÜRECİ KISALTILIYOR. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yapılan tebligatlara ilişkin sürecin kısaltılması için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan tebligatlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Defterdarlıklar tarafından doğruda yurt dışı temsilciliklerimize gönderilmesi düzenlenmiştir. SÜPHELİ ALACAKLAR İÇİN KANUNDA GEÇEN “DAVA VE İCRA TAKİBİNE DEĞMEYECEK DERECEDE KÜÇÜK ALACAKLAR” İFADESİ İÇİN AZAMİ TUTAR BELİRLENEREK 3.000 TL İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR. Tahsil edilemeyen, dava etmeye bile değmeyecek alacaklar için karşılık ayrılan tutarlar için net bir tanımlama getirildi. Buna göre 3.000 TL’ye […]
27 Ekim 2021
Sistem Global 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇ndeki̇ Önemli̇ Vergi̇ Uygulamalarina İli̇şki̇n Neler Var?

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ ÖNEMLİ VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NELER VAR?

Bülten Seri No: 5/6 Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren 26 EKİM 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun düzenlemesine ilişkin oluşturduğumuz bülten serimize devam ediyoruz. DİLEYEN MÜKELLEFLER AMORTİSMAN AYIRMADA GÜN ESASINA GEÇEBİLECEK VE AMORTİSMAN ORANINI SERBESTÇE BELİRLEYEBİLECEK Mükellefler, İşletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (binek otomobiller hariç) için kullanıma hazır olduğu tarihte ve aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırmaya başlayabilirler. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömürden kısa olmamak ve bu sürenin iki katını aşmamak ve maksimum 50 yılı geçmemek üzere her yıl aynı nispet olmak üzere amortisman oranını belirleyebileceklerdir. GEÇİCİ VERGİDE 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI KALDIRILIYOR. Yılda 4 kere geçici beyanname verme süresi vardı. En son beyanname bir sonraki yılın 17 Şubat’ın da verilmek zorundaydı. Yeni düzenleme ile geçici beyanname sayısını 3’e düşürülmüştür. En son üçüncü dönem için Kasım ayında geçici beyannamesi verilecek. Bu uygulama 2022 yılı kazançları için uygulanacaktır. 2021 […]
27 Ekim 2021
Sistem Global 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇ndeki̇ Teşvi̇k İndi̇ri̇m Uygulamalarinda Neler Var?

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ TEŞVİK İNDİRİM UYGULAMALARINDA NELER VAR?

Bülten Seri No: 4/6 Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren 26 EKİM 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun düzenlemesine ilişkin oluşturduğumuz bülten serimize devam ediyoruz. YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK SERMAYEYE YÜKSEK FAİZ İNDİRİMİ SAĞLANIYOR Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, özkaynakla finansmanın teşvik edilmesi ve ülkemize yabancı sermaye/yurt dışından kaynak girişinin artırılması amacıyla, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için nakdi sermaye oranı yüzde 75 olarak yeniden belirlendi. Bu oran mevcut durumda yüzde 50 olarak uygulanıyordu. YATIRIM TEŞVİK İÇİN MAHSUP DÜZENLEMESİ. YATIRIMA KATKI TUTARLARININ YÜZDE 10’U KDV, ÖTV HARİÇ DİĞER VERGİ BORÇLARINA MAHSUP EDİLEBİLECEK Mevcut durumda, hak kazılan yatırıma katkı tutarları, gerek yatırımdan gerekse yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlere indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabiliyor. Yapılan düzenlemeyle, 1/1/2022 Yılından İtibaren Yapılacak Yatırımların yatırıma katkı tutarının yüzde 10’unun kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep […]
27 Ekim 2021
Sistem Global 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Ar-Ge / Tasarim Merkezi̇ Ve Teknoparklara Özel Neler Var?

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE AR-GE / TASARIM MERKEZİ VE TEKNOPARKLARA ÖZEL NELER VAR?

Bülten Seri No: 3/6 İMALATÇI, AR-GE MERKEZİ VE TGB FİRMALARI İÇİN HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN UYGULAMASINA DEVAM Daha önce 2019 yılı sonuna kadar uygulanabilen hızlandırılmış amortisman uygulaması tekrar getirilmiştir. Buna göre, Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2023 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanmasına karar verilmiştir. AR-GE/TASARIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORUNU ZAMANINDA İBRAZ ETMEMEK ARTIK İNDİRİM İPTALİ ANLAMINA GELMEYECEK Hali hazırda vergi kanunlarında yer alan muafiyet, […]
27 Ekim 2021
Sistem Global 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Neler Var?

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

Bülten Seri no:2/6 Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren 26 EKİM 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun düzenlemesine ilişkin oluşturduğumuz bülten serimize devam ediyoruz. SOSYAL İÇERİK ÜRETECİSİ, İNTERNET ÜZERİNDEN PARA KAZANANLARA VE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA ÜRETENLERE VERGİ DE KOLAYLIK Kazançları toplamı Gelir Vergisi Kanunun 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 Yılı için 650.000 TL) aşmayan, İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerik paylaşanlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden kazanç elde edenlerin, elde ettikleri kazançların yatırılacağı bir banka hesabı açılması şartıyla, bu hesaba yatan bedel üzerinden %15 vergi ilgili banka tarafından devlete ödenmesine dair bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre ilgili kişiler için Gelir Vergisi yükü %15 ile sınırlı kalmış olacaktır. Ayrıca bir vergi ve beyanname vermelerine gerek yoktur. Bu düzenleme 01.01.2022 yılında elde edilen kazançlar için geçerli […]
26 Ekim 2021
Sistem Global 7338 Sayılı Kanun Torba Yasa’da Neler Var?

7338 Sayılı Kanun Torba Yasa’da NELER VAR?

KÜÇÜK ESNAFA VE ÇİFTÇİYE VERGİ KOLAYLIĞI 26 EKİM 2021 tarihinde Resmi Gazete ’de Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlardaki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Birçok vergi düzenlemesinde değişiklik öngören bu düzenlemelerle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amaçlandığı ifade edilmiştir. Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren bu Torba Yasa Teklifinde neler var beraber bakalım. KÜÇÜK ESNAFA VERGİ İSTİSNASI 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna eklenen düzenleme ile ticari kazancı basit usule göre vergilendirilenler 2021 Yılı dahil artık yıllık gelir vergisi beyannamesi ve vergi vermeyecekler. Kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan kişilerden basit usule tabi olanların özel şartları aşağıdaki gibidir. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 1.1.2021 tarihinden itibaren 150.000 TL veya yıllık satışları tutarının 1.1.2021 tarihinden itibaren 240.000 TL aşmaması, 2. 1 numaralı […]
20 Ekim 2021
Sistem Global Defter Beyan Sistemi Ve Elektronik Beyanname Sisteminde Bazı Değişiklikler Getiren 532 Sıra Nolu Vuk Tebliği Yayınlandı!

Defter Beyan Sistemi ve Elektronik Beyanname Sisteminde Bazı Değişiklikler Getiren 532 Sıra Nolu VUK Tebliği Yayınlandı!

532 Seri Nolu VUK tebliği ile değiştirilen hükümler aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmuştur. Defter-Beyan Sistemi`nin tanımında değişiklik; Yeni Haliyle Defter-Beyan Sistemi (Sistem): Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulmasına, saklanmasına ve ibrazına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda Başkanlığın elektronik beyan ve bildirim sistemleri aracılığıyla verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemi ifade eder. Aynı tebliğe yeni eklenen bentler; ğ) Elektronik Beyanname Sistemi (e-Beyanname Uygulaması): Vergi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili diğer genel tebliğlerle belirlenen usul ve esaslar kapsamındaki yazılım, program veya uygulamaların tamamını, h) Sisteme kayıt yapılması: Serbest meslek erbabı, işletme hesabı […]
18 Ekim 2021
Sistem Global Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Teknopark Faali̇yetleri̇ni̇n Dişaridan Yürütülmesi̇ne İli̇şki̇n Dişarida Süre Geçi̇rme Hakki 31.12.2022 Tari̇hi̇ne Kadar %50 Olarak Uygulanacak!

AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FAALİYETLERİNİN DIŞARIDAN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN DIŞARIDA SÜRE GEÇİRME HAKKI 31.12.2022 TARİHİNE KADAR %50 OLARAK UYGULANACAK!

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  yürütülen faaliyetlerin bölge dışından yürütülebilmesi amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7263 Sayılı Kanun ile getirilen %20 Dışarıda Geçirilen Süre hakkı 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2022’e kadar %50 olarak uygulanacaktır.  %50 Dışarıda Geçirilen Süre, Gelir Vergisi Stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma süreleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.  İlgili karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
11 Ekim 2021
Sistem Global Kesi̇nti̇ Yoluyla Ödenen Vergi̇lerin Mahsuben Veya Nakden İadesi̇ne İli̇şki̇n 252 Seri̇ No.lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇kler Yapilmiştir

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERIN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Konunun Özeti: 6 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 315 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İzah eden  252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklikler yapılmıştır. Kesilen Vergilerin Diğer Vergi Borçlarından Nakden ya da Mahsuben İadeleri konusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. A. Mahsuben İade: Mahsuben İade konusunda mahsup yoluyla iade talebinin 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “iade talep dilekçesi 1A” ile yapılması gerektiği hususu belirtilmiştir. B. Nakden İade: İade” başlıklı bölümünde de değişiklik yapılmış, ayrıca bu bölümde yer alan tutarsal sınırlar da artırılmıştır. Buna göre, 50.000 TL altındaki iade taleplerinde, 325 Seri no Tebliğ ile;Nakden iade taleplerinin, 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “iade talep dilekçesi (1A)” ile yapılması koşulu getirilmiştir. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 lirayı geçmemesi ( daha önce 10.000 TL idi) halinde iade talebinin, iade talep dilekçesi ile birlikte […]
4 Ekim 2021
Sistem Global Bazi Stopaj Oranlarinin Uygulama Süresi̇ 31/12/2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatilmiştir!

BAZI STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 31/12/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR!

1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)” yayımlandı. Bu Karar ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında düşürülen ve aşağıda detayına yer verilen bazı stopaj oranlarının uygulama süresi 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Diğer taraftan, en son 30/9/2021 tarihine uzatılan gayrimenkul kiralamalarında uygulanan indirimli stopaj oranı süresi ve bazı teslim ve hizmetlere uygulanan indirimli KDV oranları süresi uzatılmamıştır. 1) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. Bu Kararın 1 inci ve 2 nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 30/9/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine uzatılmıştır. A) Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları 31/12/2021 tarihine kadar […]
4 Ekim 2021
Sistem Global Yeni̇ Torba Yasa'Da Neler Var?

YENİ TORBA YASA’DA NELER VAR?

