Vergi - Sistem Global

Bültenler

Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 2. dönem başvurular
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
TÜBİTAK ve TAGEM iş birliği ile “Tarımsal Araştırmalar” başlığı altında, ekosi
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Türkiye’nin teknoloji düzeyi yüksek alanlarda cari açık verdiği ürünleri yerlileştirme hedefiyle yola &cced
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Son günlerde yüksek enflasyon rakamları nedeniyle konut sahiplerinin kira bedellerine uyguladığı fahiş artışlar uzu
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
İstanbul Finans Merkezi ile ilgili 4478 Esas Nolu Kanun teklifi hazırlanarak TBMM Komisyonuna sunulmuştur. Halı hazırda kanun ile ilgil
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Tematik alanda açılan 2. BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı olma özelliğine sahip olan çağrı
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Çağrı kapsamında, ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katk&#
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
31 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 538 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile birlikte E-Ticaret sitelerinde yer alan il
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 31.05.2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararında imzalı bordroya
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
28 Mayıs 2022 Tarihli 31849 nolu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7407 Sayılı BANKACILIK KANUNU İLE BAZI
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Katma Değer Vergisi Uygulamalarında yapılacak değişiklikler ile ilgili daha önce bültenlerimiz ile bilgilendirme yapmı&#
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
14.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanu
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Bildiğiniz üzere önceki bültenlerimizde Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çal&
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
27.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAAL
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Sistem Global olarak, “KOBİ’lerin katma değer üretmesine katkı” inanışımıza bir yenisini ekleyerek; An
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Tur
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Veri sorumlusu E-ticaret şirketi tarafından internet sitesinde/mobil uygulamalarında kullanılan çerezler aracılığı
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Malum karayollarında her gün yüzlerce trafik kazası yaşanmakta, bu kazalar sonucu araçlarda oluşan hasara bağlı o
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Türkiye’nin teknoloji düzeyi yüksek alanlarda cari açık verdiği ürünleri yerlileştirme hedefiyle yola &cced
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanu
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimizi Diğer Hizmet Sektörlerine yönelik İhracat Destekleri ile sonland&
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimize Gayrimenkul Hizmetleri Sektörü İhracat Destekleri ile devam ediyoruz. 
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimize Fuarcılık Hizmeti İhracat Destekleri ile devam ediyoruz. T.C. Ticaret Bakan
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimize Yeşil Hizmetlere yönelik İhracat Destekleri ile devam ediyoruz. “Hizmet İh
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimize Lojistik ve Taşımacılık Sektörü İhracat Destekleri ile devam ediy
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Ülkemizde ve tüm dünyada yüksek enflasyon yaşanırken, yeni yatırımların Kredi imkanları ile yapılabilmesi
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hizmet İhracatına Yönelik Destekler Serimizin beşincisi Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Sektörü 
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Hukukçular tarafından hazırlanan ve mevzuat değişikliklerine göre düzenlenen, cevaplarınızla kişiselleş
Sistem Global Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2022 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ihracat yapan imalatçılar
7 Haziran 2022

İSTANBUL FİNANS MERKEZİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLÜYOR

İstanbul Finans Merkezi ile ilgili 4478 Esas Nolu Kanun teklifi hazırlanarak TBMM Komisyonuna sunulmuştur. Halı hazırda kanun ile ilgili görüşmelere devam etmekte olup, gelişmeleri bülten ve bilgilendirme metinlerimiz ile birlikte duyurmaya devam edeceğiz. Söz konusu İFM Kanun Teklifi ile birlikte aşağıdaki başlıklar ile ilgili düzenlemeler yapılması planlanmaktadır; Uluslararası fînans kurumlarım ülkemize çekerek, İstanbul’un önde gelen uluslararası bir fînans merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Kanun Teklifi öncelikli olarak İFM’yi rekabetçi kılmayı amaçlayan indirim, istisna ve diğer vergi avantajları düzenlenmektedir. Bu bağlamda öngörülmüş olan teşvik mekanizmaları reel sektör yatırımlarından farklı olarak, uluslararası muadillerindekine benzer şekilde indirim, istisna ve vergi avantajları ile sınırlı tutulmaktadır. Buna ek olarak, Kanun Teklifinde öngörülen düzenlemelerle nitelikli insan kaynağım çekmeye yönelik kolaylıklar getirilmektedir. Kanun teklifi ayrıca 3-4 milyon metrekare alana yayılmış çok katmanlı ve fonksiyonlu bir yapıya sahip ÎFM’de şeffaf, verimli ve öngörülebilir bir yönetim düzenini sağlamaya dair; yönetim, kiralama, güvenlik, bakım ve temizlik hizmetleri ile yaklaşık 100.000 çalışan [?]
31 Mayıs 2022

E-TİCARET SİTELERİNDE YER ALAN İLANLARA İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GELİYOR!

31 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 538 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile birlikte E-Ticaret sitelerinde yer alan ilanlara ilişkin bildirim yükümlülüğü getirilmektedir. Uygulama  ile ilgili detaylar özetle aşağıda yer almaktadır;   Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak; a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini, b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini, ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri, elektronik ortamda BTRANS sistemi üzerinden Başkanlık sistemlerine bildirmeleri gerekmektedir. Birinci fıkrada sayılanların, [?]
31 Mayıs 2022

KUR KORUMALI MEVDUAT KAPSAMINDA KV İSTİSNA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

28 Mayıs 2022 Tarihli 31849 nolu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7407 Sayılı BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 655 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 12.Maddesi ile birlikte 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar ile birleştirilmiştir. Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir. Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara [?]
31 Mayıs 2022

KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Katma Değer Vergisi Uygulamalarında yapılacak değişiklikler ile ilgili daha önce bültenlerimiz ile bilgilendirme yapmıştık. 28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42)” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğle ilgili düzenlemelerden öne çıkan uygulama esas ve usuller aşağıdaki gibidir: Ulusal güvenlik kuruluşlarının alımlarında KDV istisnası Yabancı kişi ve kuruluşlar ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına vergisiz konut ve işyeri tesliminde istisna uygulamasında satış yasağı süresi Turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde istisna uygulaması Elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik mühendislik hizmetlerinde istisna 1) Ulusal Güvenlik Kuruluşlarının Alımlarında KDV İstisnası 3065 Sayılı KDV Kanununun 13/f maddesinde 7349 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile ulusal güvenlik amaçlı alımlarında istisnadan yararlanan kuruluşlardan olan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ifadeleri çıkartılmış, yerine İçişleri Bakanlığı ifadesi maddeye eklenmiştir. Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümünün altıncı paragrafının ilk cümlesinde yer alan “Ulusal Güvenlik [?]
31 Mayıs 2022

SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEMEYE YÖNELİK 537 SERİ NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ UYGULAMASININ DETAYLARI

14.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Maddeye eklenen “Ç” fıkrası ile, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemler için, amortismana tabi iktisadi kıymetler için sürekli yeniden değerleme uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda, 14.05.2022 tarihinde 537 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ hükümleri ile detayları açıklanan sürekli yeniden değerleme uygulaması ile VUK Geçici 32. madde kapsamında yapılacak yeniden değerleme uygulaması bültenimizin konusunu oluşturmaktadır. Geçici 32. Madde kapsamında yeniden değerleme uygulaması; enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşmadığı dönemlerde geçerli olmak üzere, VUK mükerrer 298/Ç kapsamında, amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmak isteyen kapsamdaki mükellefler, sürekli yeniden değerleme uygulamasına başlanacağı hesap döneminden önceki herhangi bir hesap döneminde geçici 32. Madde kapsamında tek seferlik yeniden değerleme uygulaması yapmaları gerekmektedir. Söz konusu tek seferlik yeniden değerleme uygulamasında; Yeniden değerleme beyanı sonucu oluşacak net değer artışı üzerinden %2 oranında vergi hesaplanarak ilk taksiti son beyanname verme [?]
27 Mayıs 2022

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN RESMİ TEBLİĞ YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bildiğiniz üzere önceki bültenlerimizde Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esaslarına ilişkin 9 Seri Nolu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğ taslağının yayımlandığını duyurmuştuk. Söz konusu tebliğ 27.05.2022 Tarihli 31848 Sayılı Remi Gazetede yayımlanarak 12.10.2021 itibariyle uygulanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile birlikte Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esasları örneklerle açıklanmış olup aşağıda özetlenmiştir; Uzaktan çalışma süreleri, Merkezde yada bölgede geçirilen fiili süreler ile tam zamanlı ar-ge personellerinin yıllık izin ve resmi tatil sürelerinin toplamını geçemeyecek şekilde toplam sürenin %50’si olarak uygulanacaktır. BKK kapsamında zorunlu Dışarda Geçirilen Sürüler uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak toplam sürenin tespitinde dikkate alınabilecektir. Yüksek Lisans & Doktora yapanların dışarıda geçirdiği süreler ile Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentorluk yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen süreler de  uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak [?]
16 Mayıs 2022

İHRACAT YAPAN KURUMLAR İLE ÜRETİM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN KURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULAMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI

19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesine yapılan ihracattan elde edilen kazançlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerine uygulanacak 1 puanlık kurumlar vergisi indirimine yönelik tebliğ Resmi Gazete yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ kapsamında detayları belirlenen indirim, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler için 01/01/2022 tarihinden itibaren, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler ise 2022 yılı takvim yılı başlangıcından itibaren başlayan hesap dönemleri için uygulayabileceklerdir. Tebliğe göre; Sanayi sicil belgesini haiz olan ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar, üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir. Birden fazla konuda üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretimden elde ettikleri kazancın tespitinde, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar (varsa üretimden doğan zararlarla) bir [?]
10 Mayıs 2022

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİNE KREDİ İMKANI

Ülkemizde ve tüm dünyada yüksek enflasyon yaşanırken, yeni yatırımların Kredi imkanları ile yapılabilmesi fayda/maliyet bakımından son derece önem arz etmektedir. Halkbank, Teknoloji Girişimcilerine 500.000 TL’ye kadar eşit taksitli kredi imkanı sunuyor. İlk 12 ay ana para ödemesiz olmak üzere toplam 60 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Örneğin; Yazılım, donanım geliştirme, mobil teknolojileri ve uygulamalarının geliştirilmesi gibi özellikle teknolojik ürün/uygulama fikirlerini faaliyete geçirmek isteyen girişimcilerin talepleri krediye konu olabilecektir. Kimler Faydalanabilir; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (Teknokent/Teknopark vb.) faaliyet gösteren girişimciler Bilişim ve yazılım alanında faaliyet gösteren girişimciler TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşlarının teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler Kredinin Özellikleri Kredi Limiti: Azami 500.000 TL Kredi Türü: Aylık Eşit Taksitli Vade: Azami 12 ay Anapara Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
10 Mayıs 2022

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ihracat yapan imalatçıların KDV iade prosedürü kolaylaştırıldı. Yeni tebliğe göre, sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilecektir. Yeni tebliğ, 1 Mayıs’tan itibaren uygulanacak olup yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerinde uygulanacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
9 Mayıs 2022

KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN!