1 Ekim 2021 tarihinde TBMM’ne sunulan 64 Maddelik Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde birçok radikal sayılabilecek düzenlemeler göze çarpıyor. Bu düzenlemelerle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amaçlandığı ifade edilmiştir. Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren bu Torba Yasa Teklifinde neler var beraber bakalım. DİLEYEN MÜKELLEFLER AMORTİSMAN AYIRMADA GÜN ESASINA GEÇEBİLECEK VE AMORTİSMAN ORANINI SERBESTÇE BELİRLEYEBİLECEK Mükellefler, İşletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (binek otomobiller hariç) için kullanıma hazır olduğu tarihte ve aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırmaya başlayabilirler.Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömürden kısa olmamak ve bu sürenin iki katını aşmamak ve maksimum 50 yılı geçmemek üzere her yıl aynı nispet olmak üzere amortisman oranını belirleyebileceklerdir. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI MART AYINDAN ŞUBAT AYINA ALINDI VE GELİR ÜZERİNDEN […]
4 Ekim 2021
Sistem Global İki̇nci̇ El Cep Telefonlarinda Kdv Orani %1'E İndi̇ri̇ldi̇!

İKİNCİ EL CEP TELEFONLARINDA KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ!

30 Eylül 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte; En az bir yıl kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla, Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından; Yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerindeki KDV oranı %1′ e indirilmiştir. Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılara yenilenmiş cep telefonu teslimleri için yüklendikleri KDV’ler iade edilmeyecektir. Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Eylül 2021
Sistem Global Yapilandirma, Matrah Ve Vergi̇ Artirimi İle İşletme Kayitlarinin Düzelti̇lmesi̇ Firsatini Kaçirmayin! Başvurular İçi̇n Son Gün 30 Eylül 2021.

YAPILANDIRMA, MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ FIRSATINI KAÇIRMAYIN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL 2021.

Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu yasa ile aşağıdaki üç ana başlıkta vergi barışı kapsamında imkanlar getirilmiştir. Alacakların Yapılandırılması Matrah ve Vergi Artırımı İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Bu imkanlardan faydalanmak için daha önce 31 Ağustos 2021 olarak belirlenen son tarih uzatılarak 30 EYLÜL 2021 tarihi olarak güncellenmiştir.  Kanundaki imkanlardan yararlanmak için güncellenen son tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. 1. ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI Alacakların Yapılandırılması konusunda Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi, Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Trafik para cezaları ve diğer […]
7 Eylül 2021
Sistem Global İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi!

İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi!

4 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda stopaj oranı %0’a indirildi. İlgili karar hükmü 4 Eylül 2021 tarihi itibariyle yürürlüğü girmiştir. Söz konusu karar ile birlikte Gerçek Kişilerin iktisap tarihinden bağımsız olarak iki yıldan fazla süreyle elde tuttuğu girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda uygulanan stopaj oranı (-geçici madde hükmünden bağımsız olarak-) %0 olarak uygulanacaktır. Karar ile birlikte 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67inci maddesinde yer alan hükümlerdeki değişiklik aşağıda ki tabloda özetlenmiştir;   ESKİ YENİ (a)Bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik: a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; paylara[1] ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri[2], Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları[3] dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun […]
3 Eylül 2021
Sistem Global Akaryakıt Ve Lpg Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!

Akaryakıt ve LPG Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!

02.09.21 tarih 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile birlikte; 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak bazı akaryakıt ve LPG teslimleri sırasında, faturanın düzenlenmesi zorunluluğu getiriliyor, 1-) Akaryakıt Veya LPG Teslimi Anında Faturanın Düzenlenmesinin Zorunlu Olduğu Haller:       İhrakiye (ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava           meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara akaryakıt satışı) teslimleri hariç olmak üzere, 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, aşağıdaki hallerde akaryakıt veya LPG teslimi anında faturanın düzenlenmesi zorunlu hale getirilmektedir. 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimlerinde, teslim anında fatura düzenlenecektir. Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimlerinde, teslim anında fatura düzenlenecektir. […]
27 Ağustos 2021
Sistem Global 7326 Sayili Kanun Kapsamindaki̇ Borçlarin Yapilandirilmasi, Matrah Artirimi Ve İşletme Kayitlarinin Düzelti̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Başvuru Ve İlk Taksi̇t Ödeme Süreleri̇ 1 Ay Uzatildi!

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 1 AY UZATILDI!

7 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte; 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun kapsamında, Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, vergi matrah artırımları ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini öngören kanun maddelerinden yararlanmak için son başvuru, bildirim ve beyan tarihi ile ilk taksitlerin ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır. İlgili kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Ağustos 2021
Sistem Global Gerçek Faydalanici Bi̇ldi̇ri̇mi̇ İçi̇n Son Gün 31 Agustos 2021

GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİMİ İÇİN SON GÜN 31 AGUSTOS 2021

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirilmiştir. 13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.Bu Tebliğ ile 1/8/2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir. Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişiler ilk bildirimlerini en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı elektronik(internet vergi dairesi) ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Gerçek faydalanıcının tanımı, bildirimin şekli ve zamanı, bildirime uymama halinde doğacak yaptırımlar ve tebliğe ilişkin diğer detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
16 Ağustos 2021
Sistem Global Bi̇nek Otomobi̇lleri̇n Ötv Oranlarina Esas Ötv Matrah Tutarlarinda Artişa Gi̇di̇ldi̇

BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANLARINA ESAS ÖTV MATRAH TUTARLARINDA ARTIŞA GİDİLDİ

13.08.2021 tarih 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4373 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 87.03 G.T.İ.P numarası ile başlayan binek otomobillerinden, motor silindir hacmi 1600 cm³ geçmeyenler ile motor silindir hacmi 1600-2000 cm³ arasında olan hibrit motorlu binek otomobillerinde uygulanan ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilmiştir.  Söz konusu karara göre; Yüzde 45’lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah üst limiti, 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50’lik ÖTV dilimindeki araçların matrah üst limiti ise 130 bin TL’den 150 bin TL’ye yükseltilmiştir. Elektrikli araçlarda yüzde 45’lik ÖTV diliminin matrah üst sınırı 114 bin lira olarak belirlenmiştir. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacaktır.  Bu değişiklik ile birlikte kapsama giren otomobillerin fiyatlarında yaklaşık olarak %16 civarında bir indirim beklenmektedir.  İlgili Cumhurbaşkanlığı kararına göre belirlenen ÖTV matrahları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  Mal İsmi Vergi Oranı (%) – Diğerleri   — Motor silindir hacmi 1600 cm3′ü geçmeyenler […]
2 Ağustos 2021
Sistem Global İşyeri̇ Ki̇ralama Hi̇zmetleri̇nde Kdv İndi̇ri̇mi̇ Ve Ki̇ra Stopaji İndi̇ri̇mi̇nde Süreler Uzatildi

İŞYERİ KİRALAMA HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ VE KİRA STOPAJI İNDİRİMİNDE SÜRELER UZATILDI

30 Temmuz 2021 tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kira ödemelerinde uygulanan %10 stopaj  oranına ilişkin indirim süresi 30/09/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 4311 Sayılı karar ile aşağıda ki kiralama türleri 30/09/2021 tarihine kadar % 10 stopaj oranı ile vergilendirilecektir. 1) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında; Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerine (GVK madde 70), Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında  bunlara yapılan kira ödemelerine, Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait  diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan  kira ödemelerine, 2) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında; Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine Öte yandan 30 Temmuz 2021 tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  iş yeri kiralama  hizmetlerine ilişkin uygulanan %8 KDV oranına ilişkin indirim süresi 30/09/2021 tarihine  uzatılmıştır. Böylece iş yeri kiralama hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalarda 30 Eylül 2021 tarihine kadar […]
16 Temmuz 2021
Sistem Global Taşinmaz Ve İkti̇sadi̇ Kiymetleri̇n Yeni̇den Değerlemesi̇ni̇ Düzenleyen Uygulama Tebli̇ği̇ Resmi̇ Gazetede Yayimlandi

TAŞINMAZ VE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİNİ DÜZENLEYEN UYGULAMA TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

En son 2018 yılında yine bir af yasasıyla uygulanan Taşınmazların değerlemesine ilişkin düzenleme tekrar 9 HAZİRAN 2021 tarihinde yayımlanan af yasasında devreye girmişti. Haziran ayında yayımlanan 7326 sayılı Kanun(Af Yasası) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmişti. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutanların; aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar kanundaki şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmesi imkanı getirilmiş durumda. Bu imkanın uygulamasına yönelik kuralları düzenleyen 530 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği bugün resmi gazete yerini aldı. Değerleme İmkanını Kaçırmayın !Yeniden Değerlemenin ne gibi faydaları olacak? Yeniden değerleme işlemi firmalar için aşağıdaki etkileri yaratmaktadır. Değer artış tutarı kadar Özsermaye ve dolayısıyla kredibilite artışı sağlanacaktır. Öz sermayede yapılan artış tutarı Şirket değerini de artırımış olacaktır. Değer artış tutarının amortisman yoluyla itfası mümkün olduğundan yıllara sari gider yaratılmış olacaktır. Bu düzenleme kapsamında değerleme 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Bu tarihe kadar yeniden değerleme işlemi yapılmalı, Verginin […]
14 Temmuz 2021
Sistem Global Uluslararasi Vergi̇lendi̇rme Çemberi̇ Daraliyor

ULUSLARARASI VERGİLENDİRME ÇEMBERİ DARALIYOR

Daha önce bilgi değişimi mevzuatı ve uygulaması ile başlayan uluslararası vergilendirme çalışmaları 13.07.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan 529 sayılı VUK Genel tebliği ile bir adım daha ileriye taşındı. Yayınlanan bu tebliğ ile birlikte uluslararası vergi literatüründe yer alan “Gerçek Faydalanıcı” kavramı Türk Vergi Mevzuatında da yerini almış oldu. Konusu veya işlemi ne olursa olsun türü veya niteliği fark etmeksizin şirketlerin ve işlemlerin uluslararası boyutu olan şirket ve işlemlerin tümünde bunun gerçek faydalanıcısının belirlenmesine ve kavranmasına yönelik bildirim yükümlülükleri getirildi. Gerçek faydalanıcının tanımı, bildirimin şekli ve zamanı, bildirime uymama halinde doğacak yaptırımlar ve tebliğe ilişkin diğer detaylı bilgilere aşağıdaki detaylı bilgi notumuzdan ulaşabilirsiniz. 1) Gerçek faydalanıcının Kimdir? Gerçek faydalanıcı;  tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri ifade etmektedir. 2) Gerçek faydalanıcının nasıl belirlenir?Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine […]
13 Temmuz 2021
Sistem Global İnceleme İşlemleri̇ Devam Edenler; Vergi̇ İnceleme Raporu Vergi̇ Dai̇resi̇ne Ulaşmadan Matrah Artirimini Yapmasi Gerekli̇di̇r!

İNCELEME İŞLEMLERİ DEVAM EDENLER; VERGİ İNCELEME RAPORU VERGİ DAİRESİNE ULAŞMADAN MATRAH ARTIRIMINI YAPMASI GEREKLİDİR!

Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam edenlerin, vergi inceleme ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesine ulaşmadan (en geç 2 Ağustos 2021) vergi ve matrah artırımı yapması, ödenen vergilerin doğacak tarihyatlar ve cezalardan mahsup için gereklidir. Aksi durumda mahsup yapılamayacaktır. Kanun’un yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı detayları; Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak, 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlanamaması hâlinde; mükelleflerin matrah ve vergi artırımı başvuru süresinin sonuna kadar (31 Ağustos 2021) başvuruda bulunmuş olmaları şartıyla, 2 Ağustos 2021 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden raporlar ve kararlar üzerine tarhiyat yapılmayacağından, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilmeyecektir. Mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergileri ödeyeceklerdir.İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, vergi inceleme raporları […]
7 Temmuz 2021
Sistem Global Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Covi̇d-19 Kapsaminda Beyan Edi̇lecek Dişarida Geçi̇ri̇len Süreler Temmuz Ayinda Da Uygulanabi̇lecek

TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN COVİD-19 KAPSAMINDA BEYAN EDİLECEK DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELER TEMMUZ AYINDA DA UYGULANABİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile, ilgili işletmelerde Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin Temmuz/2021 dönemi için %60’ını aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
1 Temmuz 2021
Sistem Global Varlık Barışı 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı!

Varlık Barışı 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı!

7256 Sayılı kanun ile birlikte 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren Varlık Barışı uygulaması, 30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. Yeni düzenleme kapsamında varlık barışına konu işlemlerin yeni takvim aşağıdaki gibi olmuştur. Varlık Barışına Konu İşlem Tarih Yurt dışındaki varlığın banka veya aracı kurumlara bildirimi 31 Aralık 2021 Yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye getirilmesi veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transferi Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay Yurt dışındaki varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması 31 Aralık 2021 Yurt içindeki varlıkların vergi dairesine beyanı 31 Aralık 2021 Yurt içindeki varlıkların yasal defterlere kaydı 31 Aralık 2021 Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
29 Haziran 2021
Sistem Global Kroni̇k Rahatsizliği Veya 65 Yaş Ve Üstünde Olanlarin Mücbi̇r Sebep Hali̇ Sona Erdi̇

KRONİK RAHATSIZLIĞI VEYA 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLARIN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

Coronavirüs salgını nedeniyle “mücbir sebep hali” nde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlık sahibi vergi mükelleflerinin bu halleri sona erdi. Konuya ilişkin 528 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  528 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 22 Mart 2020 tarihi itibariyle kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22 Mart 2020 tarihi itibariyle başlatılan mücbir sebep hali 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirildi.  22 Mart 2020 ila 26 Haziran 2021 tarihleri arasında verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden 11 Temmuz 2021 tarihine kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik eden sağlık […]
28 Haziran 2021
Sistem Global Ötv (Iii) Sayılı Listedeki Mallar İçin Belirtilen Asgari Maktu Tutarı Değiştirilmedi!

ÖTV (III) Sayılı Listedeki Mallar İçin Belirtilen Asgari Maktu Tutarı Değiştirilmedi!

4760 sayılı ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Ancak aynı madde ile Cumhurbaşkanına, belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar verme konusunda yetki verilmiştir. Bu yetki kapsamında, 25 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 4137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte Temmuz-Aralık 2021 dönemi için ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listedeki tütün mamulleri ile alkollü içeceklerde uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında ÜFE endeksindeki artışa bağlı bir artış yapılmaması karara bağlanmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Haziran 2021
Sistem Global Turi̇zmde Kdv İndi̇ri̇m Desteği̇ni̇n Süresi̇ 1 Ay Daha Uzatildi!

TURİZMDE KDV İNDİRİM DESTEĞİNİN SÜRESİ 1 AY DAHA UZATILDI!

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinde yer alan 30/06/2021 ibaresi 31/07/2021 şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indiren desteğin süresi 30 Haziran’dan 31 Temmuz’a kadar uzatılmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
11 Haziran 2021
Sistem Global 2021 Yili Af Yasasi, Sgk Alacaklari, Bazi Kamu Kurumu Ni̇teli̇ği̇ndeki̇ Meslek Odalarina Olan Kesi̇nleşmi̇ş Alacaklar Da Dahi̇l Yeni̇den Yapilandirma Ve Ödenmeyen Kredi̇ler Ve Karşiliksiz Çekler İçi̇n Si̇ci̇l Affi Düzenlemesi̇ Ve Di̇ğer Düzenlemeler

2021 YILI AF YASASI, SGK ALACAKLARI, BAZI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ODALARINA OLAN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR DA DAHİL YENİDEN YAPILANDIRMA VE ÖDENMEYEN KREDİLER VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER İÇİN SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELER

Resmî Gazete yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ” ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Yasalaşan Kanuna dair bülten dizimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler. SGK Alacakları,Bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı […]
10 Haziran 2021
Sistem Global 2021 Yili Af Yasasi, İhti̇lafli Ya Da İnceleme Ve Takdi̇r İşlemleri̇ Devam Eden Alacaklar İçi̇n Yapilandirma

2021 YILI AF YASASI, İHTİLAFLI YA DA İNCELEME VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLAR İÇİN YAPILANDIRMA

Resmî Gazete yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ” ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Yasalaşan Kanuna dair bülten dizimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler. Bu kapsamda İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma imkânına ilişkin düzenleme aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir. İHTİLAFLI   YA DA İNCELEME […]
10 Haziran 2021
Sistem Global 2021 Yili Af Yasasi, İşletmeleri̇n Bi̇lançolarinda Yer Alan Taşinmazlar İle Amorti̇smana Tabi̇ Di̇ğer İkti̇sadi̇ Kiymetler İçi̇n Yeni̇den Değerleme

2021 YILI AF YASASI, İŞLETMELERİN BİLANÇOLARINDA YER ALAN TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEME

9.6.2021 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Yasalaşan Kanuna dair bülten dizimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler, Bu kapsamda İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânına […]
9 Haziran 2021
Sistem Global 2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇

2021 YILI AF YASASI, İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

5.6.2021 Tarihli Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun da yer alan tüm içeriklere bir bülten dizisinde sizlere bilgilendirme yapacağımızı ilk bültenimizde ifade etmiştik. Bu kapsamda işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesine ilişkin bilgilere bültenimizde yer veriyoruz. Bülten dizimiz: 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil […]
9 Haziran 2021
Sistem Global Yeni̇ Af Yasasi Yürürlüğe Gi̇rdi̇

YENİ AF YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun da yer alan tüm içeriklere bir bülten dizisinde sizlere bilgilendirme yapmak üzere yer veriyor olacağız. Bülten dizimiz; 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler, 2021 Yılı AF Yasası BÜLTEN 1; MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI MATRAH […]
3 Haziran 2021
Sistem Global Geri̇ Kazanim Katilim Payina İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’ de Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.  Yapılan değişikliğe göre Çevre Kanunu’nun EK-1sayılı listesinde bulunan ürünlerin üretiminde kullanılacak piller için geri kazanım payı tahsil edilmeyecek. Ayrıca aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere “(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.” fıkrası eklenmiştir. Yönetmelik hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (02.06.2021) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
3 Haziran 2021
Sistem Global Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yeni Düzenlemelere Yer Verildi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yeni Düzenlemelere Yer Verildi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No.lu Tebliğ 03/06/2021 tarihli ve 31500 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğde yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir;  1. Tevkifat Yapılan “Belirli Alıcılar”  Tanımında Değişikliğe Gidildi KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümüne yapılan eklemeler ile kısmi tevkifat uygulaması yapacak olan belirlenmiş alıcılar kapsamına;  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Emeklilik şirketleri, dahil edilmiştir. Tebliğin bu hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sağlık Hizmetlerinde Tevkifat İstisnası Tanımlandı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümüne eklenen ifade ile birlikte, sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmamasına karar verilmiştir. Tebliğin bu hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 3. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır Tutarında Değişikliğe Gidildi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetlerde uygulanacak KDV dahil 1.000 TL’lik alt sınır 2.000 TL olarak revize edilmiştir. İlgili tebliğ hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren […]
2 Haziran 2021
Sistem Global Bazi Tesli̇m Ve Hi̇zmetlerde İndi̇ri̇mli̇ Kdv Oran Uygulama Süresi̇ Uzatildi

BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE İNDİRİMLİ KDV ORAN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI

2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar vergi oranlarında indirim yapılan ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmış olan bazı teslim ve hizmetlerde indirimli oran uygulanma süresi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Süre uzatımına ilişkin 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bununla birlikte, daha önce 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %1 oranı uygulamasının 1 Haziran 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında da sürdürülmesi öngörülen konaklama hizmetleri 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına dahil edilmemiştir. Buna göre  konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde %1 oran uygulaması 30/6/2021 tarihine kadar uygulanacaktır. KDV oranı indirimi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılan işlemler aşağıda listelenmiştir; 31/7/2021 tarihine kadar %1 oranı uygulanacak hizmetler Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, […]
2 Haziran 2021
Sistem Global Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Covi̇d-19 Kapsaminda Beyan Edi̇lecek Dişarida Geçi̇ri̇len Sürelerde Deği̇şi̇kli̇k !

TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN COVİD-19 KAPSAMINDA BEYAN EDİLECEK DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERDE DEĞİŞİKLİK !

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile, ilgili işletmelerde Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin Haziran/2021 dönemi için  %60’ını aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
28 Mayıs 2021
Sistem Global E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı!

E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı!

Elektronik defter uygulamasına dâhil olan vergi mükellefleri tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken; aylık yükleme tercihinde bulunanlar için Şubat 2021 e- Defterleri, geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunanlar için Ocak-Şubat-Mart 2021  e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır. İlgili süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Sirkülerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi | Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Mayıs 2021
Sistem Global Sermaye Şirketleri Kendi Hisselerini İktisap Etmek Suretiyle Vergisiz Kâr Dağıtımı Yapamayacak!

Sermaye Şirketleri Kendi Hisselerini İktisap Etmek Suretiyle Vergisiz Kâr Dağıtımı Yapamayacak!

Sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etme olanağı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 379-389. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin vergisel boyutu ise uzun süredir tartışma konusuydu. Daha önce 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 Saylı kanun ile birlikte belli şartlarda %15 vergi stopaj zorunluluğu getirilen söz konusu vergi stopajı uygulaması 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 18 SERİ NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’na da ilave edilmiştir.  İlgili vergisel düzenleme 18 Seri Nolu KV Tebliğinin 2.Maddesinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’e  “15.6.6. Avans kâr payı dağıtımı” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları bölümü eklenmiştir. “15.6.7. Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları “Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını, i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri […]
27 Mayıs 2021
Sistem Global Yabancı Kaynakları Öz Kaynaklarını Aşan İşletmelere &Quot;Finansman Gider Kısıtlaması&Quot; Getirildi!

Yabancı Kaynakları Öz Kaynaklarını Aşan İşletmelere “Finansman Gider Kısıtlaması” Getirildi!