Tüm vergi mükelleflerince 5 Mayıs 2022 itibariyle 2021 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyanları gerçekleştirilmiş durumdadır. Beyanı yapılan yıllık beyannamelerde yer alan AR-GE/TASARIM İNDİRİMİ ve İŞTİRAK HİSSELERİNİN VE GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNADAN yararlananların(kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdikini (Tam Tasdik) yaptıran mükellefler dışındakiler) bu indirim ve ya istisna tutarlarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmemesi ve tasdik raporlarını kuruma vermemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, istisna ve/veya indirimden yararlanma imkanından vazgeçmiş sayılmaktadır. AR-GE/TASARIM İNDİRİMİNDEN YARARLANLAR; 5746 Sayılı Kanun’a göre Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanacak işletmeler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde ilgili kanunda belirtilen belgeleri bağlı bulunulan vergi dairesine vermek zorundadırlar. Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi iş birliği projelerinde Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulanabilmesi için belirlenen belgeleri de içeren yeminli malî müşavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunludur. Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri haricinde [?]
25 Nisan 2022

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER’DE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI TEKRAR YAYIMLANDI
 

21.12.2021 Tarihinde 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda teşvikleri ilgilendiren değişikliğin uygulamasına ilişkin tebliğ taslağı ikinci kez gelen yayımlandı. 12/10/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımlanan tebliğdeki başlıklar şöyledir. TEŞVİK OLUŞMASI İÇİN BÖLGE-MERKEZDE BULUNMAK ZORUNLU İLK TASLAK TEBLİĞDE %50’LİK SÜRENİN HESABINDA BÖLGE-MERKEZ İÇİNDE KABUL EDİLMEYEN SÜRELER %50 İÇİNDE KABUL EDİLMİŞTİR. BAŞKASININ YERİNEDE BÖLGE-MERKEZ İÇİNDE OLABİLMEK MÜMKÜN HALE GELMİŞTİR. HANGİ PERSONELE TEŞVİK UYGULANACAĞI İŞVEREN TERCİHİNE BIRAKILMIŞTIR. DESTEK PERSONELİ %50’LİK SÜRENİN HESABINDA DİKKATE ALINACAKTIR. HESAPLAMALAR ŞİRKETLERİN İLAN EDİLEN FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE YAPILACAKTIR.MESAİ ÇALIŞMALARDA DİKKATE ALINMAYACAK. HESAPLAMALARDA HAFTALIK 45 SAATE DİKKAT ETMEYE DEVAM. Bu haliyle uygulanabilirliği artacağına inandığımız düzenlemenin henüz %75’e çıkmasına ilişkin yetkiyi Cumhurbaşkanı kullanmamıştır. Sektör bağımsız her işletme için %50 uygulanması gerekmektedir. Taslak tebliğdeki ana başlıklarına aşağıda değinilmiştir. 1.TEŞVİK İÇİN BÖLGE-MERKEZDE BULUNMAK ZORUNLU Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya bölge dışında çalışması ve merkez veya bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda hiçbir [?]
22 Nisan 2022

KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Katma Değer Vergisi Uygulamalarında yapılacak değişiklikler ile ilgili daha önce bültenlerimiz ile bilgilendirme yapmıştık. 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğle ilgili düzenlemelerden öne çıkan uygulama esas ve usuller aşağıdaki gibidir: İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Demir Çelik Ürünlerinin Tesliminde 4/10 Oranında Tevkifat Uygulanacak İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedelinin %10’u doğrudan iade alınabilecek. Konut ve arsa teslimlerinde KDV oranları yeniden düzenlendi. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin özel matrah uygulayarak yaptıkları araç teslimlerinde KDV oranları yeniden düzenlendi. 1. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması ile birlikte, mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, işlemlere ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip öderler.  Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün değildir. Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin [?]
16 Nisan 2022

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

5.04.2022 Tarihinde yayımlanan “7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte  yeni vergi düzenlemelerine yapılmış olup, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenlemeler Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması durumunda belgeler vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacağına ilişkin madde eklenmiştir. Kaçakçılık suçları ve cezaları başlıklı VUK 359. Maddede yapılan değişiklikle, 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunan fiillerdeki süre, 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası hükmolunması şeklinde değiştirilmiştir. Kaçakçılık suçları ve cezaları başlıklı VUK 359. Maddede yapılan değişiklikle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan fiillerdeki üst süre, 5 yıldan 8 yıla çıkartılmıştır. ‘Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı [?]
16 Nisan 2022

7394 SAYILI KANUN İLE YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ HAYATIMIZA GİRİYOR!

15.04.2022 Tarihinde yayımlanan “7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte  yeni vergi düzenlemelerine yapılmış olup, bazı kanunlarda da değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ve değişiklikleri bültenlerimiz ile özet halinde bilgilerinize sunuyor olacağız. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Düzenlemeleri Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için kurumlar vergisi oranı %25 olarak uygulanacaktır. Bu madde, 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olacak şekilde uygulanacaktır. Sermaye Tamamlama Fonu (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar) kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Tam [?]
29 Mart 2022

BAZI MAL VE HİZMETLERİN TESLİMİNDE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

Bazı mal ve hizmetlerde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi, oto galericiler ile yat, tekne gibi deniz araçlarında KDV’nin yüzde 1’den yüzde 18’e çıkartılmasını içeren Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359), 29 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili karar kapsamında; Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, diş fırçası, diş macunu, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped vb. ürünlerin teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmektedir.  Yeme içme hizmetlerindeki birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerler için yapılan ayrım kaldırılarak bu hizmetlerin tamamında KDV oranı %8 olarak belirlenmektedir. Tarife ve GTİP bazlı %8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için, güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamaları ile uyum sağlanmaktadır. Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı %1’e indirilmektedir. [?]
16 Mart 2022

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER’DE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI

7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu ile  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmasına yönelik olarak yapılan düzenlemelere  ilişkin açıklamaların yer aldığı  9 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı 15.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Tebliğ Taslağı ile birlikte Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esasları örneklerle açıklanmıştır. Tebliğ taslağı görüşlere açılmış olup, 21.03.2022 tarihine kadar toplanan görüş ve öneriler toplanacaktır. Toplanan görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden değerlendirilerek yürürlüğe girmek üzere yayımlanacaktır. Taslak tebliğde öngörülen uygulama esaslarına ilişkin özet aşağıdaki gibidir; Uzaktan çalışma süreleri Merkezde ya da bölgede geçirilen fiili süreler ile tam zamanlı ar-ge personellerinin yıllık izin ve resmi tatil sürelerinin toplamını geçemeyecek şekilde toplam sürenin %50’si olarak uygulanacaktır. BKK kapsamında zorunlu Dışarda Geçirilen Sürüler uzaktan çalışma [?]
14 Mart 2022

TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 3

TÜBİTAK’ta yürürlükte projesi olan ve proje kapsamında yaptıkları harcamalarını sunacak firmaların dönem raporlarını programa göre değişkenlik göstermesi sebebiyle mart ayının sonuna kadar TÜBİTAK’a çevrimiçi ve matbu olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından desteklenen projelerin raporlarının en geç 31/03/2022 tarihine (31/03/2022 Saat: 23:59) kadar gönderilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Raporunu yazdığımız firmaların raporlama sürecinde karşılaştıkları sorunları ve harcamalarının kapsam dışı bırakılmaması için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları her hafta sizlerle paylaşacağımızı söylemiştik. Bu haftaki önemli konu;  Mali Raporda sunulan harcama ve gider belgelerinin düzenlenme tarihinin proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olması gerekmektedir. Ancak alınan alet/teçhizat/yazılım ve malzemelerin yurt dışından temin edilmesi durumunda düzenlenen belgeler, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç (3) ay öncesine ait olabilir.  Ayrıca ödemesi yapılmadığı için veya herhangi bir nedenden dolayı ait olduğu dönemde sunulamayan giderler bir sonraki dönemde beyan edilebilir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce [?]
8 Mart 2022

2021 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ BAŞLADI

Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecektir. Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinden tahakkuk edecek vergilerin iki taksitte (birinci taksit Mart, ikinci taksit Temmuz ayı içinde) ödenmesi yapılabilmektedir. Gerçek kişilerin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde beyan edebileceği kazanç türleri aşağıdaki gibidir.  Ticari kazançlar, Zirai kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları, Diğer kazanç ve iratlar.  Yukarıdaki gelir unsurlarında; Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2021 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyanlarını elektronik ortamda yapacak. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) elektronik uygulamalarından “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden vergi dairesine gitmeden düzenleyebilecek. Hazır Beyan Sistemi ile mükelleflerin vergi dairesine giderek mükellefiyet kaydı açtırmalarına [?]
8 Mart 2022

2020 YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE OLUŞAN %5 VERGİ İNDİRİMİNİN MAHSUP VE İADESİNİ UNUTMAYIN! 

Bilindiği üzere 193 sayılı GVK’nın mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), maddede belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebileceği hüküm altında alınmıştır. Söz konusu indirimden yararlanılarak Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde doğan Kalan Vergi İndirimleri ilgili madde gereğince, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek olup bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir denmektedir. Bu kapsamda 2020 yılı için verilen Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde oluşan Kalan Vergi İndirimlerinin 2020 Yıllık Gelir Vergisi (31.03.2021) ve Kurumlar Vergisi (30.04.2021) beyannamesinin verildiği takvim tarihi itibari ile Gelir Vergisine tabi olanlar [?]
8 Mart 2022

TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 2

TÜBİTAK’ta yürürlükte projesi olan ve proje kapsamında yaptıkları harcamalarını sunacak firmaların dönem raporlarını programa göre değişkenlik göstermesi sebebiyle mart ayının sonuna kadar TÜBİTAK’a çevrimiçi ve matbu olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından desteklenen projelerin raporlarının en geç 31/03/2022 tarihine (31/03/2022 Saat: 23:59) kadar gönderilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Raporunu yazdığımız firmaların raporlama sürecinde karşılaştıkları sorunları ve harcamalarının kapsam dışı bırakılmaması için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları her hafta sizlerle paylaşacağımızı söylemiştik. Bu haftaki önemli konu; Proje personelinin maliyetinin beyanında, aynı zaman diliminde kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmekte olan diğer Ar-Ge projeleri ile Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projeleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenen tüm projelerdeki çalışma süreleri toplamı dikkate alınarak, faydalanılan teşvik ve destekleri belirtip ilgili personelin maliyetinden düşürülerek TÜBİTAK’a beyan edilmesi gerektiğidir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
3 Mart 2022

TÜBİTAK MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ!

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu güncellendi! TÜBİTAK’tan desteklenen firmaların projeleri kapsamında yaptıkları harcamalar ve beyanları için dikkate almaları gereken Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nda güncelleme yapılmıştır. Söz konusu güncellemeler 2 başlıkta toplanmaktadır. Genel Kurul Kararında Noter Onay Şartı Kaldırıldı: Daha önce anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve limited şirketlerde müdürlerin projede çalışması durumunda genel kurul kararının alınması ve bu kararın en geç Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu düzenleme tarihine kadar notere onaylatılması gerekirken yapılan değişiklikle genel kurul kararının alınması yeterli olacak olup, ayrıca notere onaylattırılmasına gerek bulunmamaktadır. (Mali Rapor Kılavuzu sf. 8, Md 6.3, Fıkra j) Şirket Sahibi, Ortağı Ya Da Yönetiminde Görev Alan Akademisyenin Projede Yar Almak İçin İzin Alması Gerekecektir: Projede görev alan öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kurması, kurulu bir şirkete ortak olması ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alması ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu izin belgesinin olması gerekir. [?]
1 Mart 2022

MESKEN VE TARIMSAL SULAMA ABONE GRUPLARINA YAPILAN ELEKTRİK TESLİMLERİNDE KDV ORANI %8’E İNDİRİLDİ!

5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılanelektrik teslimlerin de KDV oranı %8’e indirildi. Karar, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
14 Şubat 2022

KUR KORUMALI MEVDUATA DÖNÜŞÜMDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na geçici 14’üncü madde eklenerek; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını TL’ye çevirmelerinden elde edecekleri kur farkı kazançlarını ve vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançları için kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir. Bu istisnanın nasıl uygulanacağına dair detayları düzenleyen tebliğ yürürlüğe girdi. İlgili Tebliğe dair bilinmesi gereken şu şekildedir. Kanun yasalaşmadan dönüşen hesaplar için istisna var. Mükelleflerin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1/1/2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri kapsam dahilindedir.  2021/14 sayılı Tebliğ uyarınca USD-EURO-GBP dışında dönüşüme Kurumlar Vergisi İstisna yoktur. Kurumlar Vergisi Mükellefleri ve Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir vergisi mükellefleri yararlanabilir. 1211 sayılı Kanunun ilgili hükmü kapsamında Türk lirasına dönüşümü yapılamayacak olan alacaklar ve verilen avanslar gibi hesaplarda izlenen yabancı paralar kapsam dışı. Özel Hesap Dönemi olanlar 31/12/2021 tarihi itibarıyla çıkaracakları bilançolarını dikkate almak suretiyle istisna uygulayabilirler. DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI BİRLİKTE ELE ALINMALI; Son Tebliğ ile İstisna hesabında aynı döviz cinsinden [?]
14 Şubat 2022

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖGELERİNDE YENİ DESTEK VE TEŞVİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bilindiği üzere 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara ilişkin bazı ilave destek ve teşvik unsurları tanımlanmıştı. 10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte ilave destek ve teşvik unsurları açıklanmıştır. Destek Personeli Limiti %20’ye Çıkartıldı 7263 sayılı Kanun ile getirilen, toplam personel sayısı on beşe kadar (15 hariç) olan bölge firmaları için ücreti üzerinden destek ve teşviklerden faydalanılabilecek destek personeli sayısının, toplam personel sayısının %10’u yerine maksimum %20’si olarak uygulanmasına ilişkin açıklamalar teknoloji geliştirme bölgeleri yönetmeliğine eklenmiştir. Dışarıda Geçirilen Sürelere İlişkin Düzenlemeler 7263 Sayılı kanun ile birlikte; Yüksek lisans ve doktora yapan personelin dışarıda geçirdiği süre kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanabilmesi için bölgede “en az bir yıl” süreyle çalışma şartı yürürlükten kaldırılmıştı. Bu hüküm şartı Yönetmelik’ten de kaldırılmıştır. [?]
14 Şubat 2022

TEKNOPARKLARDA PERSONEL GELİR VERGİSİ TERKİN HESAPLAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ

Bilindiği üzere Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan personeller için Gelir Vergisi ve Damga Vergisi teşviki uygulanmaktaydı. 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olan bu teşvikler 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Kanun ile birlikte 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştı. Personel Gelir Vergisi Terkini ve Damga Vergisi istisna uygulamasının 31/12/2028 tarihine kadar uygulanabileceğine ilişkin süre uzatımı 10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte 4691 Sayılı TGB Kanunu Yönetmeliğindeki yerini almıştır. Öte yandan, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Asgari Geçim İndirimi uygulamasının yürürlükten kaldırılması ve yerine Asgari Ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi istisnası ile Damga Vergisi istisnası uygulamasının getirilmesi münasebetiyle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde hesaplanan Personel Gelir Vergisi Terkin tutarı ile Personel Damga Vergisi İstisna tutarının tespitine ilişkin hesaplamalarda değişiklik ihtiyacı doğmuştu. 10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte, 4691 Sayılı TGB [?]
11 Şubat 2022

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ FİRMALARI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEK

3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Kanun ile birlikte Teknoparklarda faaliyet gösteren ve TGB Kurumlar Vergisi Kazanç istisnası uygulayan mükelleflere hesapladıkları KV Kazanç İstisna Tutarı üzerinden %2 yatırım yapma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu uygulamaya ilişkin detaylar 10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Uygulamaya ilişkin detaylar, 4691 Sayılı TGB Kanunu Yönetmeliğine Madde 35/C “Girişim Sermayesi Uygulamaları” başlığı ile eklenerek açıklanmıştır. Bu kapsamda uygulama detayları aşağıda özetlenmiştir; 1/1/2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulama kapsamında olacak. Beyannamede beyan edilen KV kazanç istisnası tutarının %2’si, takip eden mali dönem içerisinde bilançoda pasifte geçici bir hesaba aktarılacak. Aktarılan bu tutar yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlı olacak. Pasifte geçici hesaba aktarılan bu tutar, geçici hesabın oluştuğu yılın [?]
11 Şubat 2022

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KURUMLAR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI 31/12/2028 TARİHİNE KADAR UYGULANABİLECEK

10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidilmiş olmakla birlikte, bazı ilavelerde gerçekleştirilmiştir. Değiştirilen hususlar ile yeni eklenen konuları yayımlayacağımız bültenler ile birlikte sizlere iletmiş olacağız. Yönetmeliğin Muafiyet, İndirim ve İstisnalar Başlığı, “Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Desteklenecek Programlar, Doktora Öğrenci Desteği, Girişim Sermayesi Uygulamaları, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi” şeklinde değiştirilmiş olup; TGB Kurumlar Vergisi Kazanç İstisnası uygulamasının 5 yıl süre ile uzatıldığına ilişkin madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. “Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır…” “Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır…”  Böylece 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Kanun ile birlikte 31/12/2028 tarihine uzatılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kurumlar Vergisi Kazanç İstisnası, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme [?]
10 Şubat 2022

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İÇİN BEYANNAME VERME SÜRESİ 21 ŞUBAT 2022

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6.173.000 TL üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. İlgili vergi için beyanname taşınmazın değerinin 6.173.000 TL’yi aştığı yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir. Buna göre 2021 yılında 6.173.000 TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmaz için 21 Şubat 2022 tarihine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir. Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerin ödemesi gerekmektedir. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. 2022 yılında uygulanacak değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazın alt ve üst sınırları (matrahı) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3) 12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, [?]
4 Şubat 2022

AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE ÇALIŞAN PERSONELLERE TANINAN UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

25.12.2021 tarihinde Resmî Gazetede yer alan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. ve 28. Maddesi ile birlikte, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personellerin 7263 Sayılı Kanun ile tanımlanan uzaktan çalışma sürelerinin uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuş olup, söz konusu değişikliği önceki bültenlerimiz ile birlikte sizlerin bilgisine sunmuştuk.                                                                                                             Gelinen aşamada edindiğimiz bilgiler doğrultusunda; uzaktan çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir tebliğ hazırlığının olduğu bilinmekte olup, yakın bir sürede yayımlanması beklenmektedir. Söz konusu tebliğ ile birlikte; toplam çalışma sürelerinin %50’sini geçmeyecek şekilde ve Ar-Ge/Tasarım Merkezleri yada Teknokent Bölge içerisinde geçirilen sürelere bağlı olarak uzaktan çalışma sürelerinin hesaplanabileceğinin açıklanması beklenmektedir. Başka bir ifadeyle Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknokent Bölgesine hiç personel getirmeyen firmaların %50 uzaktan çalışma uygulamasından faydalanamayacağı ve firmaların sadece Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknokent Bölge içinde geçirdikleri sürelere bağlı olarak hesaplanacak süre kadar uzaktan çalışma süresi hakkını kullanabileceğinin hüküm altına alınması beklenmektedir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi [?]
1 Şubat 2022

TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na geçici 14’üncü madde eklenerek; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını TL’ye çevirmelerinden elde edecekleri kur farkı kazançlarını ve vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançları için kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir. Bu istisnanın nasıl uygulanacağına dair detayları düzenleyecek olan tebliğ taslağı yayımlandı. Kanunda mükelleflere en az üç ay vade seçeneği sunulmaktadır. Türk lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de, kurumlar vergisi mükellefleri için en az 6 ay vade üzerine belirtilmiştir. Bankaların pratik uygulaması da bu yöndedir. İstisna hükümleri, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları içinde uygulanacaktır. Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda; bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. Kur korumalı mevduat hesabına geçen, kanunda tanımlanan mükellefler, kur dengesizliğinin yoğun [?]
25 Ocak 2022

E-FATURA VE E-ARŞİV UYGULAMALARINA GEÇİŞ HADLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

22 Ocak 2022 tarihinde resmi gazetede yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No:535) ile yapılan değişiklikler aşağıdadır; “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu”  ve  IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” Brüt satış hasılatı  2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL, 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-fatura uygulamasına geçmek zorundandır. Brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar e-fatura uygulamasına geçmek [?]
23 Ocak 2022

DİĞER YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR KV İSTİSNASI KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ!

Bilindiği üzere kurumların aşağıda ki kazançlarına, 5520 Sayılı KV Kanununun 5. Maddesinin 1/a bedine göre  Kurumlar Vergisi istisnası uygulanmaktaydı. 1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, 2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları. 22 Ocak 2022 tarihli  ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı kanun ile birlikte, 5520 Sayılı KV Kanununun 5. Maddesinin 1/a beninde ilave edilen fıkra ile birlikte “Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları” da  Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar istisnaya konu edilemeyecektir. Öte yandan, Diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan [?]
23 Ocak 2022

ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARIN KURUMLAR VERGİSİ ORANI 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANACAK!

22 Ocak 2022 tarihli  ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı kanun ile birlikte, 5520 Sayılı KV Kanununun 32.Maddesine ilave edilen fıkralar ile birlikte Sanayi Sicil Belgesine haiz Üretim yapan firmalar ile ihracat yapan firmalar için uygulanacak Kurumlar Vergisi oranında 1 puan indirime gidilmiştir. Böylece üretici ve ihracatçı firmalar için 01.01.2022 tarihi itibariyle Kurumlar Vergisi oranı 1 Puan indirimli uygulanacaktır. Uygulamaya ilişkin önemli başlıklar aşağıdaki gibidir; Sanayi Sicil Belgesine haiz ve fiilen üretim yapan firmaların münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettiği kazançların Kurumlar Vergisi oranı 1 Puan indirimli uygulanabilecektir. Diğer faaliyetleri normal KV oranına tabi olacaktır. İhracat yapan firmaların münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettiği kazançların Kurumlar Vergisi oranı 1 Puan indirimli uygulanabilecektir. Diğer faaliyetleri normal KV oranına tabi olacaktır. Sanayi Sicil Belgesine haiz ve fiilen üretim yapan firmaların münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettiği kazançların Kurumlar Vergisi oranı 1 Puan indirimli uygulanacağı için,  bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca indirim uygulanmaz. İndirimli [?]
20 Ocak 2022

KAR PAYI AVANSI DAĞITIMINDA SÜRE DÜZENLEMESİ

18/01/2022 tarihli ve 31723 sayılı 1.Mükrerrer Resmi Gazetesinde 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayınlanmıştır.    Yapılan değişiklik ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren  2 ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kar payı avansı dağıtabilecek. İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
19 Ocak 2022

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER

18/01/2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 40 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Söz konusu yapılan ekleme ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Başlığında Yapılan Değişiklikler 40.Seri No.lu tebliğ ile birlikte istisna kapsamına ‘Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler’ ilave edilmiştir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ifadesi Savunma Sanayii Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca ilgili maddenin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25/12/2021 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir. Bu kapsamdaki istisna uygulaması Tebliğin (II/B-7.2.), istisnaya ilişkin bildirim zorunluluğu Tebliğin (II/B-7.3.), istisna işlemin beyanı Tebliğin (II/B-7.4.), bu kapsamdaki işlemlere ilişkin [?]
14 Ocak 2022

DÖVİZ VE ALTINDAN TL MEVDUATA DÖNÜŞÜMDE KUR FARKI KAZANÇLARINA KURUMLAR VERGİSİ İSTİNASI

Geçtiğimiz son birkaç ay içerisinde, Döviz kurlarında meydana gelen aşırı yükselmeleri engellemek adına Hazine ve Maliye bakanlığı; bazı müdahaleler, önlemler ve istisnalar ile TL’nin kullanılmasının özendirilmesi ve TL’ ye dönüşüm ile finansal istikrarın desteklenmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı; Tüzel kişilikler nezdinde bazı düzenlemeler planlamakta olup, konuya ilişkin tasarı 13.01.2022’de meclise sunulmuştur. Meclise sunulan tasarıda; Kurumlar vergisi mükellefleri için, 31.12.2021 Tarihi Milad kabul edilmiş, bu tarih öncesinde kayıtlarda yer alıp, 2022 ye sarkan Döviz ve Altın hesaplarının TL’ ye dönüştürülmesi için istisna öngörülmüştür. Bu doğrultuda; Kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve Altın cinsi hesaplarını 2021 yılı 4.ncü dönem Geçici vergi beyannamesinin verilme süresine kadar, en az 3 ay vadeli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemeleri çerçevesinde banka hesaplarında Türk lirasına dönüştürmeleri şartıyla, bu hesaplar ilişkin 2021 yılı son çeyreğinde elde edilecek kur farkı gelirleri kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Yukarıdaki kapsamda dönüştürülen hesapların 2022 yılına tekabül [?]
13 Ocak 2022