25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 18 SERİ NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile birlikte, “Finansman Gider Kısıtlaması” uygulamasının uygulama esasları belirlendi. Finansman Kısıtlamasının uygulama esaslarını aşağıda belirtilmiştir. 18 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2. Madde; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’e  “11.13  Finansman gider kısıtlaması  bölümü eklenmiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi uyarınca; işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının kurum kazancının tespitinde gider olarak indiriminin mümkün olmadığına yönelik düzenleme yapılmış; ancak 2021 yılına kadar herhangi bir belirleme yapılmadığı için finansman giderlerine yönelik bir kısıtlama uygulanmamıştı. “04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan […]
26 Mayıs 2021
Sistem Global Kv Ve Geçi̇ci̇ Vergi̇ Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇!

KV VE GEÇİCİ VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!

KV mükellefleri geçici vergi beyannamelerinde ve KV beyannamesinde vergi matrahı üzerinden %22 oranında vergilendirilmekteydi. 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 18 SERİ NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile birlikte Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Öte yandan aynı tebliğ ile birlikte Halka Arz edilen şirketlerde Kurumlar Vergisi oranında 2 Puan indirim imkanı getirilmiştir.    Halka Arzlar İçin Vergi Avantajı: Kurumlar Vergisi İndirimi Halka arzı vergi indirimi yoluyla teşvik etmek amacıyla getirilmiş olan bu düzenlemeye göre, indirimli oran uygulamasından yararlanılabilmesi için “en az yüzde 20” oranındaki halka açıklığın, ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi boyunca korunması gerekecek ve bu şartın ihlal edilmesi halinde indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle tahsil edilecektir. 18 Seri Nolu KV Tebliğinin  3.Maddesinde söz konusu Kurumlar Vergisi İndirimi ile ilgili olarak aşağıda ifadelere yer verilmiştir; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’e “32.1. […]
25 Mayıs 2021
Sistem Global Yeni̇ Bi̇r Af Yasasi Daha Yolda!

YENİ BİR AF YASASI DAHA YOLDA!

21.05.2021 tarihinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren bir af yasası önerisi TBMM’ye sunuldu. Bu kanun teklifi ile; Bazı   kamu   kurumu   niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma, İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için  de yapılandırma, Matrah ve vergi artırımı, İşletme kayıtlarının fiili durumlarına   uygun hale getirilmesi İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer alması hususunda   düzenleme, Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi, yapılmaktadır. Kanun Teklifi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin alacakların yapılandırması öngörmektedir.  1. Kesinleşmiş Alacaklar (Ödenmemiş borçlar) için Gecikme Faizi, Zammı ve Cezalar Yapılandırılıyor. 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin gecikme faizi ve gecikme zammı iptal edilerek Kanunun yayımı tarihine kadar […]
25 Mayıs 2021
Sistem Global Akaryakit Ve Di̇ğer Petrol Ürünleri̇nde Ötv Artişina Gi̇di̇ldi̇

AKARYAKIT VE DİĞER PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ

Akaryakıt ve diğer petrol ürünlerine ilişkin ÖTV Tutarları 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) Sayılı listenin (A) cetveli ile belirlenmiş olup, 3994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte bu ürünlere ilişkin ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu karar 20 Mayıs 2021 Tarih ve 31846 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı kararın uygulanmasına ilişkin usül ve esasları belirlemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. İlgili karara göre açıklanan yeni litre bazındaki birim ÖTV fiyat cetveli aşağıda yer almaktadır; Öte Yandan; 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.45.00.18, 2710,12.49.00,11,2710.12.49.00.12,2710.12.49.00.18,2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00,11 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından 29/2/2020 tarihinde uygulanan; 2711.12. 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından ise 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Mayıs 2021
Sistem Global 2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan 03.05.2021 tarihli ve VUK-134/2021-2 numaralı VUK Sirküleri ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
22 Nisan 2021
Sistem Global 7316 Sayili Kanun İle Kurumlar Vergi̇si̇ Orani Artirildi

7316 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumlar vergisi oranı 2021 vergileme dönemi için %25, 2022 vergileme dönemi için ise %23 olarak belirlenmiştir. İlgili kanunun 11. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na Geçici 13. Madde eklenmiştir. Madde’de; “Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.” ifadelerine yer verilmiştir. İlgili Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
22 Nisan 2021
Sistem Global 2021 Ocak / Mart Dönemi̇ne Ai̇t; Geri̇ Kazanim Katilim Payi (Gekap) Beyani Ve Ödemesi̇ İçi̇n Son Gün 30.04.202

2021 OCAK / MART DÖNEMİNE AİT; GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANI VE ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30.04.202

Bilindiği üzere, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP); 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin esaslar belirlenmiş ve tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 22.03.2020 Tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Sıra No:3) 4.ncü maddesinin 5.nci fıkrasında Gekap beyanlarının 2021 Yılından itibaren 3’er aylık dönemler itibariyle yapılacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart dönemlerini içeren ilk 3 aylık Gekap bildirimlerinin en geç 30.04.2021 tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
8 Nisan 2021
Sistem Global 1 Ni̇san 2021 Tari̇hli̇ Beyanname Düzenleme Programindaki̇ Muhtasar Beyanname Güncellemesi̇ İle Bi̇rli̇kte Ar-Ge Kapsamindaki̇ Gv Teşvi̇k Hesaplamasinda Agi̇ Özeli̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇!

1 NİSAN 2021 TARİHLİ BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDAKİ MUHTASAR BEYANNAME GÜNCELLEMESİ İLE BİRLİKTE AR-GE KAPSAMINDAKİ GV TEŞVİK HESAPLAMASINDA AGİ ÖZELİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!

Bilindiği üzere 2 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7263 Sayılı TGB Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun ile, 4691 Sayılı TGB Kanunu  ve 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin kanunlarda bazı değişikliklere gidilmiş olup ve birtakım yeni sorumluluklarda getirilmiştir. 7263 Sayılı Kanuna ilişkin uygulama yönetmeliği henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığının hazırlamış olduğu Beyanname Düzenleme Programında (BDP) 1 Nisan 2021 tarihinde güncellemeler yapılarak Muhtasar Beyannamede yer alan 4691 Sayılı TGB eki ve 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerine ilişkin eklerinde değişikliklere gidilmiştir. Söz konusu muhtasar beyannamenin önceki versiyonlarında yer alan eklerinde, personelin Ar-Ge kapsamında ki GV Tutarından personelin AGİ tutarının tamamı mahsup edilmekte iken, 1 Nisan 2021 tarihinde gelen güncellemeler ile birlikte muhtasar beyannamenin bu eklerinde (4691 TGB eki ve 5746 Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında GV Stopajı Teşvikine ilişkin bildirim eki)  personelin Ar-Ge GV tutarından mahsup edilecek AGİ tutarının sadece Ar-Ge brütüne isabet eden AGİ tutarının olması gerektiği tasarlanmıştır.(talep edilmektedir.). Ar-Ge dışı çalışmaların olması halinde, bu ücretlere isabet eden AGİ tutarlarının Ar-Ge GV’nden mahsup edilmemesi gerektiği açıklanmıştır. Yeni güncelleme […]
23 Mart 2021
Sistem Global 600.000 Tl Üzeri̇nde Ücret Geli̇ri̇ Elde Edenler İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermesi̇ Zorunlu!(Son 8 Gün)

600.000 TL ÜZERİNDE ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ ZORUNLU!(SON 8 GÜN)

7 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 7194 sayılı ‘DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE  375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’ ile birlikte yapılan düzenlemeyle 2020 yılı için yayınlanmış olan dördüncü gelir dilimi 600.000 TL’yi aşan brüt ücret ödemeleri için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. İlgili tutarı aşan brüt ücret ödemeleri tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve tek işverenden elde edilmiş olsa dahi gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçirim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan ücret ödemeleri için beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Türkiye’de yerleşik olmayan (dar mükellef) gerçek kişilerin, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirmiş olan ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeleri gerekmemektedir. 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun’un 12’inci maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde […]
19 Mart 2021
Sistem Global 7263 Sayili Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Kanun Deği̇şi̇kli̇ği̇

7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

Şubat 2021 Vergilendirme Dönemi İçin Aşağıda Yer Alan Açıklamalar Çerçevesinde Beyanın Gerçekleştirilmesi Mümkün Olmuştur. TGB için artık “017” ödeme tür kodu kullanılmayacaktır. Bu kodun yerine “011” “012” ve “014” kodları kullanılacaktır. Buna göre asgari ücret, diğer ücret ve huzur hakkı niteliğine göre ücret bildirimleri yapılacaktır. İstisna edilen Gelir Vergisi tutarı ayrıca yeni açılan alana manuel eklenecektir. Şubat 2021 dönemi için beyanı gerçeklemiş ve yeni sisteme göre beyan verilmişse diğer bir ifadeyle vergi kaybı yoksa düzeltme yapılmasına gerek yoktur. Vergi kaybı söz konusu ise devlet adına düzeltme kaçınılmazdır. 28.1.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. 4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir […]
1 Mart 2021
Sistem Global Tcmb ''Bağimsiz Deneti̇m'' Yükümlülüğü Deği̇şi̇kli̇ği̇ İle İlgi̇li̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme

TCMB ”BAĞIMSIZ DENETİM” YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne yaptıkları bildirimlerle ilgili “Bağımsız Denetim” yükümlülüğü 2021 yılından itibaren kaldırılmıştır. Bilindiği üzere, 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44 maddesi ile Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından izlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; yurtiçinden ve yurtdışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların, TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden, 2018 yılı başından itibaren üç aylık hesap dönemleri itibarıyla yabancı para pozisyonuna ilişkin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı Haziran ayından itibaren yabancı para pozisyon bilgileri, haftalık sıklıkta raporlanmaktadır. 24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe alınmıştır. Bu kapsamda, uygulamada özetle aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır; •Bildirim yükümlülüğü […]
24 Şubat 2021
Sistem Global Kirsal Kalkinma Destekleri̇ 17.02.2021 Tari̇hli̇ Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇ği̇ Kiyaslamali Anali̇z

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 17.02.2021 TARİHLİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ KIYASLAMALI ANALİZ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Karar kapsamında yürütülecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) gereğince; 81 ilde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlarına yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar bütçe imkanları dâhilinde Programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının %50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır. 2020-2021 başvuru dönemi için 21/11/2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlığın internet adresinde 2020/25 no’lu Tebliğ ile ilan edilerek 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları desteklenmektedir. 30/01/2021 tarihli […]
23 Şubat 2021
Sistem Global Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Seri̇ No:34)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:34)