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Bu tebliğ ile, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası: İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için; Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya [?]
4 Ocak 2022

İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI

T.C. Merkez bankası tarafından 03.01.2022 tarihinde yayımlanan “İhracat Genelgesinin” Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” ile birlikte daha önce yayımlanan 16.01.2020 tarihli “İhracat Genelgesi” kapsamında getirilen İhracat Bedeli Dövizin Merkez Bankasına satılması zorunluluğu  ile ilgili yeni düzenlemeler belirlenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden ihracat yapan firmaların, ihracat bedellerinin %25’ini Türk Lirasına çevirme zorunluluğu yeniden getirilmiştir. Öte yandan 16.01.2020 tarihli İhracat Genelgesi ile birlikte aşağıda ki ihracat işlemleri bu uygulamadan istisna edilmiştir. Hizmet İhracatı Transit Ticaret Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, Türkiye’de ikamet  etmeyenlere KDV Hesaplanarak yapılan satışlar, Mikro ihracatlar, Serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 USD veya karşılığı döviz yada TL geçmeyen  tutardaki ihracatlar Yeni düzenleme ile ilgili uygulama detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İhracat Genelgesine göre İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine(DAB) bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İBKB veya DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden [?]
3 Ocak 2022

VARLIK BARIŞI 30.06.2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

31.12.2021 tarih ve 31706 (6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında getirilen varlık barışı uygulamasının süresi 30.06.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı. Varlık barışı ile birlikte gerek yurtiçi gerek yurtdışı varlıkları herhangi bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmadan kayıt altına alabilirsiniz. Varlık Barışı kapsamına giren varlıklar; Gerçek ve tüzel kişilerin Yurtiçi ve Yurtdışında bulunan; Para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve yurtiçinde bulunan taşınmazları kapsama giren varlıklar olarak belirlenmiştir. Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (taşınmazlar) 30.06.2022 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara (Para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları) dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür. Yurt dışında bulunan varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) 30.06.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) idarenin paylaşmış olduğu Ek-1 Formu ile Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi [?]
3 Ocak 2022

ALTIN CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA FONU HESAPLARINDA STOPAJ ORANLARINA DAİR DÜZENLEME YAPILDI!

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (CB Karar Sayısı: 5046)” yayımlandı. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir. Yeni tevkifat oranı 28/12/2021 tarihi itibariyle mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanabilecek olup, 31.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
3 Ocak 2022

MERKEZ BANKASI TARAFINDAN UYGULANACAK REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ!

2 Ocak 2022 tarihli 31707 nolu Resmi Gazete yayımlanan karar ile birlikte ; Merkez Bankasınca Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak olan reeskont  işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15,75 olarak belirlenmiştir. T.C. Merkez Bankasının 02/01/2022 tarihli ve Z-TCMB.70476003-365.01-3 sayılı yazısına istinaden “Belirlenen bu oranlar 31/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
3 Ocak 2022

BAZI KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK SÜRELERİ UZATILDI!

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047) yayımlandı.Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde 31/12/2021 tarihine kadar uygulanması öngörülen KDV oran indirimi 31/12/2022 tarihine kadar, KDV Kanununun geçici 37’nci maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin 31/12/2021 tarihinde sonra erecek uygulamanın süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
28 Aralık 2021

KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN FAİZ VE KÂR PAYLARINDA STOPAJ ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ

25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından elde edilen faizlerden yapılması gereken tevkifatın oranı %0 (sıfır) olarak belirlendi. Aynı şekilde kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından elde edilen kâr payları da %0 (sıfır) oranında tevkifata tabi olacaktır. Bu Karar, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu [?]
26 Aralık 2021

AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TGB FİRMALARINDA 7263 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ “UZAKTAN ÇALIŞMA” UYGULAMASI GÜNCELLENDİ!

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile TGB Firmaları için 7263 sayılı Kanun Kapsamında getirilen Dışarıda Süre Geçirme hakkının uygulaması ile ilgili pratikte bazı tereddütler mevcuttu. 25.12.2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yer alan 7346 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. Ve 28.Maddesi ” ile birlikte 7263 Sayılı Kanun kapsamındaki “Uzaktan Çalışma” uygulamasına ilişkin tereddütler giderilmiştir. Resmi Gazetede  yayımlanan 7346 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. Ve 28.Maddesi ” ile birlikte, 7263 Sayılı kanun Kapsamındaki “Uzaktan Çalışma” uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılacağı anlaşılmıştır; Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile Teknopark firmalarında çalışan personeller toplam çalışma süresinin %50’sini doğrudan uzaktan çalışabilecek. Bu %50 Uzaktan Çalışmanın uygulanabilmesi için ilgili personelin bölgeye gelme zorunluluğu olmayacaktır. Ör; 50 Personeli bulunan bir ar-ge merkezinde aylık çalışma saati 180 saat olduğu düşünüldüğünde 4.500 Saat ( 50*180*%50) uzaktan çalışma direkt olarak teşviklere konu edilebilecektir. Kalan %50’nin teşvike konu edilebilmesi için bölgede süre geçirmek gerekecektir. Uzaktan Çalışma saatleri her bir personel için ayrı [?]
23 Aralık 2021

FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA TEVKİFAT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ!

2569 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklikle, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopaj oranı %10’dan %15’e çıkarılmıştı. 22.12.2021 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte ilgili oranlar %0 olarak belirlenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır. Her türlü soru ve [?]
23 Aralık 2021

KAR PAYLARINDAKİ TEVKİFAT ORANI %10 DÜŞÜRÜLDÜ!

21/12/2021 tarihli ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında yapılan değişikler; 3 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 12/01/2009 tarihli 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Ve 30. Maddelerinde yer alan kar paylarına (karın sermayeye eklenmesi kar payı sayılmaz) uygulanan %15 tevkifat oranı %10 ‘a düşürülmüştür. İlgili kanunlar kapsamında; 12/01/2009 tarihli 2009/14592 saylı kararda düzenlenen, Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından yapılacak %15 oranındaki tevkifat tutarı %10 olarak değiştirilmiştir. Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından yapılacak %15 oranındaki tevkifat tutarı %10 olarak değiştirilmiştir. 12/01/2009 tarihli 2009/14594 sayılı kararda düzenlenen, Vergiden [?]
22 Aralık 2021

YENİDEN DEĞERLEME ORANI ÜZERİNDEN ARTIRILAN VERGİLER İÇİN YAYINLANAN BAZI TEBLİĞLER HAKKINDA!

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği , 66 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ve 80 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile 2021 yeniden değerleme oranı olan %36,20  üzerinden yapılan ve 2022 yılında uygulanacak hadler yeniden belirlenmiştir.   Söz konusu Tebliğler ile yapılan yukarıdaki düzenlemeler, 01 Ocak 2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Söz konusu , Özel İletişim Vergisi Kanunu Genel Tebliği değişikliğine ulaşmak için tıklayınız>> Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği değişikliğine ulaşmak için tıklayınız>> Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği değişikliğine ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
22 Aralık 2021

VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA 2022 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ!

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirleyen 534 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 21.12. 2021 tairhli resmi gazetede yayımlanmıştır Söz konusu tebliğde ; Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” İfadelerine yer verilmiştir. Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 2021 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması belirlenen ve 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler için tıklayınız. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. [?]
22 Aralık 2021

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2022 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ!

Gelir Vergisi kanununda yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan ve 2022 yılı için uygulanacak maktu had ve tutarlar 317 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında yeniden belirlenmiş olup, özet bilgiler aşağıdaki bilgilerinize sunulmuştur. 1.YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLAR Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5‘ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür. Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanunu’nun maddelerinde yer alıp, 2021 yılında uygulanan had ve tutarların 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2021 takvim yılında uygulanacak olan [?]
21 Aralık 2021

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler!

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 38 ve 39 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler ile birlikte KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 38 Seri No.lu Tebliğle KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan yukarıdaki düzenlemeler, 21 Aralık 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler özetle aşağıda bilgilerinize sunulmuştur; 1- Avukatlar tarafından verilen hizmetlerde tevkifat uygulaması ( 38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ) 38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile birlikte KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I-C/2.1.3.2.2.2.) bölümünde yer alan etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalarda, avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin “prensip olarak tevkifat kapsamına girmediği” ifadesi, “bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. 2- Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği istisnası ( 38 Seri [?]
21 Aralık 2021

ENGELLİ OTOMOBİL ALIMLARINDA ÖTV İSTİSNASINA İLİŞKİN ÜST LİMİTİ DEĞİŞTİRİLDİ!

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  (II) Sayılı ÖTV Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ ile birlikte, engellilerin ÖTV’siz binek otomobili alımında ve ithalinde uygulanan üst limitin 450.500 lira olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Limit değişikliğine ilişkin tebliğe ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
16 Aralık 2021

7326 SAYILI MATRAH ARTIRIMI VE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YAPILANDIRMADA TAHAKKUK EDEN VERGİLERİNİ YASAL SÜRESİNDE ÖDEYEMEYENLER İÇİN FIRSAT!

Bilindiği üzere, 11/05/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı ve 03/06/2021 Tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunlar” sırasıyla 18/05/2018 Tarihli 30425 Sayılı ve 09/06/2021 Tarihli 31506 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunların 5 inci maddelerinde “Matrah ve Vergi Artırımı” ile 6’ncı maddelerinde ise “İşletme Kayıtları ile Kasa Mevcutları ve Ortaklardan Alacaklar hesabı kayıtlarını düzeltilmesi” düzenlenerek bu kapsamlarda mükelleflerin yapılandırmadan faydalanmaları amaçlanmıştır. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında, 13/12/2021 Tarihinde 2021/01 Seri no’lu  Tahsilat İç Genelgesi yayınlanmış olup; yayınlanan genelge ile, yukarıda bahsi geçen 7143 ve 7326 Sayılı kanunların ilgili maddeler kapsamında yapılandırmaya giren mükelleflerden, bu işlemlerden dolayı tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü sebebiyle kanunda belirtilen süre ve şekillerde ödeyemeyenlerin; bu borçlarını, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesi kapsamında Tecil ederek Taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 Taksitte) uygun görülmüştür. [?]
13 Aralık 2021

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİNİN İADELERİ İLE İLGİLİ 316 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI!

10 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 316 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile birlikte, Tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif yoluyla tahsil edilen gelir verilerinin dava safhasında olma yada olmama durumların göre  iade süreçlerini açıklamaktadır. İlgili tebliğin hükümleri aşağıdadır; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici 92. Madde Eklenmiştir; “GEÇİCİ MADDE 92 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren aynı Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmüne göre hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmaz, idarece de açılmış davalar sürdürülmez, faiz, yargılama giderleri [?]
9 Aralık 2021

VARLIK BARIŞI İÇİN SON TARİH 31.12.2021!

7256 Sayılı kanun ile birlikte 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren Varlık Barışı uygulaması, 30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Varlık barışı kapsamında aşağıda ki varlıklar tasarrufta bulunulabilir. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 31/12/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, [?]
8 Aralık 2021

KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

Bilindiği üzere; 7104 Sayılı Kanunla, 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;  “Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” şeklinde değişiklik yapılmıştı. Böylelikle; Kanun’un 32’nci maddesine istinaden yapılacak KDV iade taleplerine yeni bir zamanaşımı süresi getirilerek, istisnai işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade işlemlerinin yapılabileceği aksi halde bu süre içerisinde talep edilmemesi halinde iade talep edilemeyeceği yönünde, iade talep süresini kısıtlayıcı önemli bir düzenleme yapılmış oldu. Yapılan bu düzenlemenin hangi yılları kapsadığı ve diğer iade hakkı doğuran işlemler için de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda oluşan tereddütler, 15.02.2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile giderilmiş oldu. Yapılan düzenlemeye göre; 2019 ve sonraki yıllara ilişkin iade hakkı [?]
8 Aralık 2021

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEMEK İÇİN SON GÜN 31.12.2021

9.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmiştir. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutanların aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar aşağıdaki şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmesi imkanı getirilmiştir. Bu mevzuatla uygulanan yeniden değerleme sonucu oluşacak olan değer artışı ile mükellefler aktif ve öz kaynaklarını arttırma imkanına sahip olacaktır. Yine arazi ve arsalar dışında kalan Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Net bilanço aktif değeri arttığı için daha çok amortisman gideri ayırabilecektir. Düzenlemeye dair detaylar şu şekildedir. Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı taşınmazları, kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar. Aşağıda sıralanan mükellefler 213 sayılı Kanunun geçici 31 [?]
7 Aralık 2021

MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVK SGK BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN EKLER BÖLÜMÜNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.12.2021 tarihinde yapılan duyuru ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Ekler” kulakçığında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim/Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Ruhsat No” sütunu ile “İstisna Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” alanına “Serbest Bölge ve Ruhsat No” sütunu, “4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Proje Kodu” ile “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” alanına “İşyerinin Bulunduğu Bölge ve “Proje Kodu” sütunu, “Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Proje No” sütunu, “Kültür Yatırım ve Girişimlerine İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Mükellef Bilgileri” alanına “Terkin Edilecek Tutar Toplamı” sütunu, “GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” tablosuna “Terkin Edilecek Tutar Toplamı” sütunu eklenmiştir. Yapılan değişiklikler sonrasında [?]
30 Kasım 2021

2021 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %36,20 OLARAK BELİRLENDİ!

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oran her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmektedir. Bu hüküm uyarınca 27.11.2021 tarih ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu 533 Sıra Numaralı Genel Tebliği ile 2021 Yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2021 Yılı 4. Kurum Geçici Vergi döneminde uygulanacaktır. Söz konusu tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
29 Kasım 2021

BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI YÜZDE 8’E İNDİRİLDİ

16.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4862 Sayılı  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Avukatlık Hizmetlerinin KDV oranında indirim yapıldı. Karara göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinin KDV oranı  %18’den % 8 oranına indirilmektedir. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası (II) Sayılı Liste (II) Sayılı Liste B) DİĞER MAL VE HİZMETLER B) DİĞER MAL VE HİZMETLER 32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri, 32- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri [?]
18 Kasım 2021

DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE KİMLİK TESPİTİ ZORUNLULUĞUNDA ALT LİMİT 100 DOLAR OLARAK BELİRLENDİ!

18.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan,  32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64) uyarınca aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Döviz alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunluluğu için 100 DOLAR ALT LİMİT  belirlendi. Eski hali: Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır. Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik Numaraları/Pasaport Numaraları vezne görevlileri tarafından kişinin fotoğrafının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Pasaport üzerinden, Vergi Kimlik Numarası ise bunlara ek olarak kişinin söz konusu şirket adına işlem yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeler üzerinden kontrol edilerek kayıt altına alınır. Söz konusu bilgiler, ilgisine göre düzenlenen belgeler üzerine kayıt edilir.” Yeni Hali: Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır. Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik Numaraları/Pasaport [?]
3 Kasım 2021

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER İÇİN UYGULANACAK ASGARİ %15 KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ KARARI

İtalya’nın Roma şehrinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi kapsamında görüşmeler 31.10.2021 tarihinde tamamlanmış olup; kararlar içerisinde çok uluslu şirketler için alınan küresel vergi kararı da sonuca bağlanmıştır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023’ten itibaren en az %15 oranında vergilendirilmesine yönelik geçmişte birçok görüşmelerde bulunmuş, 08.10.2021 tarihinde uluslararası vergi reformu kapsamında bu uygulamanın 136 ülke tarafından kabul edilerek 2023’ten itibaren en az %15 oranında vergilendirilmesine yönelik anlaşmaya varıldığını duyurmuştur. Ayrıca OECD küresel vergi oranı kapsamındaki açıklamalarında, küresel satışları 20 milyar euronun ve karlılığı %10’un üzerinde olan çok uluslu şirketlerin yeni kurallar kapsamında olacağı belirtilmiş, %15 olarak belirlenmiş küresel asgari kurumlar vergisi oranının ise geliri 750 milyon euronun üzerinde olan şirketler için geçerli olacağı ve yıllık yaklaşık 150 milyar dolar ek küresel vergi gelirinin elde edileceğinin tahmin edildiği ifade edilmişti. 31.10.2021 tarihinde Roma’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi kapsamında alınan kararlar ile OECD tarafından anlaşmaya varılan küresel vergi oranı da karara bağlanmıştır. Bu doğrultuda çok uluslu [?]
27 Ekim 2021

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

Bülten Seri No: 6/6 Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren 26 EKİM 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun düzenlemesine ilişkin oluşturduğumuz bülten serimize devam ediyoruz. YILLIK GELİR VERGİSİ ÜZERİNDEN TAHAKKUK ETTİRİLEN GELİR VERGİSİ BİRER AY ÖTELENEREK MART VE TEMMUZ AYLARINDA İKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR. GİDER PUSULASI YERİNE GEÇEBİLECEK BELGELERE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR. Öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı v.b.) gider pusulası yerine kabul edilecektir. YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT SÜRECİ KISALTILIYOR. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yapılan tebligatlara ilişkin sürecin kısaltılması için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan tebligatlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Defterdarlıklar tarafından doğruda yurt dışı temsilciliklerimize gönderilmesi düzenlenmiştir. SÜPHELİ ALACAKLAR İÇİN KANUNDA GEÇEN “DAVA VE İCRA TAKİBİNE DEĞMEYECEK DERECEDE KÜÇÜK ALACAKLAR” İFADESİ İÇİN AZAMİ TUTAR BELİRLENEREK 3.000 TL İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR. Tahsil edilemeyen, dava etmeye bile değmeyecek alacaklar için karşılık ayrılan tutarlar için net bir tanımlama getirildi. Buna göre 3.000 TL’ye [?]
27 Ekim 2021

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ ÖNEMLİ VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NELER VAR?

Bülten Seri No: 5/6 Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren 26 EKİM 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun düzenlemesine ilişkin oluşturduğumuz bülten serimize devam ediyoruz. DİLEYEN MÜKELLEFLER AMORTİSMAN AYIRMADA GÜN ESASINA GEÇEBİLECEK VE AMORTİSMAN ORANINI SERBESTÇE BELİRLEYEBİLECEK Mükellefler, İşletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (binek otomobiller hariç) için kullanıma hazır olduğu tarihte ve aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırmaya başlayabilirler. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömürden kısa olmamak ve bu sürenin iki katını aşmamak ve maksimum 50 yılı geçmemek üzere her yıl aynı nispet olmak üzere amortisman oranını belirleyebileceklerdir. GEÇİCİ VERGİDE 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI KALDIRILIYOR. Yılda 4 kere geçici beyanname verme süresi vardı. En son beyanname bir sonraki yılın 17 Şubat’ın da verilmek zorundaydı. Yeni düzenleme ile geçici beyanname sayısını 3’e düşürülmüştür. En son üçüncü dönem için Kasım ayında geçici beyannamesi verilecek. Bu uygulama 2022 yılı kazançları için uygulanacaktır. 2021 [?]
27 Ekim 2021

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ TEŞVİK İNDİRİM UYGULAMALARINDA NELER VAR?

Bülten Seri No: 4/6 Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren 26 EKİM 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun düzenlemesine ilişkin oluşturduğumuz bülten serimize devam ediyoruz. YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK SERMAYEYE YÜKSEK FAİZ İNDİRİMİ SAĞLANIYOR Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, özkaynakla finansmanın teşvik edilmesi ve ülkemize yabancı sermaye/yurt dışından kaynak girişinin artırılması amacıyla, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için nakdi sermaye oranı yüzde 75 olarak yeniden belirlendi. Bu oran mevcut durumda yüzde 50 olarak uygulanıyordu. YATIRIM TEŞVİK İÇİN MAHSUP DÜZENLEMESİ. YATIRIMA KATKI TUTARLARININ YÜZDE 10’U KDV, ÖTV HARİÇ DİĞER VERGİ BORÇLARINA MAHSUP EDİLEBİLECEK Mevcut durumda, hak kazılan yatırıma katkı tutarları, gerek yatırımdan gerekse yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlere indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabiliyor. Yapılan düzenlemeyle, 1/1/2022 Yılından İtibaren Yapılacak Yatırımların yatırıma katkı tutarının yüzde 10’unun kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep [?]
27 Ekim 2021

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE AR-GE / TASARIM MERKEZİ VE TEKNOPARKLARA ÖZEL NELER VAR?

Bülten Seri No: 3/6 İMALATÇI, AR-GE MERKEZİ VE TGB FİRMALARI İÇİN HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN UYGULAMASINA DEVAM Daha önce 2019 yılı sonuna kadar uygulanabilen hızlandırılmış amortisman uygulaması tekrar getirilmiştir. Buna göre, Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2023 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanmasına karar verilmiştir. AR-GE/TASARIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORUNU ZAMANINDA İBRAZ ETMEMEK ARTIK İNDİRİM İPTALİ ANLAMINA GELMEYECEK Hali hazırda vergi kanunlarında yer alan muafiyet, [?]
27 Ekim 2021

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

Bülten Seri no:2/6 Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren 26 EKİM 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun düzenlemesine ilişkin oluşturduğumuz bülten serimize devam ediyoruz. SOSYAL İÇERİK ÜRETECİSİ, İNTERNET ÜZERİNDEN PARA KAZANANLARA VE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA ÜRETENLERE VERGİ DE KOLAYLIK Kazançları toplamı Gelir Vergisi Kanunun 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 Yılı için 650.000 TL) aşmayan, İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerik paylaşanlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden kazanç elde edenlerin, elde ettikleri kazançların yatırılacağı bir banka hesabı açılması şartıyla, bu hesaba yatan bedel üzerinden %15 vergi ilgili banka tarafından devlete ödenmesine dair bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre ilgili kişiler için Gelir Vergisi yükü %15 ile sınırlı kalmış olacaktır. Ayrıca bir vergi ve beyanname vermelerine gerek yoktur. Bu düzenleme 01.01.2022 yılında elde edilen kazançlar için geçerli [?]
26 Ekim 2021

7338 Sayılı Kanun Torba Yasa’da NELER VAR?

KÜÇÜK ESNAFA VE ÇİFTÇİYE VERGİ KOLAYLIĞI 26 EKİM 2021 tarihinde Resmi Gazete ’de Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlardaki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Birçok vergi düzenlemesinde değişiklik öngören bu düzenlemelerle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amaçlandığı ifade edilmiştir. Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren bu Torba Yasa Teklifinde neler var beraber bakalım. KÜÇÜK ESNAFA VERGİ İSTİSNASI 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna eklenen düzenleme ile ticari kazancı basit usule göre vergilendirilenler 2021 Yılı dahil artık yıllık gelir vergisi beyannamesi ve vergi vermeyecekler. Kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan kişilerden basit usule tabi olanların özel şartları aşağıdaki gibidir. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 1.1.2021 tarihinden itibaren 150.000 TL veya yıllık satışları tutarının 1.1.2021 tarihinden itibaren 240.000 TL aşmaması, 2. 1 numaralı [?]
20 Ekim 2021

Defter Beyan Sistemi ve Elektronik Beyanname Sisteminde Bazı Değişiklikler Getiren 532 Sıra Nolu VUK Tebliği Yayınlandı!

532 Seri Nolu VUK tebliği ile değiştirilen hükümler aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmuştur. Defter-Beyan Sistemi`nin tanımında değişiklik; Yeni Haliyle Defter-Beyan Sistemi (Sistem): Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulmasına, saklanmasına ve ibrazına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda Başkanlığın elektronik beyan ve bildirim sistemleri aracılığıyla verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemi ifade eder. Aynı tebliğe yeni eklenen bentler; ğ) Elektronik Beyanname Sistemi (e-Beyanname Uygulaması): Vergi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili diğer genel tebliğlerle belirlenen usul ve esaslar kapsamındaki yazılım, program veya uygulamaların tamamını, h) Sisteme kayıt yapılması: Serbest meslek erbabı, işletme hesabı [?]
18 Ekim 2021

AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FAALİYETLERİNİN DIŞARIDAN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN DIŞARIDA SÜRE GEÇİRME HAKKI 31.12.2022 TARİHİNE KADAR %50 OLARAK UYGULANACAK!