Özet: 05/02/2021 tarih 31386 sayılı Resmi Gazete’deKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan bu tebliğle birlikte, pandemiyle birlikte gerek bazı vergi uygulamalarında gerekse daha önce sağlanan bazı istisnaların kapsam ve sürelerinde bazı değişiklikler yapılmakla birlikte, yeni istisna başlıkları da hayatımıza girmektedir. Yapılan bu düzenleme ile; Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmıyordu. İşleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunmasına karar verildi. Hizmet ihracatında istisnanın tevsiki ve beyanı ile iadesi için gerekli olan ödeme belgesi için “döviz” ibaresi yerine “bedel” ibaresi getirilmiştir. Ayrıca, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden iade işlemi gerçekleştirilemezken, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesi yönünde ekleme yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna […]
19 Şubat 2021
Sistem Global Yi̇yecek Ve İçecek Sektöründe Faali̇yet Gösterenlere Ci̇ro Kaybi Desteği̇

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ

17.02.2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3506 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar açıklanmıştır. Özetle: 2020 yılında önceki yıla göre ciro kaybına uğrayan ve tebliğde yer alan şartları sağlayan firmalara 2.000 TL ile 40.000 TL arasında destek ödemeleri yapılacaktır. Destekten Kimler Yararlanabilir 2019 takvim yılında ya da öncesinde işe başlamış olan, 27.01.2021 tarihi itibari ile faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası veya altında olan, 2020 yılına ait cirosu 2019 yılına göre %50 veya daha fazla azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden ciro kaybı desteğinden bir kez faydalanabilir. Destekten Yararlanma Koşulları Destek tutarı tek seferde 2.000 Türk lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere 2020 yılındaki cirosunun 2019 yılına göre azalan tutarının %3 […]
16 Şubat 2021
Sistem Global Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ (Sira No: 509)’Nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Sira No: 526)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526)

09.02.2021 tarihli 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Özetle; e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Adisyon) uygulamaları ile ilgili olarak; geçiş zorunluluğu bulunan sektörlere, bu sektörlerin uygulamalara dahil olmak şartları ve geçiş süreleri ile ilgili birtakım değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. MADDE 1: E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu ile ilgili olarak;  19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” MADDE 2:                 E-fatura uygulamasına […]
16 Şubat 2021
Sistem Global Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Seri̇ No:35)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35)

Özet: 16/02/2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’deKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Söz konusu tebliğde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla tevkifat uygulanacak işlemlerde bazı değişiklik ve ilavelerle birlikte daha önce uygulanan tevkifat oranlarında da bazı değişiklikler yapılmıştır. MADDE 1: 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “-Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Madde (I/C-2.1.3.1.): Madde (I/C-2.1.3.1.):   2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):   -5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, -Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, -Döner sermayeli kuruluşlar, -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, -Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği […]
9 Şubat 2021
Sistem Global Borsa Rayi̇ci̇ Olmayan Yabanci Paralarin Değerlemeleri̇nde Kullanilacak Kurlar Belli̇ Oldu

BORSA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN DEĞERLEMELERİNDE KULLANILACAK KURLAR BELLİ OLDU

2020 yılının son çeyreğine ilişkin işlemlerin yapıldığı bu dönemlerde birçok değerleme işlemi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu doğrultuda, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelere esas oluşturacak kurlara ilişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bunlarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2020 sonu itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak. Öte yandan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır. Vergi uygulamaları açısından bankaların 31 Aralık 2020 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara […]
5 Şubat 2021
Sistem Global Yillara Yaygin İnşaat İşleri̇nde Vergi̇ Kesi̇nti̇si̇ Orani %5'E Çikarildi

YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI %5’E ÇIKARILDI

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3491 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Tevkifat Oranı %3’den %5’e çıkarılmıştır. Kararın yürürlük tarihi 01.03.2021 olup bu tarihten sonra yapılan ödemelere uygulanacaktır. Bu oran daha önce 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren %7 den %3’e düşürülmüştü. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
5 Şubat 2021
Sistem Global Fi̇nansman Gi̇der Kisitlamasi Geti̇ri̇ldi̇

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI GETİRİLDİ

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3490 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile finansman giderlerine ilişkin kısıtlama getirilmiştir. Kararın yürürlüğü 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olup, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Karara göre; 31/12/1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41.Maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendine göre, kullanılan yabancı kaynakları Öz Kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmelerde kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 13/06/2006 tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11.maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur fark ve benzeri adlar altında gider ve maliyet unsurları […]
2 Şubat 2021
Sistem Global 30/01/2021 Tari̇hli̇ 31380 Sayili Resmi̇ Gazete'De Yayimlanan Kirsal Kalkinma Destekleri̇ Kapsaminda Tarima Dayali Ekonomi̇k Yatirimlar Ve Kirsal Ekonomi̇k Altyapi Yatirimlarinin Desteklenmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar

30/01/2021 TARİHLİ 31380 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın 1’inci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik altyapı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bireysel sulama sistemlerine yönelik” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Kararın 2’nci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar” ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 – Aynı Kararın 5’inci maddesinin; Üçüncü fıkrasında yer alan “yatırım konularından” ibaresi “yatırım konuları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırım konularından” şeklinde değiştirilmiştir. Beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar; tarıma dayalı ekonomik yatırımlar, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar hakkında çıkarılan tebliğler ile belirlenir.” MADDE 4 – Aynı Kararın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara” ibaresi eklenmiştir. MADDE 5 – Aynı Kararın 7’nci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik altyapı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bireysel sulama sistemleri” ibaresi eklenmiştir. Değişiklik […]
1 Şubat 2021
Sistem Global Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇de Destekler Tl'Ye Çevri̇ldi̇

YENİLENEBİLİR ENERJİDE DESTEKLER TL’YE ÇEVRİLDİ

Türkiye’nin geleceği, yatırımın ve yatırımcının parlayan yıldızı Yenilenebilir Enerji YEKA tarifesi 30.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 1 Temmuz 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) fiyatı kilovatsaat başına Hidroelektrik Üretim Tesisi için 40 kuruş, Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi için 32 kuruş, Jeotermal Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi için 54 kuruş ve Biyokütleye Dayalı Üretim Tesislerinde Çöp Gazı Veya Atık Lastiklerin İşlenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Yan Ürünlerden Elde Edilen Kaynaklar için 32 kuruş, Biyometanizasyon için 54 kuruş, Termal Bertaraf için 50 kuruş olarak belirlendi. YEK belgeli üretim tesisleri için belirlenen bu fiyatlar, 1 Ocak 2021‘den itibaren başlamak ve kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ve ilki 1 Nisan 2021‘de olmak üzere her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında belirlenen yönteme göre güncellenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Ocak 2021
Sistem Global Elektroni̇k Belgeleri̇n Ba-Bs Formlarinda Bi̇ldi̇ri̇lmemesi̇

ELEKTRONİK BELGELERİN BA-BS FORMLARINDA BİLDİRİLMEMESİ

Bilindiği üzere, 396 sıra numaralı Vergi usul Kanunu Genel Tebliği form Ba ve Form Bs  uygulamasına ilişkin usul ve esasları  belirlenmişti. 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de, 396 sıra numaralı tebliğde değişiklik  yapılmasına dair 523 Sayılı Vergi Usul  Tebliği  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  523 Sayılı Vergi Usul Tebliği kapsamında, elektronik olarak düzenlenen belgeler 2021 Temmuz ayından itibaren Form BA ve Form BS bildirimlerine dahil edilmeyecektir. Çıkarılan bu tebliğ ile   elektronik ortamda düzenlenen belgelerin mükelleflerce veya muhasebe meslek mensuplarınca bildirilmesinin önüne geçilerek mükelleflerin ve muhasebe meslek mensuplarının iş yükünün önemli şekilde azaltılması ve elektronik belge uygulamalarına geçişin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak  , 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin, sadece kağıt belgelerin bildirilmesine sağlanmış olacaktır. Örnek-1: B firması tarafından 2021 Kasım döneminde A firmasına aşağıdaki 3 belge düzenlenmiştir (Tutarlar KDV hariç): 4.500 TL e-Arşiv fatura 500 TL kağıt fatura 500 TL kağıt fatura Faturaların KDV hariç toplam tutarı (4500 + 500 + 500) 5500 TL’ dir. Tebliğ uygulamasına göre A […]
13 Ocak 2021
Sistem Global Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Yazilim Ürünleri̇ Üzeri̇nden Elde Edi̇len Reklam Geli̇rleri̇ni̇n Vergi̇sel Durumu

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAZILIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN REKLAM GELİRLERİNİN VERGİSEL DURUMU

Çağımızın gelişen sektörü yazılımların dünyada olduğu kadar ülkemizde de her geçen gün popülerliğini arttırmakta. Günümüz teknolojisinde her şeye dijital ortamda sahip olabilmemiz, tek tuşla istediğimiz her şeyi satın almamız bize yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen yazılım faaliyetlerinin Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi istisnalarına tabi olduğunu biliyoruz. Ancak bu yazılımların dijital platformlarda indirilen her içeriğin (ücretli ya da ücretsiz, oyun yazılımı gibi) reklamlarından elde edilen gelirin de kurumlar vergisi açısından istisna durumunu sorgulamakta fayda var. SON SÖZ İLK SÖZ; Satılan yazılımlar, üstünden elde edilen reklam gelirleri dahil Kurumlar Vergisi‘nden müstesna olacaktır. Ancak bu istisna gelirin hem satışa etki eden faktörler hem de transfer fiyatlaması açılarından ayrıştırmaları gerekecektir. Katma Değer Vergisi için; İlgili yazılım satışları KDV’den muaf olacaktır, Reklam gelirleri için ise; Verilen reklam hizmeti yurtiçine verilecek ise KDV VAR. Verilen reklam hizmeti yurtdışındaki bir müşteriye veriliyor ve hizmetten yurtdışında yararlanılıyor ise KDV YOK. Bununla birlikte teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülen bu yazılım faaliyetlerine bağlı olarak […]
6 Ocak 2021
Sistem Global 7256 Sayili Kanun Kapsaminda Geçerli̇ Yapilandirmalarin Süreleri̇nde Uzatma

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GEÇERLİ YAPILANDIRMALARIN SÜRELERİNDE UZATMA

30 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre 7256 sayılı yapılandırma kanununun 3. ve 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödemeleri sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmasına karar verildi. Karar ile, Vergi ve SGK Borçları Yapılandırma Başvuru Süresi;Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların ilgili idareye başvuruda bulunmaları 01 Şubat 2021 tarihine kadar, Vergi İlk Taksit Ödemesi;Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 1 Mart 2021 tarihine kadar, SGK İlk Taksit Ödemesi;Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31 Mart 2021 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Uzatılmış oldu. Kanun ile ilgili daha önce hazırladığımız bültene ulaşmak için TIKLAYINIZ>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Ocak 2021
Sistem Global Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kleri̇

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ

Gelir Vergisi dilimlerine yönelik yapılan düzenleme ile 2021 yılı için gelir vergisi tarifesi oluşturuldu. Gelir Vergisi kanununda yer alan  ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir. 1.YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLAR Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5‘ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür. Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun maddelerinde yer alıp, 2020 yılında uygulanan had ve tutarların 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2021 takvim yılında uygulanacak olan had ve […]
4 Ocak 2021
Sistem Global Motorlu Taşitlar Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kler

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLER

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” Bu hüküm göz önüne alınarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 521 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak % 9,11 olarak yeniden belirlenmiş ve 2021 yılı için uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde gösterilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Ocak 2021
Sistem Global Vergi̇ Usul Kanununda Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 2020yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması belirlenen ve 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Ocak 2021
Sistem Global 2021 Asgari̇ Ücret Tari̇fesi̇

2021 ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar verilmiş olup; 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir; 16 yaşını doldurmuş işçiler için Brüt Ücret       3.577,50 Günlük Ücret          119,25 SSK Primi İşçi Hissesi (%14)        500,85 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. (%1)  35,78 Gelir Vergisi Matrahı      3.040,87 Gelir Vergisi (%15)          456,13 Damga Vergisi (%07,59)  27,15 Kesintiler Toplamı          1.019,91 Asgari Geçim İndirimi (Bekâr)   268,31 Net Ele Geçen Ücret Agi Dâhil   2.825,90 SGK İşveren Primi (%20,50)         733,39 İşveren İşsizlik Primi(%2)              71,55 İşveren Toplam SGK Maliyet       4.382,44 % 5 İndirimden sonra SGK Maliyeti  4.203,56 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ Çalışanın Medeni Durumu 2021 yılı aylık indirim tutarı Bekâr 268,31 TL Evli, Eşin Geliri Olan, 268,31 TL Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk 308,56 TL Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk 348,81 TL Evli, […]
25 Aralık 2020
Sistem Global Koronavi̇rüs Salgini Nedeni̇yle Veri̇lecek Hi̇bedesteği̇ Programi Ve Uygulama Esaslari Hakkinda Tebli̇ğ Yayinlandi!