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  yürütülen faaliyetlerin bölge dışından yürütülebilmesi amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7263 Sayılı Kanun ile getirilen %20 Dışarıda Geçirilen Süre hakkı 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2022’e kadar %50 olarak uygulanacaktır.  %50 Dışarıda Geçirilen Süre, Gelir Vergisi Stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma süreleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.  İlgili karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
11 Ekim 2021

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERIN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Konunun Özeti: 6 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 315 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İzah eden  252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklikler yapılmıştır. Kesilen Vergilerin Diğer Vergi Borçlarından Nakden ya da Mahsuben İadeleri konusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. A. Mahsuben İade: Mahsuben İade konusunda mahsup yoluyla iade talebinin 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “iade talep dilekçesi 1A” ile yapılması gerektiği hususu belirtilmiştir. B. Nakden İade: İade” başlıklı bölümünde de değişiklik yapılmış, ayrıca bu bölümde yer alan tutarsal sınırlar da artırılmıştır. Buna göre, 50.000 TL altındaki iade taleplerinde, 325 Seri no Tebliğ ile;Nakden iade taleplerinin, 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “iade talep dilekçesi (1A)” ile yapılması koşulu getirilmiştir. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 lirayı geçmemesi ( daha önce 10.000 TL idi) halinde iade talebinin, iade talep dilekçesi ile birlikte [?]
4 Ekim 2021

BAZI STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 31/12/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR!

1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)” yayımlandı. Bu Karar ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında düşürülen ve aşağıda detayına yer verilen bazı stopaj oranlarının uygulama süresi 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Diğer taraftan, en son 30/9/2021 tarihine uzatılan gayrimenkul kiralamalarında uygulanan indirimli stopaj oranı süresi ve bazı teslim ve hizmetlere uygulanan indirimli KDV oranları süresi uzatılmamıştır. 1) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. Bu Kararın 1 inci ve 2 nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 30/9/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine uzatılmıştır. A) Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları 31/12/2021 tarihine kadar [?]
4 Ekim 2021

YENİ TORBA YASA’DA NELER VAR?

1 Ekim 2021 tarihinde TBMM’ne sunulan 64 Maddelik Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde birçok radikal sayılabilecek düzenlemeler göze çarpıyor. Bu düzenlemelerle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amaçlandığı ifade edilmiştir. Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren bu Torba Yasa Teklifinde neler var beraber bakalım. DİLEYEN MÜKELLEFLER AMORTİSMAN AYIRMADA GÜN ESASINA GEÇEBİLECEK VE AMORTİSMAN ORANINI SERBESTÇE BELİRLEYEBİLECEK Mükellefler, İşletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (binek otomobiller hariç) için kullanıma hazır olduğu tarihte ve aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırmaya başlayabilirler.Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömürden kısa olmamak ve bu sürenin iki katını aşmamak ve maksimum 50 yılı geçmemek üzere her yıl aynı nispet olmak üzere amortisman oranını belirleyebileceklerdir. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI MART AYINDAN ŞUBAT AYINA ALINDI VE GELİR ÜZERİNDEN [?]
4 Ekim 2021

İKİNCİ EL CEP TELEFONLARINDA KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ!

30 Eylül 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte; En az bir yıl kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla, Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından; Yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerindeki KDV oranı %1′ e indirilmiştir. Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılara yenilenmiş cep telefonu teslimleri için yüklendikleri KDV’ler iade edilmeyecektir. Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Eylül 2021

YAPILANDIRMA, MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ FIRSATINI KAÇIRMAYIN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL 2021.

Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu yasa ile aşağıdaki üç ana başlıkta vergi barışı kapsamında imkanlar getirilmiştir. Alacakların Yapılandırılması Matrah ve Vergi Artırımı İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Bu imkanlardan faydalanmak için daha önce 31 Ağustos 2021 olarak belirlenen son tarih uzatılarak 30 EYLÜL 2021 tarihi olarak güncellenmiştir.  Kanundaki imkanlardan yararlanmak için güncellenen son tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. 1. ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI Alacakların Yapılandırılması konusunda Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi, Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Trafik para cezaları ve diğer [?]
7 Eylül 2021

İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi!

4 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda stopaj oranı %0’a indirildi. İlgili karar hükmü 4 Eylül 2021 tarihi itibariyle yürürlüğü girmiştir. Söz konusu karar ile birlikte Gerçek Kişilerin iktisap tarihinden bağımsız olarak iki yıldan fazla süreyle elde tuttuğu girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda uygulanan stopaj oranı (-geçici madde hükmünden bağımsız olarak-) %0 olarak uygulanacaktır. Karar ile birlikte 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67inci maddesinde yer alan hükümlerdeki değişiklik aşağıda ki tabloda özetlenmiştir;   ESKİ YENİ (a)Bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik: a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; paylara[1] ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri[2], Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları[3] dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun [?]
3 Eylül 2021

Akaryakıt ve LPG Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!

02.09.21 tarih 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile birlikte; 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak bazı akaryakıt ve LPG teslimleri sırasında, faturanın düzenlenmesi zorunluluğu getiriliyor, 1-) Akaryakıt Veya LPG Teslimi Anında Faturanın Düzenlenmesinin Zorunlu Olduğu Haller:       İhrakiye (ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava           meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara akaryakıt satışı) teslimleri hariç olmak üzere, 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, aşağıdaki hallerde akaryakıt veya LPG teslimi anında faturanın düzenlenmesi zorunlu hale getirilmektedir. 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimlerinde, teslim anında fatura düzenlenecektir. Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimlerinde, teslim anında fatura düzenlenecektir. [?]
27 Ağustos 2021

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 1 AY UZATILDI!

7 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte; 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun kapsamında, Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, vergi matrah artırımları ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini öngören kanun maddelerinden yararlanmak için son başvuru, bildirim ve beyan tarihi ile ilk taksitlerin ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır. İlgili kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Ağustos 2021

GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİMİ İÇİN SON GÜN 31 AGUSTOS 2021

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirilmiştir. 13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.Bu Tebliğ ile 1/8/2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir. Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişiler ilk bildirimlerini en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı elektronik(internet vergi dairesi) ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Gerçek faydalanıcının tanımı, bildirimin şekli ve zamanı, bildirime uymama halinde doğacak yaptırımlar ve tebliğe ilişkin diğer detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
16 Ağustos 2021

BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANLARINA ESAS ÖTV MATRAH TUTARLARINDA ARTIŞA GİDİLDİ

13.08.2021 tarih 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4373 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 87.03 G.T.İ.P numarası ile başlayan binek otomobillerinden, motor silindir hacmi 1600 cm³ geçmeyenler ile motor silindir hacmi 1600-2000 cm³ arasında olan hibrit motorlu binek otomobillerinde uygulanan ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilmiştir.  Söz konusu karara göre; Yüzde 45’lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah üst limiti, 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50’lik ÖTV dilimindeki araçların matrah üst limiti ise 130 bin TL’den 150 bin TL’ye yükseltilmiştir. Elektrikli araçlarda yüzde 45’lik ÖTV diliminin matrah üst sınırı 114 bin lira olarak belirlenmiştir. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacaktır.  Bu değişiklik ile birlikte kapsama giren otomobillerin fiyatlarında yaklaşık olarak %16 civarında bir indirim beklenmektedir.  İlgili Cumhurbaşkanlığı kararına göre belirlenen ÖTV matrahları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  Mal İsmi Vergi Oranı (%) – Diğerleri   — Motor silindir hacmi 1600 cm3′ü geçmeyenler [?]
2 Ağustos 2021

İŞYERİ KİRALAMA HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ VE KİRA STOPAJI İNDİRİMİNDE SÜRELER UZATILDI

30 Temmuz 2021 tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kira ödemelerinde uygulanan %10 stopaj  oranına ilişkin indirim süresi 30/09/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 4311 Sayılı karar ile aşağıda ki kiralama türleri 30/09/2021 tarihine kadar % 10 stopaj oranı ile vergilendirilecektir. 1) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında; Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerine (GVK madde 70), Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında  bunlara yapılan kira ödemelerine, Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait  diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan  kira ödemelerine, 2) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında; Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine Öte yandan 30 Temmuz 2021 tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  iş yeri kiralama  hizmetlerine ilişkin uygulanan %8 KDV oranına ilişkin indirim süresi 30/09/2021 tarihine  uzatılmıştır. Böylece iş yeri kiralama hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalarda 30 Eylül 2021 tarihine kadar [?]
16 Temmuz 2021

TAŞINMAZ VE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİNİ DÜZENLEYEN UYGULAMA TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

En son 2018 yılında yine bir af yasasıyla uygulanan Taşınmazların değerlemesine ilişkin düzenleme tekrar 9 HAZİRAN 2021 tarihinde yayımlanan af yasasında devreye girmişti. Haziran ayında yayımlanan 7326 sayılı Kanun(Af Yasası) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmişti. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutanların; aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar kanundaki şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmesi imkanı getirilmiş durumda. Bu imkanın uygulamasına yönelik kuralları düzenleyen 530 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği bugün resmi gazete yerini aldı. Değerleme İmkanını Kaçırmayın !Yeniden Değerlemenin ne gibi faydaları olacak? Yeniden değerleme işlemi firmalar için aşağıdaki etkileri yaratmaktadır. Değer artış tutarı kadar Özsermaye ve dolayısıyla kredibilite artışı sağlanacaktır. Öz sermayede yapılan artış tutarı Şirket değerini de artırımış olacaktır. Değer artış tutarının amortisman yoluyla itfası mümkün olduğundan yıllara sari gider yaratılmış olacaktır. Bu düzenleme kapsamında değerleme 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Bu tarihe kadar yeniden değerleme işlemi yapılmalı, Verginin [?]
14 Temmuz 2021

ULUSLARARASI VERGİLENDİRME ÇEMBERİ DARALIYOR

Daha önce bilgi değişimi mevzuatı ve uygulaması ile başlayan uluslararası vergilendirme çalışmaları 13.07.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan 529 sayılı VUK Genel tebliği ile bir adım daha ileriye taşındı. Yayınlanan bu tebliğ ile birlikte uluslararası vergi literatüründe yer alan “Gerçek Faydalanıcı” kavramı Türk Vergi Mevzuatında da yerini almış oldu. Konusu veya işlemi ne olursa olsun türü veya niteliği fark etmeksizin şirketlerin ve işlemlerin uluslararası boyutu olan şirket ve işlemlerin tümünde bunun gerçek faydalanıcısının belirlenmesine ve kavranmasına yönelik bildirim yükümlülükleri getirildi. Gerçek faydalanıcının tanımı, bildirimin şekli ve zamanı, bildirime uymama halinde doğacak yaptırımlar ve tebliğe ilişkin diğer detaylı bilgilere aşağıdaki detaylı bilgi notumuzdan ulaşabilirsiniz. 1) Gerçek faydalanıcının Kimdir? Gerçek faydalanıcı;  tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri ifade etmektedir. 2) Gerçek faydalanıcının nasıl belirlenir?Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine [?]
13 Temmuz 2021

İNCELEME İŞLEMLERİ DEVAM EDENLER; VERGİ İNCELEME RAPORU VERGİ DAİRESİNE ULAŞMADAN MATRAH ARTIRIMINI YAPMASI GEREKLİDİR!

Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam edenlerin, vergi inceleme ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesine ulaşmadan (en geç 2 Ağustos 2021) vergi ve matrah artırımı yapması, ödenen vergilerin doğacak tarihyatlar ve cezalardan mahsup için gereklidir. Aksi durumda mahsup yapılamayacaktır. Kanun’un yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı detayları; Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak, 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlanamaması hâlinde; mükelleflerin matrah ve vergi artırımı başvuru süresinin sonuna kadar (31 Ağustos 2021) başvuruda bulunmuş olmaları şartıyla, 2 Ağustos 2021 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden raporlar ve kararlar üzerine tarhiyat yapılmayacağından, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilmeyecektir. Mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergileri ödeyeceklerdir.İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, vergi inceleme raporları [?]
7 Temmuz 2021

TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN COVİD-19 KAPSAMINDA BEYAN EDİLECEK DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELER TEMMUZ AYINDA DA UYGULANABİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile, ilgili işletmelerde Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin Temmuz/2021 dönemi için %60’ını aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
1 Temmuz 2021

Varlık Barışı 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı!

7256 Sayılı kanun ile birlikte 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren Varlık Barışı uygulaması, 30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. Yeni düzenleme kapsamında varlık barışına konu işlemlerin yeni takvim aşağıdaki gibi olmuştur. Varlık Barışına Konu İşlem Tarih Yurt dışındaki varlığın banka veya aracı kurumlara bildirimi 31 Aralık 2021 Yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye getirilmesi veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transferi Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay Yurt dışındaki varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması 31 Aralık 2021 Yurt içindeki varlıkların vergi dairesine beyanı 31 Aralık 2021 Yurt içindeki varlıkların yasal defterlere kaydı 31 Aralık 2021 Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
29 Haziran 2021

KRONİK RAHATSIZLIĞI VEYA 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLARIN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

Coronavirüs salgını nedeniyle “mücbir sebep hali” nde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlık sahibi vergi mükelleflerinin bu halleri sona erdi. Konuya ilişkin 528 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  528 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 22 Mart 2020 tarihi itibariyle kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22 Mart 2020 tarihi itibariyle başlatılan mücbir sebep hali 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirildi.  22 Mart 2020 ila 26 Haziran 2021 tarihleri arasında verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden 11 Temmuz 2021 tarihine kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik eden sağlık [?]
28 Haziran 2021

ÖTV (III) Sayılı Listedeki Mallar İçin Belirtilen Asgari Maktu Tutarı Değiştirilmedi!

4760 sayılı ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Ancak aynı madde ile Cumhurbaşkanına, belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar verme konusunda yetki verilmiştir. Bu yetki kapsamında, 25 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 4137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte Temmuz-Aralık 2021 dönemi için ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listedeki tütün mamulleri ile alkollü içeceklerde uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında ÜFE endeksindeki artışa bağlı bir artış yapılmaması karara bağlanmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Haziran 2021

TURİZMDE KDV İNDİRİM DESTEĞİNİN SÜRESİ 1 AY DAHA UZATILDI!

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinde yer alan 30/06/2021 ibaresi 31/07/2021 şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indiren desteğin süresi 30 Haziran’dan 31 Temmuz’a kadar uzatılmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
11 Haziran 2021

2021 YILI AF YASASI, SGK ALACAKLARI, BAZI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ODALARINA OLAN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR DA DAHİL YENİDEN YAPILANDIRMA VE ÖDENMEYEN KREDİLER VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER İÇİN SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELER

Resmî Gazete yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ” ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Yasalaşan Kanuna dair bülten dizimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler. SGK Alacakları,Bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı [?]
10 Haziran 2021

2021 YILI AF YASASI, İHTİLAFLI YA DA İNCELEME VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLAR İÇİN YAPILANDIRMA

Resmî Gazete yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ” ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Yasalaşan Kanuna dair bülten dizimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler. Bu kapsamda İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma imkânına ilişkin düzenleme aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir. İHTİLAFLI   YA DA İNCELEME [?]
10 Haziran 2021

2021 YILI AF YASASI, İŞLETMELERİN BİLANÇOLARINDA YER ALAN TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEME

9.6.2021 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Yasalaşan Kanuna dair bülten dizimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler, Bu kapsamda İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânına [?]
9 Haziran 2021

2021 YILI AF YASASI, İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

5.6.2021 Tarihli Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun da yer alan tüm içeriklere bir bülten dizisinde sizlere bilgilendirme yapacağımızı ilk bültenimizde ifade etmiştik. Bu kapsamda işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesine ilişkin bilgilere bültenimizde yer veriyoruz. Bülten dizimiz: 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil [?]
9 Haziran 2021

YENİ AF YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun da yer alan tüm içeriklere bir bülten dizisinde sizlere bilgilendirme yapmak üzere yer veriyor olacağız. Bülten dizimiz; 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler, 2021 Yılı AF Yasası BÜLTEN 1; MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI MATRAH [?]
3 Haziran 2021

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’ de Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.  Yapılan değişikliğe göre Çevre Kanunu’nun EK-1sayılı listesinde bulunan ürünlerin üretiminde kullanılacak piller için geri kazanım payı tahsil edilmeyecek. Ayrıca aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere “(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.” fıkrası eklenmiştir. Yönetmelik hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (02.06.2021) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
3 Haziran 2021

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yeni Düzenlemelere Yer Verildi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No.lu Tebliğ 03/06/2021 tarihli ve 31500 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğde yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir;  1. Tevkifat Yapılan “Belirli Alıcılar”  Tanımında Değişikliğe Gidildi KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümüne yapılan eklemeler ile kısmi tevkifat uygulaması yapacak olan belirlenmiş alıcılar kapsamına;  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Emeklilik şirketleri, dahil edilmiştir. Tebliğin bu hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sağlık Hizmetlerinde Tevkifat İstisnası Tanımlandı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümüne eklenen ifade ile birlikte, sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmamasına karar verilmiştir. Tebliğin bu hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 3. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır Tutarında Değişikliğe Gidildi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetlerde uygulanacak KDV dahil 1.000 TL’lik alt sınır 2.000 TL olarak revize edilmiştir. İlgili tebliğ hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren [?]
2 Haziran 2021

BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE İNDİRİMLİ KDV ORAN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI

2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar vergi oranlarında indirim yapılan ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmış olan bazı teslim ve hizmetlerde indirimli oran uygulanma süresi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Süre uzatımına ilişkin 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bununla birlikte, daha önce 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %1 oranı uygulamasının 1 Haziran 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında da sürdürülmesi öngörülen konaklama hizmetleri 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına dahil edilmemiştir. Buna göre  konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde %1 oran uygulaması 30/6/2021 tarihine kadar uygulanacaktır. KDV oranı indirimi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılan işlemler aşağıda listelenmiştir; 31/7/2021 tarihine kadar %1 oranı uygulanacak hizmetler Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, [?]
2 Haziran 2021

TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN COVİD-19 KAPSAMINDA BEYAN EDİLECEK DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERDE DEĞİŞİKLİK !

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile, ilgili işletmelerde Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin Haziran/2021 dönemi için  %60’ını aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
28 Mayıs 2021

E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı!

Elektronik defter uygulamasına dâhil olan vergi mükellefleri tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken; aylık yükleme tercihinde bulunanlar için Şubat 2021 e- Defterleri, geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunanlar için Ocak-Şubat-Mart 2021  e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır. İlgili süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Sirkülerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi | Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Mayıs 2021

Sermaye Şirketleri Kendi Hisselerini İktisap Etmek Suretiyle Vergisiz Kâr Dağıtımı Yapamayacak!

Sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etme olanağı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 379-389. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin vergisel boyutu ise uzun süredir tartışma konusuydu. Daha önce 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 Saylı kanun ile birlikte belli şartlarda %15 vergi stopaj zorunluluğu getirilen söz konusu vergi stopajı uygulaması 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 18 SERİ NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’na da ilave edilmiştir.  İlgili vergisel düzenleme 18 Seri Nolu KV Tebliğinin 2.Maddesinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’e  “15.6.6. Avans kâr payı dağıtımı” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları bölümü eklenmiştir. “15.6.7. Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları “Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını, i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri [?]
27 Mayıs 2021

Yabancı Kaynakları Öz Kaynaklarını Aşan İşletmelere “Finansman Gider Kısıtlaması” Getirildi!

25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 18 SERİ NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile birlikte, “Finansman Gider Kısıtlaması” uygulamasının uygulama esasları belirlendi. Finansman Kısıtlamasının uygulama esaslarını aşağıda belirtilmiştir. 18 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2. Madde; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’e  “11.13  Finansman gider kısıtlaması  bölümü eklenmiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi uyarınca; işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının kurum kazancının tespitinde gider olarak indiriminin mümkün olmadığına yönelik düzenleme yapılmış; ancak 2021 yılına kadar herhangi bir belirleme yapılmadığı için finansman giderlerine yönelik bir kısıtlama uygulanmamıştı. “04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan [?]
26 Mayıs 2021

KV VE GEÇİCİ VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!

KV mükellefleri geçici vergi beyannamelerinde ve KV beyannamesinde vergi matrahı üzerinden %22 oranında vergilendirilmekteydi. 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 18 SERİ NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile birlikte Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Öte yandan aynı tebliğ ile birlikte Halka Arz edilen şirketlerde Kurumlar Vergisi oranında 2 Puan indirim imkanı getirilmiştir.    Halka Arzlar İçin Vergi Avantajı: Kurumlar Vergisi İndirimi Halka arzı vergi indirimi yoluyla teşvik etmek amacıyla getirilmiş olan bu düzenlemeye göre, indirimli oran uygulamasından yararlanılabilmesi için “en az yüzde 20” oranındaki halka açıklığın, ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi boyunca korunması gerekecek ve bu şartın ihlal edilmesi halinde indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle tahsil edilecektir. 18 Seri Nolu KV Tebliğinin  3.Maddesinde söz konusu Kurumlar Vergisi İndirimi ile ilgili olarak aşağıda ifadelere yer verilmiştir; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’e “32.1. [?]
25 Mayıs 2021

YENİ BİR AF YASASI DAHA YOLDA!

21.05.2021 tarihinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren bir af yasası önerisi TBMM’ye sunuldu. Bu kanun teklifi ile; Bazı   kamu   kurumu   niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma, İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için  de yapılandırma, Matrah ve vergi artırımı, İşletme kayıtlarının fiili durumlarına   uygun hale getirilmesi İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer alması hususunda   düzenleme, Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi, yapılmaktadır. Kanun Teklifi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin alacakların yapılandırması öngörmektedir.  1. Kesinleşmiş Alacaklar (Ödenmemiş borçlar) için Gecikme Faizi, Zammı ve Cezalar Yapılandırılıyor. 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin gecikme faizi ve gecikme zammı iptal edilerek Kanunun yayımı tarihine kadar [?]
25 Mayıs 2021

AKARYAKIT VE DİĞER PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ

Akaryakıt ve diğer petrol ürünlerine ilişkin ÖTV Tutarları 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) Sayılı listenin (A) cetveli ile belirlenmiş olup, 3994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte bu ürünlere ilişkin ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu karar 20 Mayıs 2021 Tarih ve 31846 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı kararın uygulanmasına ilişkin usül ve esasları belirlemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. İlgili karara göre açıklanan yeni litre bazındaki birim ÖTV fiyat cetveli aşağıda yer almaktadır; Öte Yandan; 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.45.00.18, 2710,12.49.00,11,2710.12.49.00.12,2710.12.49.00.18,2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00,11 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından 29/2/2020 tarihinde uygulanan; 2711.12. 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından ise 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Mayıs 2021

2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan 03.05.2021 tarihli ve VUK-134/2021-2 numaralı VUK Sirküleri ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
22 Nisan 2021

7316 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumlar vergisi oranı 2021 vergileme dönemi için %25, 2022 vergileme dönemi için ise %23 olarak belirlenmiştir. İlgili kanunun 11. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na Geçici 13. Madde eklenmiştir. Madde’de; “Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.” ifadelerine yer verilmiştir. İlgili Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
22 Nisan 2021

2021 OCAK / MART DÖNEMİNE AİT; GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANI VE ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30.04.202

Bilindiği üzere, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP); 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin esaslar belirlenmiş ve tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 22.03.2020 Tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Sıra No:3) 4.ncü maddesinin 5.nci fıkrasında Gekap beyanlarının 2021 Yılından itibaren 3’er aylık dönemler itibariyle yapılacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart dönemlerini içeren ilk 3 aylık Gekap bildirimlerinin en geç 30.04.2021 tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
8 Nisan 2021

1 NİSAN 2021 TARİHLİ BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDAKİ MUHTASAR BEYANNAME GÜNCELLEMESİ İLE BİRLİKTE AR-GE KAPSAMINDAKİ GV TEŞVİK HESAPLAMASINDA AGİ ÖZELİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!