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBEDESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI!

22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar kapsamında; koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Desteklenecek Giderler:Destek programı kapsamında hibe desteği; gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde sağlanacaktır. Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 TL olmak üzere toplamda 3.000 TL hibe desteği sağlanacaktır. Kira desteği olarak, gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 TL olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 TL, diğer yerlerde aylık 500 TL olmak üzere toplamda 1.500 TL kira desteği verilecektir. Destek Program Süresi:Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede […]
24 Aralık 2020
Sistem Global Reeskont İşlemleri̇nde Uygulanacak İskonto Fai̇z Oranlari Deği̇şti̇

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

19 Aralık 2020 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 19/12/2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75 avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edilmiştir. Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de borçların değerlemesinde vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacakların değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu işleme pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka deyişle alacak ve borç senetleri mukayyet değerleri yerine “net bugünkü değeri” ile değerlenmektedir. Reeskont işleminin yapılması banka ve bankerler için zorunlu olup bunların dışında kalanlar için ihtiyaridir. Ancak, ihtiyarilik hakkından yararlananların alacak senetlerini reeskonta tabi tutmaları halinde borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur. Diğer taraftan, 238 Seri No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen […]
21 Aralık 2020
Sistem Global 17/12/2020 Tari̇hli̇ 31337 Sayili Resmi̇ Gazete'De Yayimlanan Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar

17/12/2020 TARİHLİ 31337 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Söz konusu karar ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: Kararın 11’inci maddesinde değişiklik yapılmış ve yeni bent eklenmiştir. Kararın 17’nci maddesine yeni bentler eklenmiştir. Kararın 19’uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Karara Geçici 15’inci madde eklenmiştir. Yapılan değişikliklerin tamamı aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Değişiklik kapsamında; MADDE 1:19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Kararın 11’inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Madde 11, (1) fıkra Madde 6, (1) fıkra (1) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;. (değiştirildi). (1) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik […]
8 Aralık 2020
Sistem Global Kdv İade Talepleri̇nde Zaman Aşimi Düzenlemesi̇

KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMAN AŞIMI DÜZENLEMESİ

Bilindiği üzere; 7104 Sayılı Kanunla, 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;  “Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” şeklinde değişiklik yapılmıştı. Böylelikle; Kanun’un 32’nci maddesine istinaden yapılacak KDV iade taleplerine yeni bir zaman aşımı süresi getirilerek, istisnai işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade işlemlerinin yapılabileceği aksi halde bu süre içerisinde talep edilmemesi halinde iade talep edilemeyeceği yönünde, iade talep süresini kısıtlayıcı önemli bir düzenleme yapılmış oldu. Yapılan bu düzenlemenin hangi yılları kapsadığı ve diğer iade hakkı doğuran işlemler için de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda oluşan tereddütler, 15.02.2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile giderilmiş oldu. Yapılan düzenlemeye göre; 2019 ve sonraki yıllara ilişkin iade hakkı doğuran işlemlere ait KDV iade taleplerinin istisna türleri itibariyle aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde belirlenen süreler içinde talep edilmemesi halinde, zaman aşımına uğrayacağı anlaşılmaktadır. Söz konusu düzenleme; 2019 ve sonraki yıllara […]
30 Kasım 2020
Sistem Global Yeni̇den Değerleme Orani

YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 28.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 521 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran 2020 yılının IV’üncü geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Kasım 2020
Sistem Global İndi̇ri̇mli̇ Orana Tabi̇ İşlemlere İli̇şki̇n Kdv İade Talep Süresi̇

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN KDV İADE TALEP SÜRESİ

2019 ve izleyen yıllarda 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin (2020 için 17.300 TL) iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir. İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde […]
18 Kasım 2020
Sistem Global Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Gerçekleştirilen İhracatlar Da %50 Kazanç İstisnası

Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Gerçekleştirilen İhracatlar da %50 Kazanç İstisnası

7256 Sayılı Kanun ile GVK 89’uncu maddesinde yapılan düzenleme ile tam mükellef gerçek kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 22’nci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si beyannamede bildirilen kazanç üzerinden indirilebilecektir. Söz konusu indirimden faydalanılabilmesi için; İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama […]
18 Kasım 2020
Sistem Global İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı

İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı

7256 Sayılı Kanun ile; bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri gelir vergisinden muaf tutulmakta ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır. Tevkifat yükümlülüğü Bankalara verilmiş olup, çalışanı bulunanlar açısından %2 bulunmayanlar açısından %4’lük bir tevkifat öngörülmektedir. Söz konusu muafiyetten faydalanılabilmesi için; 1- Vergiden muaf esnaf belgesi alınması, 2- Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve 3- Hasılat tutarının 220.000 TL’yi aşmaması, gerekmektedir. Elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması halinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten faydalandırılmayacaktır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi düzenlemesi gereği ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten […]
18 Kasım 2020
Sistem Global Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler

Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler

7256 Sayılı Kanun ile; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 31/12/2020 tarihinde sona erecek geçici 2’nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile 1/1/2008-31/12/2025 tarihleri arasında; a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67’nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar, b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler, dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacaktır. Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan muafiyetin, UEFA’nın yeni takvimine uygun olarak 2021 finali için geçerli olması sağlanmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
18 Kasım 2020
Sistem Global Katma Değer Vergisi Kanununda Uzatılan Süreler

Katma Değer Vergisi Kanununda Uzatılan Süreler

7256 Sayılı Kanun ile; – KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde yer alan uygulamanın süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylece, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine devam edilmesi sağlanmaktadır. – KDV Kanununun geçici 23 üncü maddesinde yer alan uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan KDV istisnasına devam edilmesi sağlanmaktadır.  – KDV Kanununun geçici 40 ıncı maddesinde yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan istisnanın, UEFA’nın yeni takvimine uygun olarak 2021 finali için geçerli olması sağlanmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
18 Kasım 2020
Sistem Global Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihini Ertelendi

Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihini Ertelendi

7256 Sayılı Kanun ile 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1/1/2022 tarihine ertelenmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
18 Kasım 2020
Sistem Global Gvk Geçici 67’Nci Maddenin Yürürlük Süresi 31 Aralık 2025 Tarihine Kadar Uzatıldı

GVK Geçici 67’nci Maddenin Yürürlük Süresi 31 Aralık 2025 Tarihine Kadar Uzatıldı

GVK Geçici 67’nci maddenin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta ve bu süreyi beş yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.   7256 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklik ile menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel fınans kurulularından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılarak, istisna kapsamındaki kazançların hangi durumda madde kapsamında tevkifata tabi olacağı hususuna açıklık getirilmiştir. Yürürlükte olan bazı Kanunlarla vergi muafiyeti tanınan veya istisna tutulan kurum gelirlerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulup tutulamayacağına ilişkin ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Yapılan düzenlemeyle diğer Kanunlarda, açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı sürece bu kurumların gelirlerine geçici 67’nci madde kapsamında tevkifat yapılacağı belirtilerek uygulamadaki […]
18 Kasım 2020
Sistem Global Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler

Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler

7256 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine eklenen fıkra uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları;  – Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih, – İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi, – İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü, itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacaktır. Tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez. İlgili düzenleme ile; Cumhurbaşkanına tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem […]
18 Kasım 2020
Sistem Global Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi

Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi

7256 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen 6 ncı fıkra ile Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranını 2 puan indirimli olarak uygulanır. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bankalar, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur. Düzenleme, 1 Ocak 2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak […]
17 Kasım 2020
Sistem Global Varlik Barişi

VARLIK BARIŞI

7256 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü maddede ile yeni bir varlık barışı düzenlemesi yapılmıştır. Kapsama Hangi Varlıklar Girmektedir?Varlık barışı kapsamına; · Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, · Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlargirmektedir. Ne Zaman Bildirim Yapılmalıdır?· Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkları 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. · Türkiye’de bulunan varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilecektir. Yasadan Yararlananlar Vergi Ödemeyecek mi?Yasa kapsamında hem Türkiye’deki varlıklar hem de yurt dışındaki varlıklar için herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Yasadan Yaralanabilmek İçin Ne Yapılmalıdır?Bu düzenlemeden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan […]
17 Kasım 2020
Sistem Global Bazi Alacaklarin Yeni̇den Yapilandirilmasi

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerde bulunularak, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Bazı Alacakların Yeniden YapılandırılmasıYasanın 1-4’üncü maddeleri arasında hangi alacakların yapılandırılmasının nasıl olacağına dair düzenlemeler yer almaktadır. İlgili maddelere göre;• Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. •  Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar, diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. • Yeniden […]
12 Kasım 2020
Sistem Global Tübi̇tak- Teydeb Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler

TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

4.11.2020 tarihli ve 2020/115 sayılı bültenimizde program bazlı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzlarının TEYDEB tarafından yürütülen pek çok destek programını kapsayacak şekilde tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu olarak güncellendiğini sizlere bildirmiştik. Bu kapsamda mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (SÜRÜM 04.00) 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak ve 01.01.2021 tarihinden itibaren güncellenen kılavuz yürürlüğe girecektir.Güncellenen Mali Rapor Kılavuzu ile yapılan değişikliklerden bir kısmı aşağıdaki gibidir; Fazla mesai ücretleri proje personel maliyeti kapsamı dışında tutulmuştur Proje personelinin maliyeti beyan edilirken firmanın sadece ilgili projesi için faydalanılan tutar değil, Ar-Ge projeleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenen tüm projelerdeki çalışma süreleri toplamı dikkate alınarak, faydalanılan teşvik ve desteklerin düşülmesi ve personel maliyetinin bu kapsamda hesaplanması gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Ekonomik Fizibilite Raporu ve Bağımsız Değerlendirme Raporuna ilişkin harcamaların sunulması durumunda gereken bilgi ve belgeler belirtilmiştir Kuruluşun ön ödeme alması halinde açtırdığı ön ödeme özel hesabına ait IBAN değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir G013 Formunda beyan edilen alet teçhizatlardan “Yerli Mali Belgesi” […]
4 Kasım 2020
Sistem Global Tübi̇tak- Teydeb Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Yeni̇lendi̇!

TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU YENİLENDİ!

Bilindiği gibi TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları için mevcut durumda 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu bulunmaktadır. Söz konusu 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu TEYDEB tarafından yürütülen aşağıda belirtilen destek programlarını kapsayacak şekilde tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu olarak güncellenmiştir. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501) Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505) KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507) Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1509) Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511) Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)(1512) Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513) Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı (1515) Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (1601) Yenilik Destek Programı Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacaktır.   Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu ise 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/maliraporhazirlamakilavuzus01.pdf adresinde yayımlanmıştır.  Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacağından, TÜBİTAK/TEYDEB web adresindeki ilgili programların altında yer […]
27 Ekim 2020
Sistem Global Ülke Bazli Rapor Bi̇ldi̇ri̇mi̇ İçi̇n Son Tari̇h 30 Eki̇m 2020!

ÜLKE BAZLI RAPOR BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH 30 EKİM 2020!

Küreselleşme ile birlikte uluslararası mal alım satımı, hizmet ifası, sermaye aktarımlarının neden olduğu vergisel sorunları çözme amacıyla; OECD Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) projesi 13. Eylem Planı kapsamında Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) ve Genel Rapor( Master file) belgelendirme yükümlülükleri 1 Eylül 2020 tarihli “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ” de detaylı olarak açıklanmıştır.  Detaylı açıklamalara daha önce yayınladığımız bültenimizden ulaşabilirsiniz. https://www.sistemglobal.com.tr/uncategorized/transfer-fiyatlandirmasi-yoluyla-ortulu-kazanc-dagitimi-hakkinda-genel-tebligde-degisiklik-yapildi/ Söz konusu Tebliğ ile Ülke Bazlı Rapor formatı ve bildirim formatı paylaşılarak ülke bazlı rapor kapsamına giren mükelleflerin bilgisine sunulmuştur.  Kararda belirtilen bildirim süresi Haziran ayıdır. Bu yıla özel Ülke Bazlı Rapor Bildirim Süresi 30 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. 2019 hesap dönemine ilişkin Ülke Bazlı raporun İdareye sunulma süresi; Ocak 2019 da başlayan hesap dönemi olan Nihai Ana İşletmeler için 31.12.2020 tarihine kadar, diğer aylarda başlayan hesap dönemleri için ise hesap dönemi bittikten sonraki 12. Ay sonuna kadardır.  Eğer […]
23 Ekim 2020
Sistem Global 7244 Sayili Kanun İle Ar-Ge Merkezleri̇ Ve Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Yürütülen Faali̇yetleri̇n Bölge Dişinda Da Yürütülmesi̇ne Yöneli̇k Olarak Sanayi̇ Ve Teknoloji̇ Bakanin İzi̇n Vermesi̇ne İli̇şki̇n Yetki̇ Süresi̇ Uzatildi!

7244 SAYILI KANUN İLE AR-GE MERKEZLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN BÖLGE DIŞINDA DA YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK OLARAK SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANIN İZİN VERMESİNE İLİŞKİN YETKİ SÜRESİ UZATILDI!

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 2. maddesi ile Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da, aynı zamanda Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine izin vermesi için 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na yetki verilmişti. Bu yetki süresi, 16.10.2020 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 11 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
20 Ekim 2020
Sistem Global 16/10/2020 Tari̇hli̇ 31276 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirim Teşvi̇k Belgesi̇ İşlemleri̇ni̇n Elektroni̇k Ortamda Yürütülmesi̇ne İli̇şki̇n Yetki̇lendi̇rme Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ

16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Söz konusu tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: E-TUYS yetkilendirme, süre uzatımı, yetkilendirme iptali vb. işlemlere ilişkin müracaatların gerekli evraklar ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü KEP adresine iletilmesi gerekmektedir. 16.11.2020 tarihine kadar belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe fiziki müracaat yapılabilecektir. Yatırımcıların başka amaçlarla daha önce temin ettikleri ve geçerlilik süresi olan kayıtlı elektronik posta hesapları E-TUYS için kullanılabilecektir. Yapılan değişikliklerin tamamı aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Değişiklik kapsamında; MADDE 1: 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Madde 1: Madde 1: Bu Tebliğin amacı; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler […]
20 Ekim 2020
Sistem Global 16/10/2020 Tari̇hli̇ 31276 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararin Uygulanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ (Tebli̇ğ No: 2012/1)’De Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ

16/10/2020 TARİHLİ 31276 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (NO: 2020/1) 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Söz konusu tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: Öncelikli yatırımlar içerisinde yer alan enerji tasarrufu yatırımlarının enerji tasarrufu oranı %15 olarak güncellenmiş olup yatırımın asgari geri dönüş süresi şartı kaldırılmıştır. Yatırım Teşvik Belgesine başvuru aşamasında ve/veya sonrasında ibraz edilmesi gereken bilgi belgeleri içeren EK-2 kaldırılmıştır. Yatırımların Tamamlama ekspertizinin yapılması konusunda görevlendirilebilecekler arasına “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri” de dâhil edilmiştir. Yapılan değişikliklerin tamamı aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Değişiklik kapsamında; MADDE 1: 20/06/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Madde 6, (1) fıkra (ç) bendi: Madde 6, (1) fıkra (ç) bendi: ç) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak […]
12 Ekim 2020
Sistem Global Mükellefi̇yet Kaydinin Terki̇n Edi̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Usul Ve Esaslar

MÜKELLEFİYET KAYDININ TERKİN EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

VUK’nun “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 07/10/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 520 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile açıklığa kavuştu. Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek, bunlar nezdinde yoklama yapılarak vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla terkin edilebilecektir. İnceleme neticesine göre mükellefler ile bunlarla ilişkili kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek olup mükellefiyet tesisi/devamı için alınan teminat belirli şartlar dâhilinde iade edilebilecektir.İlgili tebliğ ile yapılan açıklamaların özeti aşağıdaki gibidir. Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Olan Mükellefler Nasıl Belirlenir?Mükellefler tarafından verilen beyanname ve bildirimler, sicil, ortaklık, tahakkuk, tahsilat ve mükellefiyete ilişkin diğer bilgiler ile diğer kurum […]
8 Ekim 2020
Sistem Global 07/10/2020 Tari̇hli̇ 31267 Sayili Resmi̇ Gazete'De Cazi̇be Merkezleri̇ Programi Kapsaminda Yatirimlarin Desteklenmesi̇ Hakkinda Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar

07/10/2020 TARİHLİ 31267 SAYILI RESMİ GAZETE’DE CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 Sayılı Karar 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu kararın amacı; görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Söz konusu kararda özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: Müracaat süresi 31/12/2021 olarak güncellenmiştir. Organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları için asgari yatırım tutarı 2 milyon TL’ye indirilmiş, Kilis ili program kapsamında alınmıştır. Değişiklik kapsamında; MADDE 1:2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 1’nci maddesinin üçüncü fıkrasında değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Madde 1, (3) fıkra: Madde 1, (3) fıkra: Bu Karar kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir (değiştirildi).  Bu Karar kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir (yeni eklendi).  […]
1 Ekim 2020
Sistem Global Teknoparklar Ve Ar-Ge, Tasarim Merkezleri̇ Kendi̇ni̇ Güncelli̇yor

TEKNOPARKLAR VE AR-GE, TASARIM MERKEZLERİ KENDİNİ GÜNCELLİYOR

Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmayı, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi, yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda değişiklikler öngören kanun tasarısı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna bugün sunuldu. Kanunun Resmi Gazete ’de yayımlanmasıyla son halini alacak düzenlemelerin detayını sizlerle ayrıca paylaşıyor olacağız. Bugün komisyonda yer alan SİSTEM GLOBAL olarak desteklediğimiz tasarının önemli konu başlıklarını bilgilerinize sunarız. KAZANCIN VEYA İNDİRİMİN GİRİŞİMCİLERE SERMAYE OLARAK KONULMASI ŞARTI 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Teknopark firmaları için yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı, Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılacak. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim […]
30 Eylül 2020
Sistem Global Tevki̇fat Oranlari Yil Sonuna Kadar Düşürüldü

TEVKİFAT ORANLARI YIL SONUNA KADAR DÜŞÜRÜLDÜ

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları yıl sonuna kadar düşürüldü. Karar uyarınca, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.    Eski Tevkifat Oranı (%) Yeni Tevkifat Oranı (%) Mevduat faizlerinden;     Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli      hesaplarda 15 5 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 12 3 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10 0 Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0 0 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;     Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 15 […]
30 Eylül 2020
Sistem Global Kambi̇yo İşlemleri̇nde Uygulanan Bsmv Orani Düşürüldü

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 2’ye düşürüldü. Hatırlanacağı üzere, 7194 Sayılı Kanun ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklik ile “binde 1” olan BSMV, 07.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “binde 2” ye yükseltilmişti. Ayrıca aynı madde ile Cumhurbaşkanına da vergi oranını Kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırma yetkisi verilmiş, 24.05.2020 tarihli ve 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “binde 2” olan BSMV oranı “yüzde 1” e yükseltilmişti. Bu defa da 30.09.2020 tarihli ve 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV nin nispeti 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “yüzde 1” den “binde 2” e düşürülmüştür. Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise BSMV oranı satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacaktır. Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo […]
7 Eylül 2020
Sistem Global Transfer Fi̇yatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç Dağitimi Hakkinda Genel Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapildi

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)’te 2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’la yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı. 1. İlişkili Kişi Tanımı ve İlişkili Kişi Kapsamı Değiştirilmiştir;1 No’lu Tebliğin “İlişkili Kişi” başlıklı bölümü değiştirilmiş olup yapılan değişiklik ile ilişkili kişi tanımında; ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü sermaye sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartının da aranması gerekeceği belirtilmiştir. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy ve kar payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılacaktır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır. 2. Belgelendirme (Genel Rapor, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, Ülke Bazlı Rapor);Yayımlanan 4 No’lu Tebliğ ile 1 No’lu Tebliğin “Mükelleften İstenecek Belgeler”  başlıklı bölümü başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. Buna göre belgelendirmenin; genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve […]
7 Eylül 2020
Sistem Global İhracat Bedelleri̇ni̇n Yurda Geti̇ri̇lmesi̇nde Deği̇şi̇kli̇k!