Bilindiği üzere 2 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7263 Sayılı TGB Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun ile, 4691 Sayılı TGB Kanunu  ve 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin kanunlarda bazı değişikliklere gidilmiş olup ve birtakım yeni sorumluluklarda getirilmiştir. 7263 Sayılı Kanuna ilişkin uygulama yönetmeliği henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığının hazırlamış olduğu Beyanname Düzenleme Programında (BDP) 1 Nisan 2021 tarihinde güncellemeler yapılarak Muhtasar Beyannamede yer alan 4691 Sayılı TGB eki ve 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerine ilişkin eklerinde değişikliklere gidilmiştir. Söz konusu muhtasar beyannamenin önceki versiyonlarında yer alan eklerinde, personelin Ar-Ge kapsamında ki GV Tutarından personelin AGİ tutarının tamamı mahsup edilmekte iken, 1 Nisan 2021 tarihinde gelen güncellemeler ile birlikte muhtasar beyannamenin bu eklerinde (4691 TGB eki ve 5746 Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında GV Stopajı Teşvikine ilişkin bildirim eki)  personelin Ar-Ge GV tutarından mahsup edilecek AGİ tutarının sadece Ar-Ge brütüne isabet eden AGİ tutarının olması gerektiği tasarlanmıştır.(talep edilmektedir.). Ar-Ge dışı çalışmaların olması halinde, bu ücretlere isabet eden AGİ tutarlarının Ar-Ge GV’nden mahsup edilmemesi gerektiği açıklanmıştır. Yeni güncelleme [?]
23 Mart 2021

600.000 TL ÜZERİNDE ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ ZORUNLU!(SON 8 GÜN)

7 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 7194 sayılı ‘DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE  375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’ ile birlikte yapılan düzenlemeyle 2020 yılı için yayınlanmış olan dördüncü gelir dilimi 600.000 TL’yi aşan brüt ücret ödemeleri için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. İlgili tutarı aşan brüt ücret ödemeleri tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve tek işverenden elde edilmiş olsa dahi gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçirim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan ücret ödemeleri için beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Türkiye’de yerleşik olmayan (dar mükellef) gerçek kişilerin, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirmiş olan ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeleri gerekmemektedir. 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun’un 12’inci maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde [?]
19 Mart 2021

7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

Şubat 2021 Vergilendirme Dönemi İçin Aşağıda Yer Alan Açıklamalar Çerçevesinde Beyanın Gerçekleştirilmesi Mümkün Olmuştur. TGB için artık “017” ödeme tür kodu kullanılmayacaktır. Bu kodun yerine “011” “012” ve “014” kodları kullanılacaktır. Buna göre asgari ücret, diğer ücret ve huzur hakkı niteliğine göre ücret bildirimleri yapılacaktır. İstisna edilen Gelir Vergisi tutarı ayrıca yeni açılan alana manuel eklenecektir. Şubat 2021 dönemi için beyanı gerçeklemiş ve yeni sisteme göre beyan verilmişse diğer bir ifadeyle vergi kaybı yoksa düzeltme yapılmasına gerek yoktur. Vergi kaybı söz konusu ise devlet adına düzeltme kaçınılmazdır. 28.1.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. 4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir [?]
1 Mart 2021

TCMB ”BAĞIMSIZ DENETİM” YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne yaptıkları bildirimlerle ilgili “Bağımsız Denetim” yükümlülüğü 2021 yılından itibaren kaldırılmıştır. Bilindiği üzere, 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44 maddesi ile Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından izlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; yurtiçinden ve yurtdışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların, TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden, 2018 yılı başından itibaren üç aylık hesap dönemleri itibarıyla yabancı para pozisyonuna ilişkin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı Haziran ayından itibaren yabancı para pozisyon bilgileri, haftalık sıklıkta raporlanmaktadır. 24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe alınmıştır. Bu kapsamda, uygulamada özetle aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır; •Bildirim yükümlülüğü [?]
24 Şubat 2021

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 17.02.2021 TARİHLİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ KIYASLAMALI ANALİZ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Karar kapsamında yürütülecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) gereğince; 81 ilde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlarına yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar bütçe imkanları dâhilinde Programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının %50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır. 2020-2021 başvuru dönemi için 21/11/2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlığın internet adresinde 2020/25 no’lu Tebliğ ile ilan edilerek 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları desteklenmektedir. 30/01/2021 tarihli [?]
23 Şubat 2021

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:34)

Özet: 05/02/2021 tarih 31386 sayılı Resmi Gazete’deKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan bu tebliğle birlikte, pandemiyle birlikte gerek bazı vergi uygulamalarında gerekse daha önce sağlanan bazı istisnaların kapsam ve sürelerinde bazı değişiklikler yapılmakla birlikte, yeni istisna başlıkları da hayatımıza girmektedir. Yapılan bu düzenleme ile; Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmıyordu. İşleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunmasına karar verildi. Hizmet ihracatında istisnanın tevsiki ve beyanı ile iadesi için gerekli olan ödeme belgesi için “döviz” ibaresi yerine “bedel” ibaresi getirilmiştir. Ayrıca, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden iade işlemi gerçekleştirilemezken, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesi yönünde ekleme yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna [?]
19 Şubat 2021

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ

17.02.2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3506 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar açıklanmıştır. Özetle: 2020 yılında önceki yıla göre ciro kaybına uğrayan ve tebliğde yer alan şartları sağlayan firmalara 2.000 TL ile 40.000 TL arasında destek ödemeleri yapılacaktır. Destekten Kimler Yararlanabilir 2019 takvim yılında ya da öncesinde işe başlamış olan, 27.01.2021 tarihi itibari ile faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası veya altında olan, 2020 yılına ait cirosu 2019 yılına göre %50 veya daha fazla azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden ciro kaybı desteğinden bir kez faydalanabilir. Destekten Yararlanma Koşulları Destek tutarı tek seferde 2.000 Türk lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere 2020 yılındaki cirosunun 2019 yılına göre azalan tutarının %3 [?]
16 Şubat 2021

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526)

09.02.2021 tarihli 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Özetle; e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Adisyon) uygulamaları ile ilgili olarak; geçiş zorunluluğu bulunan sektörlere, bu sektörlerin uygulamalara dahil olmak şartları ve geçiş süreleri ile ilgili birtakım değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. MADDE 1: E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu ile ilgili olarak;  19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” MADDE 2:                 E-fatura uygulamasına [?]
16 Şubat 2021

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35)

Özet: 16/02/2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’deKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Söz konusu tebliğde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla tevkifat uygulanacak işlemlerde bazı değişiklik ve ilavelerle birlikte daha önce uygulanan tevkifat oranlarında da bazı değişiklikler yapılmıştır. MADDE 1: 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “-Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Madde (I/C-2.1.3.1.): Madde (I/C-2.1.3.1.):   2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):   -5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, -Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, -Döner sermayeli kuruluşlar, -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, -Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği [?]
9 Şubat 2021

BORSA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN DEĞERLEMELERİNDE KULLANILACAK KURLAR BELLİ OLDU

2020 yılının son çeyreğine ilişkin işlemlerin yapıldığı bu dönemlerde birçok değerleme işlemi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu doğrultuda, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelere esas oluşturacak kurlara ilişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bunlarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2020 sonu itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak. Öte yandan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır. Vergi uygulamaları açısından bankaların 31 Aralık 2020 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara [?]
5 Şubat 2021

YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI %5’E ÇIKARILDI

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3491 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Tevkifat Oranı %3’den %5’e çıkarılmıştır. Kararın yürürlük tarihi 01.03.2021 olup bu tarihten sonra yapılan ödemelere uygulanacaktır. Bu oran daha önce 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren %7 den %3’e düşürülmüştü. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
5 Şubat 2021

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI GETİRİLDİ

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3490 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile finansman giderlerine ilişkin kısıtlama getirilmiştir. Kararın yürürlüğü 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olup, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Karara göre; 31/12/1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41.Maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendine göre, kullanılan yabancı kaynakları Öz Kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmelerde kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 13/06/2006 tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11.maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur fark ve benzeri adlar altında gider ve maliyet unsurları [?]
2 Şubat 2021

30/01/2021 TARİHLİ 31380 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın 1’inci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik altyapı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bireysel sulama sistemlerine yönelik” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Kararın 2’nci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar” ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 – Aynı Kararın 5’inci maddesinin; Üçüncü fıkrasında yer alan “yatırım konularından” ibaresi “yatırım konuları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırım konularından” şeklinde değiştirilmiştir. Beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar; tarıma dayalı ekonomik yatırımlar, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar hakkında çıkarılan tebliğler ile belirlenir.” MADDE 4 – Aynı Kararın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara” ibaresi eklenmiştir. MADDE 5 – Aynı Kararın 7’nci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik altyapı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bireysel sulama sistemleri” ibaresi eklenmiştir. Değişiklik [?]
1 Şubat 2021

YENİLENEBİLİR ENERJİDE DESTEKLER TL’YE ÇEVRİLDİ

Türkiye’nin geleceği, yatırımın ve yatırımcının parlayan yıldızı Yenilenebilir Enerji YEKA tarifesi 30.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 1 Temmuz 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) fiyatı kilovatsaat başına Hidroelektrik Üretim Tesisi için 40 kuruş, Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi için 32 kuruş, Jeotermal Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi için 54 kuruş ve Biyokütleye Dayalı Üretim Tesislerinde Çöp Gazı Veya Atık Lastiklerin İşlenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Yan Ürünlerden Elde Edilen Kaynaklar için 32 kuruş, Biyometanizasyon için 54 kuruş, Termal Bertaraf için 50 kuruş olarak belirlendi. YEK belgeli üretim tesisleri için belirlenen bu fiyatlar, 1 Ocak 2021‘den itibaren başlamak ve kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ve ilki 1 Nisan 2021‘de olmak üzere her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında belirlenen yönteme göre güncellenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Ocak 2021

ELEKTRONİK BELGELERİN BA-BS FORMLARINDA BİLDİRİLMEMESİ

Bilindiği üzere, 396 sıra numaralı Vergi usul Kanunu Genel Tebliği form Ba ve Form Bs  uygulamasına ilişkin usul ve esasları  belirlenmişti. 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de, 396 sıra numaralı tebliğde değişiklik  yapılmasına dair 523 Sayılı Vergi Usul  Tebliği  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  523 Sayılı Vergi Usul Tebliği kapsamında, elektronik olarak düzenlenen belgeler 2021 Temmuz ayından itibaren Form BA ve Form BS bildirimlerine dahil edilmeyecektir. Çıkarılan bu tebliğ ile   elektronik ortamda düzenlenen belgelerin mükelleflerce veya muhasebe meslek mensuplarınca bildirilmesinin önüne geçilerek mükelleflerin ve muhasebe meslek mensuplarının iş yükünün önemli şekilde azaltılması ve elektronik belge uygulamalarına geçişin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak  , 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin, sadece kağıt belgelerin bildirilmesine sağlanmış olacaktır. Örnek-1: B firması tarafından 2021 Kasım döneminde A firmasına aşağıdaki 3 belge düzenlenmiştir (Tutarlar KDV hariç): 4.500 TL e-Arşiv fatura 500 TL kağıt fatura 500 TL kağıt fatura Faturaların KDV hariç toplam tutarı (4500 + 500 + 500) 5500 TL’ dir. Tebliğ uygulamasına göre A [?]
13 Ocak 2021