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE DEĞİŞİKLİK!

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.  a) Akreditifli Ödeme,b) Vesaik Mukabili Ödeme,c) Mal Mukabili Ödeme,d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,g) Peşin Ödeme. 28.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan,  32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020-32/58) uyarınca,  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ğ bendi (Banka Ödeme Yükümlülüğü)  yürürlükten kaldırılarak “Banka Ödeme Yükümlülüğü (*)” ödeme şekli, tebliğ maddesinden çıkarılmıştır. Buna göre; ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde, 28.08.2020 tarihinden itibaren “Banka Ödeme Yükümlülüğü” kullanılamayacaktır. (*) Banka Ödeme Yükümlülüğü; İhracatçı ve ithalatçı arasında gerçekleşecek olan alışverişe ait, sadece elektronik […]
2 Eylül 2020
Sistem Global Eği̇ti̇m Ve Öğreti̇m Hi̇zmetleri̇nde Kdv Orani Geçi̇ci̇ Olarak İndi̇ri̇ldi̇

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI GEÇİCİ OLARAK İNDİRİLDİ

30/08/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında l Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %8 olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı %1‘e indirildi. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
31 Ağustos 2020
Sistem Global Bazi Otomobi̇lleri̇n Ötv Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi

BAZI OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile değişiklik yapılan ÖTV matrah ve oranları aşağıdaki listede gösterildiği gibidir. ESKİ MATRAH VE ORAN YENİ MATRAH VE ORAN   ÖTV Oranı   ÖTV Oranı — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler  — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler  — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 45 — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45 — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 50 — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar 50 — Diğerleri 60 — Diğerleri 80 — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler  — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler  — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler  — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 […]
4 Ağustos 2020
Sistem Global Bazi Stopaj Ve Kdv Oranlari Geçi̇ci̇ Süreyle Düşürüldü

BAZI STOPAJ VE KDV ORANLARI GEÇİCİ SÜREYLE DÜŞÜRÜLDÜ

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de; 31/12/2020 tarihine kadar, mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranı %20’den %10’a düşürülmesi ile bazı hizmetlerde KDV oranın yüzde 8 ve yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları yayınlanmıştır. I- Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemelerdeki Stopaj Oranı 31/12/2020 Tarihine Kadar DüşürüldüCumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranı 31/07/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştür. Söz konusu Karar ile stopajlara ilişkin ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarında değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı 31/12/2020 tarihi sonuna kadar yüzde 10’a düşürülmüştür. Buna göre, 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere;a)Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı ve aşağıdaki belirtilen mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10, “1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;  2. Voli mahalleri ve dalyanlar; 3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya […]
16 Temmuz 2020
Sistem Global İki̇nci̇ Geçi̇ci̇ Vergi̇ Dönemi̇nde Uygulanacak Yeni̇den Değerleme Orani Belli̇ Oldu

İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

54 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak açıklanmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
2 Temmuz 2020
Sistem Global 28/06/2020 Tari̇hli̇ 2681 Sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina İli̇şki̇n Cumhurbaşkani Karari Yayimlandi

28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI

2681 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 28/06/2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar kapsamında;                                  Yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonraki dönemi ifade eden işletme dönemi ve yatırıma başlama tarihinden yatırım süresinin sonuna kadar geçen süreyi ifade eden yatırım dönemi kavramları yürürlükten kaldırılmıştır. E-Devlet kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulama E-TUYS, karar kapsamına alınmış ve yatırım teşvik belgesine ilişkin işlerin, işlemlerin ve yatırımcıdan istenecek bilgilerin, E-TUYS aracılığıyla bildirileceği ifade edilmiştir.  Belirlenen bir yatırım konusunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak destek davet veya duyurusuna istinaden yapılacak müracaatlar, E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Karar ekinde yer alan Ek-1 Proje Başvuru Formatının E-TUYS üzerinden elektronik olarak yüklenmesi suretiyle yapılacaktır (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmayacaktır). Gerçekleşen sabit yatırım tutarının, destek kararında öngörülen toplam sabit yatırım […]
2 Temmuz 2020
Sistem Global 28/06/2020 Tari̇hli̇ 2681 Sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina İli̇şki̇n Cumhurbaşkani Karari

28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI

MADDE 1: 17/06/2016 Tarih, 2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (k) ve (l) bentleri eklenmiştir. Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Madde 2, (e) bendi: Madde 2, (k) bendi:   İşletme dönemi: Yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonraki dönemi ifade eder (kaldırıldı).   Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): E-Devlet kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı ifade eder (yeni eklendi).   Madde 2, (h) bendi: Madde 2, (l) bendi:   Yatırım dönemi: Destek kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden başlamak üzere yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süreyi ifade eder. (kaldırıldı).     Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri ifade eder (yeni eklendi).   MADDE 2: 17/06/2016 Tarih, 2016/9495 […]
23 Haziran 2020
Sistem Global Varlik Barişinda Son Gün 30 Hazi̇ran

VARLIK BARIŞINDA SON GÜN 30 HAZİRAN

Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesine imkan sağlayan varlık barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 30 Haziran Salı günü sona eriyor. Bu tarihe kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirimde bulunanlar, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Varlık barışı uygulamasından yararlanılması halinde, bu varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Yurt Dışında Bulunan Varlıklar; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/06/2020 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir. Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Ayrıca; Bu varlıkların Türkiye’ye getirilmeden yurt dışında kullanılan […]
15 Haziran 2020
Sistem Global Reeskont İşlemleri̇nde Uygulanacak İskonto Fai̇z Oranlari Deği̇şti̇

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

13 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 13/06/2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de borçların değerlemesinde vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu işleme pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka deyişle alacak ve borç senetleri mukayyet değerleri yerine “net bugünkü değeri” ile değerlenmektedir. Reeskont işleminin yapılması banka ve bankerler için zorunlu olup bunların dışında kalanlar için ihtiyaridir. Ancak, ihtiyarilik hakkından yararlananların alacak senetlerini reeskonta tabi tutmaları halinde borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur. Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 13/06/2020 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında bu Tebliğ ile avans işlemleri için belirlenen yıllık […]
10 Haziran 2020
Sistem Global İhti̇sas Serbest Bölgeleri̇nde Sağlanacak Destekler Hakkinda Karar Yayimlandi

İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz yıllarda birçok kez Ar-Ge yoğunluklu ve katma değerli faaliyetlerde ihtisaslaşmış serbest bölgeler oluşturmayı öngördüklerini, bu yönde incelemeler ve çalışmalar yürüttüklerini ifade etmişti. 20.02.2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin adı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak değiştirilmişti. Bu defa 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete ‘de İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girmiş olup, uygulama esaslarına ilişkin genelgenin yayımlanması ile süreç devam edecektir. Bültenimizde 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan ve önemli olduğu düşünülen hususlara yer verilmiştir. Kararın Amacı Nedir?Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair hususları belirlemektir. Verilecek Desteğin Kapsamı Nedir? İhtisas serbest bölgesinde faaliyet […]
9 Haziran 2020
Sistem Global 15 Mi̇lyon Abd Dolari Ve Üzeri̇nde Dövi̇z Ci̇nsi̇nden Borcu Bulunanlara Ek Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü!

15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜZERİNDE DÖVİZ CİNSİNDEN BORCU BULUNANLARA EK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ!

15 milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan ve döviz pozisyonlarını etkileyen işlemleriyle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemine bildirimde bulunma yükümlülüğü olan firmalara ek yükümlülük Bilindiği üzere, 15 milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne;  31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla bildirimde bulunmaları gerekmekte, Ayrıca, yıllık hesap dönemine ilişkin olarak bildirilen verilerin,  bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dâhil olmak üzere izleyen yılın beşinci ayının sonuna kadar bağımsız denetime tabi tutulması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yapılan 08.06.2020 tarihli duyuru ile yukarıda belirtilen yükümlülük koşullarını sağlayan firmaların,  Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine uygun olarak hazırlayacakları yasal mali tablo verilerini YP ve TL ayrımında haftalık  hesap dönemine ilişkin hazırlayarak, 16 Haziran tarihinden itibaren […]
8 Haziran 2020
Sistem Global Serbest (Dövi̇z) Fonlari İçi̇n Stopaj Orani %15 Olarak Beli̇rlendi̇

SERBEST (DÖVİZ) FONLARI İÇİN STOPAJ ORANI %15 OLARAK BELİRLENDİ

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. 3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile de Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde ki tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklendi. 3) Serbest (Döviz) fonları için %15Serbest döviz fonları, portföyünün en az %80’i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve          işlemlere yatırım yapan fonlardır. Söz konusu düzenleme ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki gibi olmuştur.…b) (8) numaralı fıkrada yer alan Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden; 1) Borsa yatırım fonları ile konut […]
1 Haziran 2020
Sistem Global Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun  “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi”  başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak Gelir Vergisi Tebliğ Değişikliği 27 Mayıs 2020 tarihinde yayımlandı. Hatırlanacağı üzere, 07 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yapılan değişiklikle, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimini sağlayan düzenlemeden yararlanma koşulları kolaylaştırılmıştı. Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemelere uygun olarak, 301 Seri No.lu Tebliğde değişikliğe gidilmiştir. I- Yapılan Değişiklikler:  1) Kanuni Süresinde Ödeme Şartı Kaldırılmıştır; Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indiriminin uygulanmasında beyan edilen vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartı kaldırılarak, ödeme koşulu gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir. Buna göre 2019 yılına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde %5’lik vergi indirimi uygulanmasından yararlanabilmek için; kanuni süresinde verilmiş ancak kanuni süresinde ödenememiş olan vergilerin indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olmaları halinde maddede yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla vergi […]
1 Haziran 2020
Sistem Global Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi Ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 28/05/2020 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Ancak, 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Aralık 2019 ve Ocak 2020 dönemine ilişkin olarak 1 Haziran 2020 tarihine uzatılan elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerinde yeni bir uzatma söz konusu değildir.  518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olan mükellefler için bu yükümlülüklerin süresi ise 27 Temmuz 2020 Pazartesi’dir. Bilgiyi tecrübe ile güce dönüştürüyoruz…
1 Haziran 2020
Sistem Global 311 Seri̇ No’lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇ İle Yapilan Açiklamalar

311 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAMALAR

27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğ ile; 07 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılan aşağıdaki konular hakkında açıklama yapılmıştır. ▪  Serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması ve istisnanın sınırı, ▪ İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna, ▪ Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna, ▪ Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi, ▪ Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirme, ▪ Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, ▪ İcra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması ▪ Gelir vergisi tarifesi, ▪ Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesi, Tebliğ ile yapılan açıklamalarda önemli olan hususlara sirkülerimizde yer verilmiştir. I- Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile; […]
28 Mayıs 2020
Sistem Global Fi̇nansman Bonolari Ve Varlik Ki̇ralama Şi̇rketleri̇ Tarafindan İhraç Edi̇len Ki̇ra Serti̇fi̇kalarinda Stopaj Orani Artirildi